Je kent ongetwijfeld de rode affiches die je regelmatig in Brussel ziet hangen: de aankondigingen van 'openbaar onderzoeken en overlegcommissies'. Wat zit hier achter? Wat kan jij doen?  Lees het in onze gloednieuwe FAQ

Bond Beter Leefmilieu en stadsbeweging BRAL betreuren de beslissing Vlaamse regering over Uplace: "Uplace zorgt voor verkeersinfarct, luchtvervuiling en klimaatopwarming”. 

Brussels Academy organiseert i.s.m. BRAL en Inter-Environnement Bruxelles 11 middagateliers over de grote Brusselse werven. Komen aan bod tijdens de eerste 6 sessies: Abattoirs, NEO, Ninoofsepoort, Biestebroeck, Josaphat en de Piétonnier. 

Bralpublicatie # 4 zoomt in op het rijke ecosysteem van bewonersinitiatieven en vrijwilligerscollectieven in Brussel. Zijn zij een opstap naar een nieuwe samenleving?