Persbericht: Schauvliege plooit voor privébelangen Uplace

Persberichten

press releasesHier vind je de persberichten van Bral. Abonneer je op onze Bralbrief of op onze RSS-newsfeed om onze persberichten én andere berichten op onze website te ontvangen. Als u persberichten als eerste in uw mailbox wilt, stuur dan een mail met "inschrijven persmailing" naar bral@bralvzw.be

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege kende een milieuvergunning toe aan het winkelcentrum Uplace. Milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en BRAL vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) zijn verbolgen en vechten deze beslissing aan bij de Raad van State. “Schauvliege plooit voor privé-investeerder Uplace en ontloopt hiermee haar verantwoordelijkheid als milieuminister.”

Uplace zal zorgen voor nóg meer files, luchtvervuiling en CO2-uitstoot.  “Een winkelcentrum dat je quasi alleen met de auto kan bereiken, druist in tegen de grote milieu- en mobiliteitsuitdagingen waar we voor staan. Deze milieuvergunning is een milieuminister onwaardig. De voordelen en de winst in dit verhaal zijn voor de privé-investeerder, de nadelen en de kosten, zoals bijkomende files en vervuiling, voor de samenleving. Dit is een schoolvoorbeeld van onverantwoord beleid”, zeggen de milieuorganisaties.

Wat met klimaat en luchtkwaliteit?

Het OECD voorspelt in een recent klimaatrapport (1) dat 'beleid as usual' voor een opwarming van 6° zal zorgen in 2050. Ook op vlak van luchtkwaliteit scoort Vlaanderen slecht. Zo worden de EU-doelstellingen voor verzurende stikstofoxiden (NO2) niet gehaald en werd Europees uitstel gevraagd (2). Het meest schadelijk voor de gezondheid is het ultra-fijn stof, ook wel dieselroet genoemd. Dit dieselroet hangt volledig samen met de niveaus van NO2, een typische emissie van (diesel)voertuigen. Als de niveaus van NO2 stijgen, stijgt automatisch ook het dieselroet in de lucht. En laat nu juist heel de zone rond de Brusselse ring één van de meest problematische punten zijn voor NO2. Uit onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat het NO2-jaargemiddelde overal langs de Brusselse ring wordt overschreden. We kunnen er dan ook van uitgaan dat het niveau aan dieselroet hier veel hoger ligt dan gezond is (3). Met dit soort beleid hypothekeert de Vlaamse regering niet alleen de volksgezondheid, maar dreigt ze ook boetes te moeten betalen aan Europa.

Schauvliege staat met deze beslissing lijnrecht tegenover het advies van de gewestelijke milieuvergunningscommissie, het standpunt van de provincie Vlaams-Brabant en tientallen lokale gemeente- en stadsbesturen. Bovendien druist Uplace ook in tegen de hogere Vlaamse klimaatambitie die Schauvliege onlangs aankondigde.

Files op de Ring

“Op vlak van mobiliteit moet de Vlaamse regering de mensen niks wijsmaken. Een bredere Ring – volgens Vlaanderen nodig om Uplace bereikbaar te maken - zal de files niet verhelpen. Dat blijkt uit haar eigen studies. (4) Met Uplace zetten we een stap achteruit: meer verkeer, langere files, meer luchtvervuiling en meer lawaai. Als de Vlaamse minister de fileproblemen op de Ring serieus nam, dan had ze de milieuvergunning voor Uplace geweigerd.”

Naar de Raad van State

Het vergunnen van Uplace is ook in tegenspraak met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en de Winkelnota van de Vlaamse regering. Daarin wordt gekozen voor een gezond evenwicht tussen winkelen in de kern en handelsontwikkelingen buiten de stad. “Goede voornemens zijn niks waard als ze in de praktijk -lees: onder druk van een grote vastgoedontwikkelaar- in de prullenbak worden gegooid. We zullen er bij de Raad van State Voor voor pleiten om deze milieuvergunning te vernietigen.”

Meer info:

- Greenpeace: Joeri Thijs, campagneverantwoordelijke klimaat & transport, 0496 26 31 92
- Bond Beter Leefmilieu: Erik Grietens, beleidsmedewerker, 0474 40 63 94
- Brusselse Raad voor het Leefmilieu: Joost Vandenbroele, stafmedewerker stedenbouw,  0473 85 35 37

Noten:

(1) OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction. Maart 2012

(2) Beleid doet te weinig voor luchtkwaliteit (BBL)

(3) Propaganda-oorlog in Vilvoorde: Uplace vervalst wetenschappelijke grafieken (BBL)

(4) Verbreding Brusselse ring geen oplossing voor sluipverkeer en Brusselse ring: MER(de) (BBL)

Recente persberichten:

Persbericht: Foodtrucks in Brussel: Bral en UNIZO blijven op hun honger

De stad Brussel heeft nog tot 30 april een oproep lopen aan kandidaat-standhouders voor het 'Food Truck Parcours'. Maar Bral en UNIZO blijven voorlopig op hun honger zitten. Op het menu staan weinig recepten om de Brusselaars smaak te geven voor het oprichten van een  eigen ambulante handel. Bral en UNIZO pleiten er onder meer voor dat het stadsbestuur samenwerkt met partnerorganisaties zoals Jobyourself en Microstart.

Persbericht: "Plannen centrale lanen Brussel: nieuwe stadsautostrade in hypercentrum"

Bral heeft zich de laatste weken, samen met experts en haar leden, gebogen over het plan voor de centrale lanen en reageert scherp.  “Op verschillende vlakken schiet het plan te kort. Het ‘nieuwe hart voor Brussel’ dat het stadsbestuur voor ogen heeft is, kort samengevat, een voetgangerszone voor automobilisten. De stad heeft niet de ambitie om de autodruk in het centrum te verminderen”, aldus Bral. “Het bestuur lapt het STOP-principe aan haar laars, stuurt het openbaar vervoer 10 jaar achteruit in de tijd en creëert met de miniring een nieuwe stadssnelweg en een nieuwe barrière tussen wijken.”

Persbericht: "Balans van 30 jaar bewonersstrijd in Brussel EU-wijk is negatief"

De balans van 30 jaar bewonersstrijd in de Europese wijk in Brussel is negatief. De Brusselse institutionele realiteit en de dagelijkse stedenbouwpraktijk staat een behoorlijk participatief bestuur in de weg. “De Europese instellingen moeten meer doen voor Brussel. Waarom zou Europa de bewoners geen geld kunnen toestoppen zodat ze zich beter kunnen organiseren? En wanneer de oprichting van een Alliantie Werkgelegenheid-Europa? De Europese instellingen kunnen meer jobs genereren voor de Brusselaars.” Dat schrijft Hilde Geens van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL vzw) naar aanleiding van haar publicatie “Bewonersactie in de Brusselse EU-wijk - Strategieën in de Strijd – van 1986 tot nu”.

Persbericht Bral en BBL: Files eisen hun (stads)tol

“12 euro tol maakt Brussel horendol”, titelde een artikel in DS op 22 januari, naar aanleiding van een strategisch lek van een studie besteld door de Brusselse regering over stadstol. Aangezien geen enkele politieke partij uiteindelijk te vinden lijkt voor een tarief van 12 euro voor stadstol, is het duidelijk dat het lek eerder dient om het draagvlak van een stadstol an sich onderuit te halen in plaats van een eerlijk debat te voeren. Bovendien wees een studie van Touring uit dat automobilisten bereid zijn 10,58 euro te betalen voor vlot verkeer.

Pagina's