Persberichten

press releasesHier vind je de persberichten van Bral. Abonneer je op onze Bralbrief of op onze RSS-newsfeed om onze persberichten én andere berichten op onze website te ontvangen. Als u persberichten als eerste in uw mailbox wilt, stuur dan een mail met "inschrijven persmailing" naar bral@bralvzw.be

Mobiliteitsplan voor de Vijfhoek: “Stad Brussel moet de wet respecteren”

De drie stads- en milieuverenigingen ARAU, BRAL en IEB, bijgestaan door acht bewoners uit het centrum van Brussel (ondersteund door de bewonersgroepen van  hun respectievelijke wijken: Rouppe, Begijnhofwijk, Vismet, Sint-Katelijne, Nieuwe Graanmarkt, Marollen, Vrijheidswijk en Sint-Goriks) hebben bij de Raad van State een beroep aangetekend tegen het mobiliteitsplan voor Vijfhoek van de Stad Brussel.

Het mobiliteitsplan voor de Vijfhoek werd bij meerderheid door de gemeenteraad goedgekeurd op 1 december 2014 en omvat:

  • een ‘comfortzone’ (grotendeels voetgangerszone), met een vastgestelde perimeter
  • een nieuw ‘circulatieplan’ voor het gemotoriseerd verkeer in de Vijfhoek en een nieuw plan voor het openbaar vervoer en de fietsverkeer.
  • vier nieuwe ondergrondse parkings onder het Vossenplein, het Rouppeplein, de Nieuwe Graanmarkt en het Ijzerplein.
  • het aanleggen van een ‘bestemmingslus’, een tweebaansvak in één rijrichting, rondom de nieuwe voetgangerszone, die het gemotoriseerd verkeer “zo snel mogelijk naar een openbare parking” in de buurt van de comfortzone te brengen.

Waarom een nietigverklaring bij de Raad van State?

  • Omdat dit nieuwe mobiliteitsplan aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de leefkwaliteit in de Vijfhoek en omdat dit plan werd goedgekeurd zonder het te onderwerpen aan een openbaar onderzoek of effectenstudie.
  • De vraag om nietigverklaring is de enige manier om de controle over administratieve handelingen voor de Raad van State te brengen.
  • Omdat het de enige manier is om de Stad Brussel te verplichten de wettelijke regels na te leven.
  • Omdat projecten van deze omvang niet kunnen worden goedgekeurd zonder voorafgaande studies, zoals bepaald door de Europese en Brusselse wetgeving
  • Omdat bij plannen of programma’s opgemaakt door de overheid zo vroeg mogelijk de mogelijke milieueffecten in rekening moeten gebracht worden.

De bewoners, de gebruikers en de economische spelers die direct worden geraakt door deze plannen hebben een onbetwistbaar recht om deel te nemen aan de opmaak van plannen met  milieueffecten. Dat moet gebeuren in een transparant en rechtvaardig kader, en dit nadat alle beschikbare informatie publiek wordt gemaakt.

Ondergetekenden vragen dus een openbaar onderzoek en een onafhankelijke effectenbeoordeling, conform aan de Europese Richtlijn 2001/42/CE,  en een toepassing van de wetgeving rond het opstellen van plannen en programma’s die een impact hebben op het milieu.

Contact:

ARAU (l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines): Isabelle Pauthier,i.pauthier@arau.org, 0477 33 03 78

BRAL (Stadsbeweging voor Brussel): Joost Vandenbroele, joost@bralvzw.be, 0473 85 35 37

IEB (Inter-Environnement Bruxelles): Jérôme Matagne, jerome.matagne@ieb.be, 0485 750 421

Juridische coördinatie: Marie-Anne Swartenbroekx, swartie@skynet.be, 0496 40 65 85

 

Recente persberichten:

Mobiliteitsplan voor de Vijfhoek: “Stad Brussel moet de wet respecteren”

*** version FR ici ***

De drie stads- en milieuverenigingen ARAU, BRAL en IEB, bijgestaan door acht bewoners uit het centrum van Brussel (ondersteund door de bewonersgroepen van  hun respectievelijke wijken: Rouppe, Begijnhofwijk, Vismet, Sint-Katelijne, Nieuwe Graanmarkt, Marollen, Vrijheidswijk en Sint-Goriks) hebben bij de Raad van State een beroep aangetekend tegen het mobiliteitsplan voor Vijfhoek van de Stad Brussel.

"Thurn & Taxis: geen vergunning voor het Meandergebouw zonder coherent plan"

BRAL, stadsbeweging voor Brussel, vraagt om geen vergunning af te geven voor het nieuwe kantoorgebouw voor de Vlaamse Gemeenschap, zolang er geen coherent plan is voor de belangrijkste woonzone op de site Thurn&Taxis (T&T). “De samenhang in de planning van deze cruciale zone is vandaag zoek. Dat zeggen ook verschillende gewestelijke diensten”, aldus BRAL, die het dossier van T&T al sinds eind jaren 90 van dichtbij opvolgt.

Persbericht: Platform Pentagone | Brusselse handelaars, bewonersgroepen en organisaties verenigen zich in platform rond de heraanleg Centrale Lanen

Verschillende bewonersgroepen, handelaars en organisaties in Brussel hebben zich verenigd in een nieuw platform: Platform Pentagone. Ze willen op die manier de vaak constructieve kritiek kanaliseren dat er vanuit verschillende hoeken blijft komen op de achterhaalde visie van het Brussels stadsbestuur op de toekomst van de Brusselse Vijfhoek. Ze roepen andere groepen en organisaties op om hun 12 eisen te onderschrijven en willen op die manier een draagvlak creëren voor een alternatieve, gedurfde en gezondere toekomst voor de Brusselse binnenstad.

 

Persmededeling: Nieuwe parkings in centrum-Brussel: "nieuwe ambities, oude oplossingen"

Stadsorganisaties BRAL, IEB en ARAU verzetten zich met klem tegen de creatie van nieuwe parkings in het centrum van de stad. De Stad Brussel moet aandringen bij Gewest om harde en concrete maatregelen te nemen om overal en altijd in het gewest de autodruk te verminderen. Ze moeten samen naar échte en creatieve oplossingen zoeken voor de mobiliteitsproblemen. Openbaar vervoer en de actieve modi (fietsers, voetgangers, ...) moeten daarbij altijd voorrang krijgen. 

Persbericht: Ninoofsepoort: hou de tram in het midden

Drie jaar na de overlegcommissie op 27 september 2011 staat de gemachtigde ambtenaar op het punt de vergunning af te leveren voor de controversiële herinrichting van de wegen en publieke ruimte rond de Ninoofsepoort. Deze lange rijpingstijd volstond echter niet om een oplossing te vinden voor een belangrijk punt van kritiek: het ingewikkelde, dure en plaatsverslindende traject voor trams en bussen. En juist dat traject staat een beter plan in de weg.

Pagina's