Persberichten

press releasesHier vind je de persberichten van Bral. Abonneer je op onze Bralbrief of op onze RSS-newsfeed om onze persberichten én andere berichten op onze website te ontvangen. Als u persberichten als eerste in uw mailbox wilt, stuur dan een mail met "inschrijven persmailing" naar bral@bralvzw.be

Persbericht: Foodtrucks in Brussel: Bral en UNIZO blijven op hun honger

De stad Brussel heeft nog tot 30 april een oproep lopen aan kandidaat-standhouders voor het 'Food Truck Parcours'. Maar Bral en UNIZO blijven voorlopig op hun honger zitten. Op het menu staan weinig recepten om de Brusselaars smaak te geven voor het oprichten van een eigen ambulante handel. Bral en UNIZO pleiten er onder meer voor dat het stadsbestuur samenwerkt met partnerorganisaties zoals Jobyourself en Microstart.

Deze week hadden Bral en UNIZO een ontmoeting met het kabinet van Schepen Marion Lemesre over het Food Truck Parcours. De ‘foodtruck’ is een mobiele installatie, die kwaliteitsvolle voedingswaren wil laten ontdekken en ook een nieuwe gezellige ontmoetingsplaats kan creëren, volgens schepen Marion Lemesre. Het moet niet om een kleine vrachtwagen gaan, de ‘foodtruck’ kan ook een bakfiets of verzorgd kraam zijn.

Foodtrucks en ambulante handel kunnen de publieke ruimte, de handel en de lokale economie doen heropleven. Bral en UNIZO vertrekken vanuit de vaststelling dat een aantrekkelijke publieke ruimte en de nabijheid van een levendig handelsaanbod essentieel zijn voor de leefbaarheid van de stad. Bovendien is nabijheid de beste mobiliteit: wanneer een winkel of handelszaak dichtbij gelegen is, is het ook aantrekkelijk om verplaatsingen te voet of met de fiets te doen.

Deze ‘foodtrucks’ kunnen, zeker voor startende ondernemers, een alternatief zijn voor een vast pand, waar de hoge huurprijzen een belangrijk obstakel kunnen vormen. Ambulante handel is dan een meer toegankelijke manier om met weinig startkapitaal en vaste kosten een eigen zaak en job te creëren.

Maar het initiatief van de stad Brussel gebruikt deze mogelijkheid te weinig. Daarom willen UNIZO en Bral  meer ruchtbaarheid geven aan de oproep. Bral en UNIZO pleiten ervoor dat het stadsbestuur samenwerkt met partnerorganisaties zoals Jobyourself en Microstart om meer Brusselaars te begeleiden naar het opstarten van een eigen ambulante handel.

UNIZO en Bral vragen dat de Stad zo ook meer kansen geeft aan Brusselaars die starten met een  ondernemening en zelf hun eigen werk creëren. De lokale verankering van de ondernemers moet ook als criteria gehanteerd worden. Dit kan bovenop de kwaliteits- en duurzaamheidscriteria komen die het stadsbestuur nu hanteert voor het toekennen van de plaatsen voor het foodtruckparcours. Lokale ondernemers of mensen uit de wijken waar de foodtrucks komen moeten worden aangemoedigd een voorstel voor een ‘foodtruck’ in te dienen.

UNIZO en Bral vragen ook dat de Stad bij de toewijzing voldoende omkadering en rechtszekerheid biedt aan de uitbaters van de foodtrucks. Deze nieuwe initiatieven zullen hun plaats moeten verdienen en dat zal een zekere flexibiliteit vragen van beide partijen. De Stad doet er goed aan om de ondernemers degelijk te informeren over hun verwachtingen en eisen. Zo weten de ondernemers waar ze zich aan moeten houden en vermijdt de Stad rechtsonzekerheid en verkeerde interpretaties van reglementen, zoals eerder dit jaar op het Sint-Katelijneplein.

Bral en UNIZO verheugen zich eveneens over het voornemen van de Stad Brussel om het bestaande aanbod van ambulante handel, zoals Jef Caricole& Fils, dat deel uitmaakt van het Brussels volks cultureel patrimonium, te behouden.

Deloyale concurrentie: geen (Winter)pretje!

De stad Brussel zal bij de toewijzing van de standplaatsen ook de concurrentie met de bestaande horeca proberen te vermijden. Voor Bral en UNIZO is de loyale concurrentie een terechte bezorgdheid, maar ze wijzen op het incoherente beleid van de Stad Brussel. Met Winterpret organiseert de Stad namelijk zelf een deloyale concurrentie voor de lokale handel. De kwaliteitseisen en duurzaamheidscriteria die in de oproep voor ‘Foodtrucks’ naar voor worden geschoven, zijn niet van toepassing bij Winterpret.

Inlichtingen/contact:

Jeroen Verhoeven | stafmedewerker Bral | jeroen@bralvzw.be

| T 02 217 56 33 | M 0477 46 31 81 |

Anton Van Assche | UNIZO | 0478 444 119

Recente persberichten:

Persbericht: Foodtrucks in Brussel: Bral en UNIZO blijven op hun honger

De stad Brussel heeft nog tot 30 april een oproep lopen aan kandidaat-standhouders voor het 'Food Truck Parcours'. Maar Bral en UNIZO blijven voorlopig op hun honger zitten. Op het menu staan weinig recepten om de Brusselaars smaak te geven voor het oprichten van een  eigen ambulante handel. Bral en UNIZO pleiten er onder meer voor dat het stadsbestuur samenwerkt met partnerorganisaties zoals Jobyourself en Microstart.

Persbericht: "Plannen centrale lanen Brussel: nieuwe stadsautostrade in hypercentrum"

Bral heeft zich de laatste weken, samen met experts en haar leden, gebogen over het plan voor de centrale lanen en reageert scherp.  “Op verschillende vlakken schiet het plan te kort. Het ‘nieuwe hart voor Brussel’ dat het stadsbestuur voor ogen heeft is, kort samengevat, een voetgangerszone voor automobilisten. De stad heeft niet de ambitie om de autodruk in het centrum te verminderen”, aldus Bral. “Het bestuur lapt het STOP-principe aan haar laars, stuurt het openbaar vervoer 10 jaar achteruit in de tijd en creëert met de miniring een nieuwe stadssnelweg en een nieuwe barrière tussen wijken.”

Persbericht: "Balans van 30 jaar bewonersstrijd in Brussel EU-wijk is negatief"

De balans van 30 jaar bewonersstrijd in de Europese wijk in Brussel is negatief. De Brusselse institutionele realiteit en de dagelijkse stedenbouwpraktijk staat een behoorlijk participatief bestuur in de weg. “De Europese instellingen moeten meer doen voor Brussel. Waarom zou Europa de bewoners geen geld kunnen toestoppen zodat ze zich beter kunnen organiseren? En wanneer de oprichting van een Alliantie Werkgelegenheid-Europa? De Europese instellingen kunnen meer jobs genereren voor de Brusselaars.” Dat schrijft Hilde Geens van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL vzw) naar aanleiding van haar publicatie “Bewonersactie in de Brusselse EU-wijk - Strategieën in de Strijd – van 1986 tot nu”.

Persbericht Bral en BBL: Files eisen hun (stads)tol

“12 euro tol maakt Brussel horendol”, titelde een artikel in DS op 22 januari, naar aanleiding van een strategisch lek van een studie besteld door de Brusselse regering over stadstol. Aangezien geen enkele politieke partij uiteindelijk te vinden lijkt voor een tarief van 12 euro voor stadstol, is het duidelijk dat het lek eerder dient om het draagvlak van een stadstol an sich onderuit te halen in plaats van een eerlijk debat te voeren. Bovendien wees een studie van Touring uit dat automobilisten bereid zijn 10,58 euro te betalen voor vlot verkeer.

Pagina's