Overlegcommissies

Een overlegcommissie vindt plaats na het afsluiten van een openbaar onderzoek over een plan of project. Het is een vlag die twee ladingen dekt: het adviesorgaan en de vergaderingen die dat adviesorgaan bijeenroept. Het woord ‘overleg’ duidt hier op overleg tussen de commissieleden onderling en dus niet met de buurtbewoners.