Je stem laten horen

Brusselaar of niet, tijdens een openbaar onderzoek kan iedereen zijn mening kenbaar maken. Juridisch is dit de enige officiële kans om je standpunt te geven over een project. Iedereen kan deelnemen aan de overlegcommissie. Je hoeft je belang niet te motiveren. De beslissing van de commissie kom je te weten door het dossier verder op te volgen.