Openbare onderzoeken

kies uw gemeente + lees de Bralselectie hieronder

 

 Klik op de kaart voor de rechtstreekse link naar de lopende openbare onderzoeken in jouw gemeente.

 

De Bralselectie van lopende OO's
(tweewekelijkse update)

ANDERLECHT

Bonpasteur nv vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning 1B voor een appartementsgebouw met handel en kantoren en 150 parkeerplaatsen en nieuwe wegenis aan de Lenniksebaan. Het effectenrapport zit in het dossier.
Openbaar onderzoek tot en met 15 mei.
Overlegcommissie op 21 mei.

RSC Anderlecht (Vanden Stock & Van Holsbeeck) vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning 1A voor uitbreiding van voetbalstadion, een parkeergebouw en heraanleg omgeving aan de Verbeecklaan, voor openlucht parking in Dupuislaan, Mededinging-, Vande Woestijns- en Adolphe Prinsstraat en voor parking en nieuwe omnisportzaal en heraanleg omgeving aan René Henri-, Dokter Huetstraat, Decoster- en Itterbeekselaan. De volledige effectenstudie zit in het dossier.
Openbaar onderzoek tot en met 21 mei.
Overlegcommissie op 28 mei.

BRUSSEL - VIJFHOEK

GHI Group nv vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor samenvoeging van 2 handelspercelen tot 852 m² handelszaak aan Dansaertstraat 78 - Oude Graanmarkt 36.
Openbaar onderzoek tot en met 1 mei.
Overlegcommissie op 12 mei.

BRUSSEL - HAREN

Cafasso nv in opdracht van Regie der Gebouwen en FOD Justitie vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning 1A voor het gevangeniscomplex in Witloofstraat. De volledig effectenstudie zit in het dossier.
Openbaar onderzoek tot en met 8 mei.
Overlegcommissie op 20 mei.

Infrabel vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning 1B voor een stortplaats voor aarde en sintels van 33 863 m³ op de site van het vormingsstation aan de Vilvoordselaan. Het bestek van de effectenstudie is in openbaar onderzoek.
Openbaar onderzoek tot en met 1 mei.
Overlegcommissie op 12 mei.

Mevr. de Snyder vraagt een verkavelingsvergunnning voor een terrein gelegen tussen Verdunstraat 235 en 243.
Openbaar onderzoek tot en met 1 mei.
Overlegcommissie op 13 mei.

Matexi nv vraagt een verkavelingsvergunning voor 43 loten met wegenis aan d'Hannetaire- en Ganzeweidestraat. Het effectenverslag zit in het dossier.
Openbaar onderzoek tot en met 12 mei.
Overlegcommissie op 27 mei.

BRUSSEL - LEOPOLDSWIJK

FOD Mobiliteit en vervoer - Beliris vaagt een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van het Leopoldpark, een nieuwe ingang Maalbeek, herinrichting van ingang Jourdan, aanleg van een speelplein en van de omgeving van Eggevoorttoren.
Openbaar onderzoek tot en met 3 mei.
Overlegcommissie op 12 mei.

BRUSSEL LAKEN

Stad Brussel vraagt afschaffing van rooilijn 7083 en plan van desaffectatie voor het Heizelplateau.
Openbaar onderzoek tot en met 15 mei.
Overlegcommissie op 27 mei.

BRUSSEL - NEDER-OVER-HEEMBEEK

Beimo nv vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor afbraak en nieuwbouw van 15 appartementen en 4 woningen aan de Gemenebeemdenstraat 51 - 53.
Openbaar onderzoek tot en met 1 mei.
Overlegcommissie op 12 mei.

Grondregie van Stad Brussel vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning voor 36 appartementen met 36 overdekte parkings en vellen van 10 bomen aan de Sint-Pieters en Pauwelsstraat.
Openbaar onderzoek van 1 tot en met 15 mei.
Overlegcommissie op 26 mei.

BRUSSEL - NOORD

M&M concept vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor gebruikswijziging van restaurant naar restaurant met danszaal (534 m²) met 2 tussenverdiepingen (reeds uitgevoerde werken) aan de Havenlaan 86C in T&T complex.
Openbaar onderzoek tot en met 1 mei.
Overlegcommissie op 12 mei.

Befimmo nv vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning voor afbraak van kantoorgebouw en nieuwbouw van 4 torens op een sokkel met 353 ondergrondse parkeerplaatsen aan Boudewijnlaan 30 - Koning Albert II-laan. Het bestek van de effectenstudie is in openbaar onderzoek.
Openbaar onderzoek tot en met 3 mei.
Overlegcommissie op 12 mei.

T&T Project nv vraagt vraagt wijziging stedenbouwkundige vergunning betreffende inrichting van park op T&T site.
Openbaar onderzoek van 1 mei tot en met 15 mei.
Overlegcommissie op 26 mei.

ELSENE

Patrimmonia Fund Europe vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor 59 studentenwoningen na afbraak (gewijzigde plannen) aan de Buyllaan 151 - 153.
Openbaar onderzoek tot en met 29 april.
Overlegcommissie op 13 mei.

Anciens EtablissementsBerg nv vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning 1A voor afbraak van flatgebouwen en nieuwbouw van 9 appartementen met ondergrondse parking van 248 plaatsen aan Waterloosesteenweg 532 - 538. De volledige effectenstudie zit in het dossier.
Openbaar onderzoek tot en met 25 april.
Overlegcommissie op 13 mei.

JETTE

Upgrade West nv vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing van een kantoorgebouw tot 180 studentenkamers aan de Dupréstraat 94 en 112.
Openbaar onderzoek tot en met 30 april.
Overlegcommissie op 8 mei.

UZ Jette vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning 1B voor de uitbreiding van het het ziekenhuis met medisch technisch blok, mortuarium, overdekte parkings, ondergrondse parkings aan de Laarbeekslaan 101. Het effectenrapport zit in het dossier.
Openbaar onderzoek tot en met 30 april.
Overlegcommissie op 8 mei.

KOEKELBERG

Gemeente vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor de herinrichting van de Houzeau de Lehaiestraat tussen Jetsesteenweg en Engelenbergstraat.
Openbaar onderzoek tot en met 28 april.
Overlegcommissie op 8 mei.

Gemeente vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor de herinrichting van de Huidevetterij- en Van Bergstraat.
Openbaar onderzoek tot en met 28 april.
Overlegcommissie op 8 mei.

SCHAARBEEK

MIVB vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor vernieuwing van tramsporen en heraanleg van Van Ooststraat tussen Verboekhovenplein en kruispunt Gallait/Quinaux/Paviljoen, creatie van tegengestelde rijrichting voor tram naar Verboekhovenplein en verbetering rijcomfort fietsers, beveiliging oversteekplaatsen, vellen van 6 bomen en planten van 14 nieuwe bomen
Openbaar onderzoek van 7 mei tot en met 5 juni.
Overlegcommissie op 25 juni.

Lidl Belgium vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning 1B voor een nieuwe supermarkt met overdekte parkings aan de Leonard Mommaertslaan 2. het effectenrapport zit in het dossier.
Openbaar onderzoek tot en met 4 mei.
Overlegcommissie op 21 mei.

SINT-JANS-MOLENBEEK

Federale Real estate nv vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning 1B voor een appartementengebouw van 60 woningen met 5 handelszaken op het gelijkvloers en 60 ondergrondse parkings aan de Tamariskenlaan.
Openbaar onderzoek tot en met 30 april.
Overlegcommissie op 5 mei.

T&T Project nv vraagt vraagt wijziging stedenbouwkundige vergunning betreffende inrichting van park op T&T site.
Openbaar onderzoek van 1 mei tot en met 15 mei.
Overlegcommissie bij Stad Brussel op 26 mei.

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Stedenbouwkundige vergunning voor afbraak van tennisvelden en bouw van 72 appartementen met 76 overdekte parkings (+ 12 plaatsen voor moto's) aan de Paul Hymanslaan 123.
Openbaar onderzoek tot en met 7 mei.
Overlegcommissie op 22 mei.