Een nieuw élan voor de Elsensesteenweg!

Een nieuw élan voor de Elsensesteenweg!

De Elsensesteenweg vormt een rechtlijnige historische as tussen de Naamsepoort en het Flageyplein in Noord - Elsene. De steenweg telt een hondertal winkels en is daarmee een belangrijke handelskern. Hij wordt druk gefrequenteerd door mensen uit het ganse Brusselse Gewest. Tevens is het een belangrijke hoofdas van openbaar vervoer voor de bussen 71 en 54. In haar meerjarenplanning zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Elsensesteenweg heraanleggen.

Een betere verkeersoplossing dringt zich op om een beter evenwicht te bewerkstelligen tussen de verschillende weggebruikers. Een oplossing die uiteraard rekening houdt met de eigenheid van de bloeiende handelskern waardoor de Elsensesteenweg loopt. De problemen op de Elsensesteenweg zijn legio: parkeren in dubbele file, wildparkeren, kris kras levering, te smalle en gedegradeerde trottoirs, sterk doorgaand verkeer, verkeersonveiligheid, gebrek aan groen, bussen die vastzitten in het autoverkeer etc. Vooral in het gedeelte tussen Fernand Cocqplein en de Naamsepoort stapelen deze problemen zich op. Bral en Inter Environnement Bruxelles zullen gedurende een 4-tal maanden peilen naar de mening van bewoners, gebruikers en handelaars van de Elsensesteenweg. Zo zullen we in een eerste fase een brede diagnose opmaken.

Tijdens de maanden september/oktober kunt u ons treffen aan een stand in het portaal van de Guldenvliesgallerij, bij Habitat & Rénovation en op het Fernand Cocqplein. Daar kan u bij ons in debat gaan en uw mening geven over de Elsensesteenweg. Van al uw opmerkingen maken we een nauwgezette analyse. Details in de brochure onderaan.

In een tweede fase organiseren we ateliers met bewoners, handelaars en gebruikers openbaar vervoer waarin we de diagnose zullen verdiepen. In een derde fase werken we samen met een studiebureau en een ingenieur een gedragen en kwalitatief project uit. Kom gerust langs op één van onze stands of stuur een mailtje naar ben@bralvzw.be.

Hieronder vindt u 2 flyers, die we verdeelden aan bewoners, gebruikers openbaar vervoer en dagelijkse passanten. Laat van u horen en dan houden we u op de hoogte!