Mobiliteit

Bral pleit voor een andere mobiliteit in Brussel. We vinden de straten te breed en de voet- en fietspaden te smal. We willen minder auto’s en dus minder lawaai en minder vervuiling. We willen geen tunnels die auto’s het stadscentrum binnenloodsen. We willen ook dat de bussen en trams sneller en frequenter rijden. Een fijnmaziger openbaar vervoersnet met alle trams en bussen in eigen bedding is essentieel. We pleiten voor een actief fietsbeleid en voor een voetgangersvriendelijk Brussel. We willen dat het GEN er ook voor Brussel en verzetten ons tegen de verbreding van RO.

'Geef zuurstof aan uw buurt!' Een projectoproep voor schone lucht in de stad.

Naar aanleiding van de Week van Vervoering 2008 roepen Bral en IEB, Brusselse verenigingen op om actie te voeren met de slogan ‘Geef zuurstof aan uw buurt’. Dit kadert binnen een projectoproep voor gezonde lucht in de stad. We verdelen een som 12.500 € onder weerhouden initiatieven.

Debat stadstol: sleutel voor een duurzame stad?

Bral vzw en Inter-Environnement Bruxelles organiseren op 20 november om 18u45 een conferentie om het publieke en politieke debat over stadstol op gang te brengen. Nu Brussel net als andere grote steden op zoek is naar een duurzame oplossing voor het congestieprobleem en de achteruitgang van het stedelijk leefmilieu, is het moment aangebroken om voor doortastende maatregelen te kiezen.

Persbericht: Schaarbeek beweegt voor haar mobiliteitsplan…en het Gewest?

Schaarbeek is momenteel haar mobiliteitsplan aan het uitwerken. De Brusselse Raad voor het leefmilieu (Bral), Inter Environnement Bruxelles (IEB), het comité Le Village/Het Dorp en het Comité Helmet vinden het een voluntaristische plan dat leefbaarheid en bereikbaarheid verzoent. De verenigingen loven de inspanningen die de gemeente Schaarbeek getroost om met de bevolking in debat gaan over de uitdagingen van het mobiliteitsplan. De verenigingen oordelen ook dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar verantwoordelijkheid moet nemen om de mobiliteitsknoop in Schaarbeek mee te ontwarren.

Persbericht: Verenigingen voor het nachtbusnet!

De MIVB deelt mee dat haar nachtbusnet niet rendabel is. Bral vzw, de BTTB, Inter-Environnement Bruxelles, ARAU en NoMo staan pal achter het nachtnet en zijn ervan overtuigd dat er nog veel potentieel is. De verenigingen oordelen dat een doortastend mobiliteitsbeleid, scherpere tarieven en een uitgebreider en gebruiksvriendelijker nachtnetaanbod meer reizigers zou verleiden om het te gebruiken. Daarnaast vinden de verenigingen dat het criterium van rentabiliteit van ondergeschikt belang is bij een publieke dienstverlening.

Week van Vervoering 2007: De straat is van ons!

Van 16 tot en met 22 september staat tijdens de Week van Vervoering duurzame mobiliteit in de kijker. De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) en Inter Environnement Bruxelles (IEB) ondersteunen een 12 tal initiatieven van wijkcomités en verenigingen in het kader van de campagne “de straat is van ons”. Zo vinden er debatten, fietsmanifestaties, anders mobiele experimenten en acties voor verkeersleefbare straten plaats.

Pagina's

Abonneren op Mobiliteit