Mobiliteit

Bral pleit voor een andere mobiliteit in Brussel. We vinden de straten te breed en de voet- en fietspaden te smal. We willen minder auto’s en dus minder lawaai en minder vervuiling. We willen geen tunnels die auto’s het stadscentrum binnenloodsen. We willen ook dat de bussen en trams sneller en frequenter rijden. Een fijnmaziger openbaar vervoersnet met alle trams en bussen in eigen bedding is essentieel. We pleiten voor een actief fietsbeleid en voor een voetgangersvriendelijk Brussel. We willen dat het GEN er ook voor Brussel en verzetten ons tegen de verbreding van RO.

Week van Vervoering 2007: De straat is van ons!

Van 16 tot en met 22 september staat tijdens de Week van Vervoering duurzame mobiliteit in de kijker. De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) en Inter Environnement Bruxelles (IEB) ondersteunen een 12 tal initiatieven van wijkcomités en verenigingen in het kader van de campagne “de straat is van ons”. Zo vinden er debatten, fietsmanifestaties, anders mobiele experimenten en acties voor verkeersleefbare straten plaats.

Een betere integratie van het kanaal in de stad.

Als lidvereniging van Coördinatie Zenne zetten we water in de stad letterlijk in de kijker. Alle aspecten van integraal waterbeheer kunnen het onderwerp van een studiedag of terreinbezoek zijn. Hierbij richten we ons zowel naar een gespecialiseerd als naar een breed publiek.

Persbericht: Het Brusselse nachtbusnet, bescheiden start maar een groot potentieel in het verschiet.

De eerste resultaten van het nagelnieuwe nachtbusnet NOCTIS zijn bekend. Bral vzw en de Bond voor Trein, Tram en Busgebruikers staan pal achter het nachtnet maar menen dat een doortastend mobiliteitsbeleid én scherpere tarieven nog meer mensen zou verleiden om het nachtbusnet te gebruiken.

Pagina's

Abonneren op Mobiliteit