Mobiliteit

Bral pleit voor een andere mobiliteit in Brussel. We vinden de straten te breed en de voet- en fietspaden te smal. We willen minder auto’s en dus minder lawaai en minder vervuiling. We willen geen tunnels die auto’s het stadscentrum binnenloodsen. We willen ook dat de bussen en trams sneller en frequenter rijden. Een fijnmaziger openbaar vervoersnet met alle trams en bussen in eigen bedding is essentieel. We pleiten voor een actief fietsbeleid en voor een voetgangersvriendelijk Brussel. We willen dat het GEN er ook voor Brussel en verzetten ons tegen de verbreding van RO.

Modal Shift dient bezwaren in tegen uitbreiding Grote Ring

Tot 6 november liep het openbaar onderzoek over de uitbreiding van de grote ring rond Brussel ten einde. Modal Shift diende op die dag haar bezwaarschrift in  bij de dienst MER Vlaanderen. Dat document is de neerslag van  uitgebreid overleg dat eind juli 2008 onder impuls van Bral vzw op gang kwam.

21/10 @ De Markten: Geef extra pit aan je acties voor een verkeersleefbare buurt!

Bral en IEB organiseren op 21 oktober een soirée in de Markten waar bewonersgroepen tips en tricks kunnen rapen om acties voor een verkeersleefbare buurt te dynamiseren. Dit kadert in de campagne 'Geef zuurstof in je buurt' die dit jaar 13 bewonersgroepen mobiliseerden tijdens de Week van Vervoering.

De Staten-Generaal van Brussel: de civiele maatschappij in actie

Tien organisaties uit de Brusselse civiele maatschappij, waaronder Bral, nodigen de Brusselse bevolking en iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van de hoofdstad uit om actief deel te nemen aan een uitgebreide reflectie rond de Staten-Generaal van Brussel. Deze vindt plaats in de lente van 2009. Klik door of zie www.statengeneraalvanbrussel.be.

Persbericht: NAVO - of hoe Defensie de toekomst hypothekeert

Vandaag buigt de overlegcommissie van de stad Brussel zich over de NAVO-plannen voor een gigantische parking op haar nieuwe site en de heraanleg van de Raketstraat. Bral heeft (u raadde het al) serieuze bezwaren tegen de verouderde mobiliteitsvisie van het Ministerie van Defensie, dat optreedt voor en in naam van de NAVO. Lees hier onze voorstellen.

Pagina's

Abonneren op Mobiliteit