Mobiliteit

Bral pleit voor een andere mobiliteit in Brussel. We vinden de straten te breed en de voet- en fietspaden te smal. We willen minder auto’s en dus minder lawaai en minder vervuiling. We willen geen tunnels die auto’s het stadscentrum binnenloodsen. We willen ook dat de bussen en trams sneller en frequenter rijden. Een fijnmaziger openbaar vervoersnet met alle trams en bussen in eigen bedding is essentieel. We pleiten voor een actief fietsbeleid en voor een voetgangersvriendelijk Brussel. We willen dat het GEN er ook voor Brussel en verzetten ons tegen de verbreding van RO.

Het Gewestelijk Expres Net (GEN) - standpunt van de 4 milieufederaties (2006)

Het laatste dossier en de laatste standpuntbepaling van de 4 milieufederaties over het Gewestelijk Expres Net (GEN) dateerde van november 2000. Hoog tijd dus voor een update. Wat volgt is de stand van zaken 2006 met een actualisatie van de standpunten van de 4 milieufederaties. In de lente van 2006 hebben de 4 federaties hun standpunten besproken in een gemeenschappelijke algemene vergadering. U vindt de volledige tekst hieronder als bijlage. 

20/09 Actie: 1 pseudo-autoloze zondag per jaar. En de rest?

Bral doet een vergelijkende studie op de Autoloze Zondag. Zelfs op de autoloze zondag rijden er in Brussel nog 25.000 auto’s rond. Nog dezelfde dag en verder liefst 364 dagen per jaar, wordt de stad overspoeld door gemotoriseerd verkeer. Wanneer wordt dit auto-gedoogbeleid eindelijk stopgezet? Afspraak op het Brouckèreplein om 13u op Autoloze Zondag.

Persbericht: Comités en verenigingen geven zuurstof aan hun buurt

12 burgerinitiatieven promoten tijdens de "Week van Vervoering" een andere mobiliteit in hun buurt. Daarmee gaven ze gevolg aan de projectoproep Geef zuurstof aan je buurt/Mon quartier respire”. Een greep uit het aanbod: mobiele moestuintjes ter grootte van een parkeerplaats, een anders mobiele crea-markt, een peleton way-watchers, fietstaxi ‘s in de Brabantstraat,...

Herbeluister de "Verkiezingsspecial: Stedenbouw en Architectuur" van 23/04

Op 23 april 2009 nodigden Disturb, Bral en Brussel-Congres de lijsttrekkers van 9 democratische partijen uit om te debatteren over stedenbouw en architectuur. De onderwerpen: Bouwmeester, het ATO, wedstrijden, de Europese Wijk . Klik door om alle interventies nu apart te herbeluisteren!

Persbericht - MIVB verwaarloost zuiden van Brussel

In de schaduw van de herstructurering van het metronet verslechtert de MIVB het openbaar vervoer van en naar Ukkel. De MIVB wil tramlijn 4 doorknippen ter hoogte van de halte Albert. Bewoners en openbaarvervoer gebruikers zijn niet bij de pakken blijven zitten en stellen een eenvoudige en haalbare oplossing voor, die niet alleen tramlijn 4 moet redden maar ook gans de bediening van het volledige zuiden en oosten van Brussel aanzienlijk moet verbeteren.

Persbericht: GEN à la Schouppe: is dit alles?

Het exploitatieschema voor het Gewestelijk Expres Net dat staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe enkele weken geleden kan op niet op veel bijval rekenen van bewoners, milieu en gebruikersverenigingen. De lasten die de Brusselaars hebben moeten slikken staan niet in verhouding tot de lusten. De frequenties zijn niet aantrekkelijk, er zijn onvoldoende haltes en de verbindingen in de stad verbeteren nagenoeg niet.

Projectoproep 2009: "Geef zuurstof aan je buurt" voor een ander mobiliteit in je wijk >>verlengd tot 10 mei

Bral en IEB roepen bewoners en verenigingen om tijdens de Week van Vervoering in september 2009 zuurstof te geven aan hun buurt. We hebben 12.500 € voor positieve acties voor een ander mobiliteit in je buurt. Intekenen kan tot en met 10 mei.

Persbericht - garanties extra woningen voor een leefbare Europawijk

In de nasleep van de voorstelling stadsboulevard Wetstraat vragen milieuverenigingen en bewonersgroepen garanties op extra woningen. Een Wetstraat met minder rijstroken, meer groen en een tram in het midden is een stap in de goede richting maar niet genoeg om de Europawijk te transformeren naar bruisende stadswijk.

Pagina's

Abonneren op Mobiliteit