Mobiliteit

Bral pleit voor een andere mobiliteit in Brussel. We vinden de straten te breed en de voet- en fietspaden te smal. We willen minder auto’s en dus minder lawaai en minder vervuiling. We willen geen tunnels die auto’s het stadscentrum binnenloodsen. We willen ook dat de bussen en trams sneller en frequenter rijden. Een fijnmaziger openbaar vervoersnet met alle trams en bussen in eigen bedding is essentieel. We pleiten voor een actief fietsbeleid en voor een voetgangersvriendelijk Brussel. We willen dat het GEN er ook voor Brussel en verzetten ons tegen de verbreding van RO.

Nota aanzuigeffect: Meer weginfrastructuur, (g)een goed idee? (Modal Shift)

Modal Shift, een platform verenigd voor een duurzame oplossing van de fileproblemen op de Brusselse ring (R0), publiceerde op 24 juni 2010 een nota die aantoont dat het uitbreiden van weginfrastructuur geen structurele oplossing biedt voor het fileproblemen, omdat er net meer verkeer wordt aangetrokken. Download de volledige nota hier.

Milieufeest 2010: 100-en mensen informeren zich over Grote Ring (Modal Shift)

Milieufeest Brussel, 6 juni 2010. De stand van Bral en het platform van verenigingen ‘Modal Shift’ zoomde in op de verbreding van de grote ring rond Brussel. En op het aanzuigeffect van elke uitbreiding van wegcapaciteit. Voorbijgangers doken met plezier ín de kleren onder de slogan ‘hoe breed kan je gaan’.

Bral-dossier: Brussels sucks!!

Hopelijk zet de Brusselse regering één van dezer het licht op groen voor een echte revolutie. Het nieuwe mobiliteitsplan Iris 2 kan komaf maken met het aanzuigeffect van onze stad op auto’s. De nieuwe gewestregering pakte vorig jaar uit met een regeerakkoord dat een nieuw mobiliteitsbeleid beloofde. Er zou werk gemaakt worden van de al lang beloofde -20% autoverkeer. Gedaan met het oude én-én-beleid? Bral is achterdochtig zoals altijd en legt zelfs uit waarom.

Persbericht: Interregionaal platform duurzaam economisch beleid opgericht

Acht organisaties hebben op 1 april 2010 een interregionaal platform voor duurzaam economisch beleid opgericht. Oprichtende organisaties zijn Bond Beter Leefmilieu (BBL), BRAL, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), ACV regio Halle-Vilvoorde, ACV-CSC regio Brussel, ACW Brussel-Halle-Vilvoorde, Union des Classes Moyenne (UCM) Bruxelles en UNIZO regio Vlaams-Brabant & Brussel. De initiatiefnemers benadrukken dat met de vele voorliggende prestigeprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de Vlaamse rand rond Brussel het absoluut noodzakelijk is dat er dringend en structureel interregionaal overleg komt

'Tunnel onder Brussel' is een glijmiddeloperatie (Modal Shift)

Het dossier van de grote ring raakt in een stroomversnelling. Op een hoorzitting in het Vlaams Parlement op 18/3 gaf de Vlaamse overheid uitleg over haar plannen. Alleen het verbredingsscenario lijkt ernstig te zijn. Het platform Modal Shift was er bij om een serieuze kans te vragen voor een duurzaam alternatief.

Persbericht: SmoB pleit voor behoud nachtnet Noctis

De laatste geruchten in de pers, van MIVB en Brusselse overheid, over de toekomstperspectieven van het Brusselse nachtnet Noctis, zijn weinig geruststellend. Door de financiële crisis wordt deze openbare dienst opnieuw in vraag gesteld, en dit op een ogenblik dat het nut ervan steeds duidelijker wordt. Is dit de zoveelste poging van de MIVB om het nachtnet op te doeken? De organisaties verenigd in het platform SMoB pleiten voor het volledige behoud van het nachtnet Noctis, dat met slechts 2 miljoen euro per jaar niet de slokop is in het MIVB-budget.

Het Gewestelijk Expres Net (GEN) - standpunt van de 4 milieufederaties (2006)

Het laatste dossier en de laatste standpuntbepaling van de 4 milieufederaties over het Gewestelijk Expres Net (GEN) dateerde van november 2000. Hoog tijd dus voor een update. Wat volgt is de stand van zaken 2006 met een actualisatie van de standpunten van de 4 milieufederaties. In de lente van 2006 hebben de 4 federaties hun standpunten besproken in een gemeenschappelijke algemene vergadering. U vindt de volledige tekst hieronder als bijlage. 

20/09 Actie: 1 pseudo-autoloze zondag per jaar. En de rest?

Bral doet een vergelijkende studie op de Autoloze Zondag. Zelfs op de autoloze zondag rijden er in Brussel nog 25.000 auto’s rond. Nog dezelfde dag en verder liefst 364 dagen per jaar, wordt de stad overspoeld door gemotoriseerd verkeer. Wanneer wordt dit auto-gedoogbeleid eindelijk stopgezet? Afspraak op het Brouckèreplein om 13u op Autoloze Zondag.

Pagina's

Abonneren op Mobiliteit