Milieu en natuur

Bral pleit voor een energiebesparende, afvalloze en groene stad. We pleiten voor een stad die minder energie en grondstoffen verbruikt. We willen ambitieuze energieprestatienormen maar pleiten ook voor strengere maatregelen bij luchtvervuiling. We willen ook dat Brussel op termijn geen afval meer produceert. Hergebruik en recyclage zijn sleutelbegrippen. Veel publieke ruimte, straten en buurten zijn niet groen genoeg en worden te weinig ‘beleefd’. Er is een originele aanpak nodig om van Brussel een echte lobbenstad te maken, met groene linken die zich ononderbroken uitstrekken over het gewest.

Geen inhoud gevonden voor deze rubriek

Pagina's

Abonneren op Milieu en natuur