Het bezwaarschrift van Bral bij het D-GBP

Begin 2011 startte de Brusselse Regering de procedure op voor de gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) van 2001. Het nieuwe « Demografisch» GBP moet tegemoetkomen “aan de uitdaging van de demografische groei en aan de dubbele vaststelling van een tekort aan woningen en een dringende behoefte aan schoolinfrastructuur”. Voorschriften worden herzien, bestemmingen gewijzigd, ... BRAL vraagt op basis van een grondige lezing van het plan en het bijhorende milieueffectenverslag om de wijziging van het GBP uit te stellen en eerst een integrale visie te ontwikkelen, zoals dat vandaag gebeurt bij de opmaak van duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan (GPDO). Lees al onze argumenten in het bezwaarschrift dat BRAL opstelde in het kader  van het openbaar onderzoek (15 mei tot 13 juli) over het GBP. 

 

Alle D-GBP-documenten vind je in onderstaande link (het  besluit, de toelichtingsbrochure, het milieueffectenrapport):

http://stedenbouw.irisnet.be/spelregels/bestemmingsplannen/het-gewestelijk-bestemmingsplan-gbp/demografisch-gbp