"Het mooie Leopoldspark staat steeds meer onder druk van private Europese krachten. Een bubble-park, neen toch? Een petitie, ja toch?"

Kunnen ‘smart meters’ helpen om de luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren? Wat meten ze en wat is het nut om als burger de straat op te gaan? En met welk apparaat? Bral zoekt met experts naar antwoorden en werkt aan een strategie voor Brussel. 

Une première commission de concertation aura lieu ce mardi 6 décembre suite à l’introduction par les promoteurs de NEO d’une demande de certificats d’environnement et d’urbanisme. 

“In onze strijd om de stad te maken tot een betere woon- en werkplek, zijn we te ver doorgeslagen naar de consumentenstad. Hoewel de stad al van oudsher ook een plaats van productie is, wordt deze nu meer en meer weggeduwd. Dat is problematisch.”