Selfcity.be répertorie les diverses initiatives citoyennes sur la carte de Bruxelles. Le blog se veut être un carrefour de connaissances et d’expériences en matière d’actions ‘bottom-up’ et des organisations autonomes dans et autour de Bruxelles. Tu peux aussi apporter ta contribution en écrivant un rapport ou une réflexion, en partageant une image révélatrice ou en faisant part d’une initiative captivante. Seules 2 conditions doivent être respectées : premièrement l’action doit être pertinente, d’une manière ou d’une autre, pour Bruxelles ou ses alentours.

BRAL a introduit une note de réclamation relative au plan Aire-Climat-Énergie (en enquête publique jusq'au 31 juillet). Voir la note en annexe.

De regering keurde eind april een richtschema goed voor ‘de wijk van het Zuidstation’, een toekomstplan voor het Zuidstation en zijn ruime omgeving.  Het mooi geïllustreerde  document torst de beloftevolle titel ‘Het Woonvriendelijke Station’. Een statement waar BRAL zich in kan vinden. Ook de landschappelijke aanpak kan ons bekoren. Maar zal het beleid in staat zijn om de talrijke obstakels te omzeilen? 

Dit artikel maakt deel uit van een nieuwe reeks, waarbij Bral vernieuwende economische  initiatieven in de schijnwerpers zet. Van min of meer gekende namen tot prille coöperaties. Allen hebben ze gemeen dat ze economisch, ecologisch en sociaal innoverend zijn. Het ene aspect mag al eens harder doorwegen dan het andere. Maak kennis met  KLIMOP, de schrijnwerkerij van Atelier Groot Eiland.