Rotor stelt voor: Opalis, een online gids voor hergebruik van bouwmaterialen

Vanuit de vaststelling dat er in België talrijke mogelijkheden bestaan om gerecupereerde bouwmaterialen aan te schaffen, maar dat die onvoldoende benut worden en vaak zelfs onbekend zijn bij de betrokken professionele actoren, creëerde het Brusselse collectief Rotor Opalis, een gids voor hergebruik van bouwmaterialen.

Begijnenbosdal (N-O-Heembeek): kappen die populieren!

Liep ook binnen op de valreep van 2012: de vraag van de groendienst van de Stad Brussel om de 532 populieren van het Begijnenbosdal  te kappen. In dit dossier werd er nog geen beslissing genomen.  Het is nochtans vrij eenvoudig: de bomen  zijn nu eenmaal  (te) oud en zowel biologisch als landschappelijk niet echt interessant.  Dit is een niet te missen kans om er iets  veel interessanter van te maken. 

"The proof of the Anspach is in the eating"

Veel mensen hebben uitgekeken naar hun nieuwe schepencollege. Maar één college trekt de aandacht van heel het gewest. En één dossier staat extra in de kijker: Stad Brussel en haar centrale lanen. Wat gaat er uiteindelijk gebeuren met Anspach, Beurs en Fontainas, de Brouckère...? Een as die nu werkt als een magneet voor auto's uit heel het Gewest maar die in de toekomst symbool kan worden voor een nieuwe publieke ruimte in Brussel. Een ruimte waarbij mensen opnieuw centraal staan.

3,2,1… stadstol / péage urbain! Het draagvlak groeit

Eind 2007 organiseerden BRAL en Inter-Environnement Bruxelles (IEB) een conferentie over stadstol in het Brusselse parlement. Ondertussen is de congestion charge goed gekend en wijd verspreid. Maar is ook Brussel er klaar voor? Om dat te weten,  moeten we eerst eens kijken hoe ver het staat met de  plannen voor de invoering van het  wegenvignet en de slimme kilometerheffing. 

Afvalplan Brussel: halfweg maar nog niet (veel) opgeschoten

Wellicht zullen toekomstige generaties met afgrijzen terugkijken op onze verspilling. Wij kijken alvast of het vierde gewestelijke afvalplan de juiste richting uitgaat. Pikante opmerking: vermits de vorige staatssecretaris voor netheid z'n viool aan de muur hing en burgemeester werd, leest deze evaluatie meteen ook als zijn testament. Amen.

De Heizel aanbesteed

Begin mei 2012 keurde de (toenmalige) gemeenteraad van de Stad Brussel twee openbare aanbestedingsprocedures goed voor de ontwikkeling van de Heizel. Eén voor de ontwikkeling van een congrescentrum en een hotel en één voor een nieuw shoppingcenter van 72.000 m², 500 nieuwe woningen en 20.000 m² kantoren. Zeven consortia stelden zich kandidaat voor de tweede aanbesteding, drie werden weerhouden. Zij hebben nu een jaar om hun ontwerp in te dienen.

Anspachpark: een eerste blik op de Anneessenswijk

Het zou niet de eerste keer zijn dat vzw de Buurtwinkel haar werkterrein verlaat. Door gentrificatie-processen was eind jaren ‘90 de Bijstandswijk, waar de Buurtwinkel toen werkzaam was,  zodanig veranderd dat de geïntegreerde wijkwerking verhuisde naar Anneessens. Hier zijn we nu actief met een onthaal- en infopunt, we zijn een vereniging waar armen het woord nemen, we hebben een klusdienst en een opbouwwerkteam leefbaarheid.  Er is dus wel een link te leggen met de Anspachpark-wedstrijd van BRAL. 

Persbericht: Gewest Brussel maakt plannen op maat van dubieuze immoprojecten in EU-wijk

Het Brussels Gewest heeft de Stad Brussel opgelegd om binnen een periode van 18 maanden een nieuw Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) op te maken die twee dubieuze immoprojecten in de Europese wijk moet mogelijk maken.  Het gaat om de huizenblokken tussen de Belliardstraat, Etterbeeksesteenweg, Jacques de Lalaing- en Trierstraat. Volgens Coördinatie Europa, de samenwerking tussen de twee belangrijkste bewonerscomités uit de Europawijk ondersteund door BRAL en IEB, is dit BBP duidelijk op maat geschreven van twee immobiliënprojecten die een negatieve impact op de wijk zullen hebben. 

Parkeren in Brussel: “Werkgeversorganisatie BECI doet aan rampenberichtgeving”

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) weerlegt de rampenberichtgeving  van de Brusselse werkgeversorganisatie BECI over het plan van de Brusselse Regering om 25.000 overmatige parkeerplaatsen in kantoorgebouwen een andere bestemming te geven. De “vernietiging van 750 miljoen euro aan waarde in immobiliën”, berekende BECI vlug.  Ook Bral maakt zich zorgen, maar vooral over de gezondheid van de Brusselaars en de leefbaarheid van de stad.

Pages

S'abonner à Front page feed