A quoi ressemble le Parc Anspach dans les rêves des jeunes de BXl?

Les animatrices de la platform Jeunes Natuurlijk !  ont interrogé des jeunes du centre-ville de 2 maisons de jeunes, Le Toucan et Chicago. Pour eux, les espaces publics sont essentiels pour jouer, bouger, se défouler. Comment imaginent-ils le Boulevard Anspach ?

Persbericht: fijn stof, 2013 al afgelopen in Haren, Gent en Roeselare

Het jaar is nog maar half en nu al overtreedt ons land – nog maar eens - de Europese wetgeving op luchtkwaliteit. In Haren, het Gentse Sint-Kruiswinkel en Roeselare is het jaarlijkse “quotum” van 35 fijn-stofpieken al opgesoupeerd, melden Bond Beter Leefmilieu en Bral. Maar in plaats van het autoverkeer te ontmoedigen en andere structurele maatregelen te nemen om onze gezondheid te beschermen, lobbyt Vlaanderen achter de schermen voor afzwakking van de Europese normen.

Edition spéciale - "Parc Anspach" - 32 pp. sur les boulevards centraux de Bruxelles

Anspach… Le boulevard traversant l’hyper-centre de Bruxelles évoque beaucoup d’associations: frontière entre est et ouest, mur, autoroute urbaine. Grandeur perdue et nuisance sonore. Artère,  pour le trafic routier. Et axe commerçant, plein de magasins sombres. C’est ce qu’en pensent beaucoup de gens.

PARC ANSPACH: Téléchargez la publication ici!

Bral et Microstart lancent appel à projets ‘8m² pour indépendants débutants’

Pour la troisième fois déjà, Bral lance l’appel à projet ‘8m² pour tous’. Pour cette édition-ci Bral collaborera avec le projet dreamStart, une initiative émanant de microStart qui soutient des micro-entrepreneurs n’ayant pas accès aux crédits bancaires classiques.  Par cet appel à projet Bral tient à démontrer que l’espace public vaut bien plus que de servir uniquement et simplement de place de parking aux voitures, et peut notamment remplir une fonction sociale mais aussi économique …   

Communiqué de Presse: Parlement Européen, entre concertation et passage en force

©European Union 2013 – EP

Le 23 avril dernier, à l'initiative de l'Association du Quartier Léopold et de la Coordination Bruxelles-Europe, se réunissait au sein du Parlement européen une table ronde en présence notamment de cinq vice-présidents du Parlement, de plusieurs députés européens, des représentants de la Région bruxelloise, de l’IBGE, de l'agence de développement territorial, de la Ville de Bruxelles, de la commune d'Etterbeek, et des représentants de plusieurs associations bruxelloises.

vendredi 21/6 Workshop: "Bral dans et pour Bruxelles 2018"* – de 16h! à 21h

Cher Bruxellois, Cher membre du Bral, Cher sympathisant du Bral, Affirmer que Bruxelles doit relever d’importants défis revient à enfoncer des portes ouvertes. Que pouvons-nous y faire ? Dans la perspective des élections régionales, le moment est aujourd’hui venu de remettre notre propre rôle en question. Que voulons-nous réaliser dans les 5 années à venir ? Sous quels aspects Bruxelles doit-elle changer ?

Word New B coöperant vóór 19 juni

Heb jij al een aandeel in New B, de coöperatie die een nieuwe bank wil oprichten? Meer dan 40.000 mensen en 89 organisaties (waaronder Bral) doen al mee. Er is sprake van een beweging... Wil je erbij zijn? Zorg dan dat je vóór 19 juni een aandeel van 20 € hebt gekocht en neem deel aan een historische Algemene Vergadering in de Heizel.

HELP Generaal Jacques! (op de fiets, stappen, op de tram, en ja zelfs in de auto!)

De Generaal Jacqueslaan moet worden heraangelegd om er nieuwe tramsporen aan te leggen. Meteen ook de ideale gelegenheid om de situatie voor de komende decennia te verbeteren voor  voetgangers, fietsers, de tram, en ja zelfs de auto! Maar Generaal  Jacques stuit op hevige weerstand van een bataljon Elsense schepenen, die strijden voor een dictatuur van Koning Auto. Help Generaal Jacques! Geef je steun aan dit project!

Coördinatie Europa: "Wetstraat nog steeds vooral een project voor de promotoren" (overlegcommisie 22/05)

Morgen 22 mei buigt de overlegcommissie van de Stad Brussel zich over de tweede versie van de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) voor het stadsproject Wet (Wetstraat). De eerste versie werd grondig aangepast een impactstudie die er onder onder druk van verschillende verenigingen, waaronder Bral, was gekomen. We herhalen hier onze belangrijkste bezwaren.

Steun aan Brussels European Green Capital 2015? Ja, maar

Brussel is kandidaat om in 2015 de European Green Capital te worden. Bij BRAL waren we niet de enige die bij het horen van dit nieuws de wenkbrauwen fronsten. Hangt er Brussel bijvoorbeeld geen veroordeling van het Europees Hof boven het hoofd voor de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide? BRAL steunt wel degelijk de kandidatuur – die titel kan bepaalde overheden nog meer overtuigen van de ecologische uitdagingen waar we vandaag voor staan - maar wil de regering toch vooral aan enkele zaken herinneren.

Pages

S'abonner à Front page feed