Bral over 19 jaar Picqué: "De armoede en de dualisering heeft hij niet opgelost"

tvbrussel kwam eind april langs op de Bral-kantoren om onze coördinatrice An Descheemaeker uit te horen over 19 jaar Picqué. Tegen de achtergrond van ‘zijn’ Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) zegt An onder andere: “De verloedering en de stadsvlucht zijn verminderd. Maar vandaag zijn er andere uitdagingen. Armoede, een dualisering van de maatschappij, mensen die geen woning vinden. Dat legt ook een zeer zware druk op de leefbaarheid van het Gewest.” Of we dus content waren van Picqué? Klik door naar de reportage.

Stadsproject Wet - Bral dient bezwaarschrift in: "Beter, maar nog niet goed genoeg"

De Brusselse regering heeft werk gemaakt van een nieuwe versie van de voorschriften voor de Wetstraat. Het gaat om een verbetering, maar we blijven toch op onze honger zitten: geen woord over mobiliteit, niks over vermenging van functies en geen maatregelen om een vermenging van functies te garanderen of rond de onvermijdelijke werfhinder. Bral is het niet eens met hoe de regering de Wetstraat ziet, en diende daarom een bezwaarschrift  in. 

Leefbaar Brussel = veilig Brussel: Respect 30 / Respect 50

Tussen 17 april en 15 mei roept het Brussels Gewest autobestuurders op om hun snelheid te matigen. Alsof autobestuurders dat niet altijd moeten doen... en toch heeft BRAL sympathie voor deze campagne, “die uitgaat van respect: respect voor de geldende snelheid in Brussel, respect voor de Brusselaar, respect voor het leven. Met deze boodschap fleuren affiches, bussen, bannieren, mobiele teams, enz. het Brusselse straatbeeld op. Iedereen vaart er wel bij, de Brusselse scholen, handelaars, gemeenten, inwoners en buurtcomités, …  En wat leuk is? Je kan ook zelf meedoen!”.

BRAL in de weer voor de Brusselse regering (Jaarverslag 2012)

Ook in 2012 gaven we weer volop onze steun aan de Brusselse regering. En dan vooral in het helpen verwezenlijken van haar doelstelling 20% minder auto’s door Brussel te laten rollen. Zo hielpen we actief ‘de picknickers’ de Anspachlaan enkele keren autovrij te maken. En om duidelijk te maken wat je allemaal wel niet kan doen wanneer er minder auto’s rijden over de centrale lanen verdiepten we het straatprotest met de wedstrijd  Anspachpark/Parc Anspach.

De begrafenis van Walking Madou in de pers (Avance STJOSSE Vooruit!)

Action médiatique: la plate-forme citoyenne Avance STJOSSE Vooruit! a lancé un appel à ses membres, sympathisants et tous les Bruxellois: "Mardi prochaine 26/03, nous enterrerons le regretté projet 'Walking Madou', tout vêtus de noir. Avec un vrai (!) corbillard on descendra la Chaussée de Louvain vers 9h. Merci de vêtir vos habits de deuil et de fleurir le tombeau de ce projet qui était un exemple pour Bruxelles et qui est mort manque de vision, d’ambition et de courage politique. Zie de link als bijlage voor een overzicht van de persaandacht die de actie kreeg. 

NEO : geld is het belangrijkste criterium voor de invulling van de openbare ruimte !

Het Interregionaal platform voor een duurzame economische ontwikkeling heeft een analyse gemaakt van de selectiecriteria in het lastenboek van de kandidaat-investeerders voor de bouw van het NEO-shoppingcentrum op de Heizel. De resultaten van deze analyse zijn ontnuchterend : van de 250 punten die de jury toekent aan de kwaliteit van het project, hebben er 130 betrekking op juridische en financiële criteria. Of anders gesteld : het doorslaggevende argument voor de toekenning van de opdracht is de netto opbrengst die de investeerder aan de Stad Brussel voorstelt.

Uw bezwaren bij het Brussels parkeerbeleid: vandaag indienen! BRAL inspireert!

Als we ervan uitgaan dat de gezondheid van mensen en het milieu prioritair zijn, is er wat parkeerbeleid betreft werk aan de winkel. Het ontwerp gewestelijk parkeerbeleidsplan is immers niet meer of minder dan de laatste nagel aan de doodskist van het Iris 2 plan met als doelstelling om tegen 2018 de autodruk met 20% te verminderen. Dat is nochtans essentieel om de Europese luchtkwaliteitsnormen te halen. BRAL stuurde vandaag 20/3 haar bezwaarschrift door. U kunt deze tekst gebruiken en/of copy-pasten als u akkoordof geïnspireerd bent. De boodschap: uw naam invullen in het document als bijlage en opsturen naar mobielbrussel@mbhg.irisnet.be. Ten laatste vandaag !

Communiqué de presse: Outil trilingue qui associe les expats à l'urbanisme bruxellois

Le Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral vzw) veut associer, plus intimement, les expats de Bruxelles à la prise de décision en matière d’urbanisme. Cela fait des années que le BRAL, qui se pose en tant qu’ONG critique bruxelloise, pourvoit, sur son site Web et en Néerlandais, toute l’information relevante et mise à jour, en ce qui concerne le système des enquêtes publiques et des commissions de concertation. Ce n’est pas un hasard qu’au démarrage de l’Année Européenne du Citoyen, cet outil soit également, dès ce jour, disponible en français et en anglais.

BRALCAFÉ: "Het Brussels Parkeerbeleidsplan: zero ambitie" @ Nekkersdal

Voor BRAL toont de Brusselse regering met het ontwerp van het Brussels Parkeerbeleidsplan (nog tot 21 maart in openbaar onderzoek ) zero, nul, nada, niets ambitie om van Brussel een leefbare stad te maken. Het plan is voor ons niet meer of minder dan de laatste nagel aan de doodskist van het Iris 2-mobiliteitsplan, en dus aan de ambitie om tegen 2018 de autodruk in Brussel met 20% te verminderen. Op 14 maart gaan we het debat aan! Iedereen is welkom. 

Pages

S'abonner à Front page feed