Persbericht: Stikstofoxiden: opnieuw slecht rapport van EU voor België

Communiqués de presse

press releasesIci se trouvent tous les communiqués de presse de Bral. Abonnez-vous à notre newslettre BRALbrief ou à notre flux RSS pour recevoir régulièrement nos communiqués de presse et analyses. Et pour les recevoir directement dans votre boîte aux lettres, envoyez un email à bral@bralvzw.be avec "inscription mailing presse" en objet.

Nieuwe cijfers van het European Environment Agency (EEA) over de uitstoot van stikstofoxiden zetten België opnieuw bij de slechte leerlingen van de klas. Slechts vier andere landen van de Europese Unie hebben het in 2010 nog slechter gedaan dan België. Dit toont ook aan dat de oplossing voor onze luchtvervuiling niet van andere landen moet komen; het zijn de Belgen zelf die teveel uitstoten. Om onze overheden op te roepen tot maatregelen lanceren Bral en Fietserbond een campagne tegen luchtvervuiling en vóór gezondheid onder de naam ’ça SMOG? SMOG’t?’

Het EEA publiceerde zopas nieuwe cijfers over de uitstoot van de lidstaten van de EU en een vergelijking met hun uitstootplafonds. Die plafonds liggen vast in de NEC-richtlijn (National Emissions Ceilings). België mocht in 2010 176 000 ton stikstofoxiden uitstoten. Blijkt nu dat België 220 000 ton emissies NOx heeft laten optekenen, wat neerkomt op een teveel van 25 %. Met die cijfers zit ons land onderaan de rangschikking. Alleen Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland doen het nog slechter. De meerderheid van de lidstaten (16 van de 27) slaagt er in om onder hun plafonds te blijven.

In haar conclusie wijst het EEA vooral naar de transportsector. “De vermindering van de NOx-uitstoot van deze sector gedurende de laatste 2 decennia was niet zo groot als oorspronkelijk verwacht, deels omdat de sector meer is gegroeid dan verwacht, deels omdat de uitstootnormen van voertuigen niet altijd voor de verwachte uitstootvermindering zorgden.”

negatief effect op de luchtwegen

Stikstofoxiden zijn zeer slecht voor de gezondheid. Vooral het bekende NO2 is uiterst schadelijk. Er bestaat een duidelijk aangetoond verband tussen hoge concentraties van deze stof en aandoeningen aan de luchtwegen (astma, chronische bronchitis, longkanker…). De verhouding NO2 binnen de hoeveelheid NOX (NOX is een verzamelnaam) stijgt bovendien.

Een extra reden tot bezorgdheid is dat hoge uitstoot van NO2 doorgaans gepaard gaat met uitstoot van andere polluenten als fijn stof en vooral dieselroet, een onderdeel van het fijne stof en met voorsprong de meest kankerverwekkende stof in de lucht. De grote correlatie met NOX laat ons toe te stellen dat ook onze uitstoot van deze stoffen erg hoog ligt.

campagne voor gezonde lucht

Bral, Fietsersbond en Gracq concluderen dat België in eigen boezem moet kijken. Al onze overheden zijn al jaren te laks als het over uitstoot van het verkeer gaat en moeten veel ingrijpender maatregelen nemen om de gezondheid van alle burgers te beschermen: een betere ruimtelijke ordening die geen extra verkeer veroorzaakt, bedrijfswagens afbouwen als alternatieve verloning, verhoging van BIV en de accijnzen op diesel, rekeningrijden sneller invoeren, verbreding van wegen stopzetten en straten leefbaar aanleggen, een strenger parkeerbeleid voeren en de alternatieven voor de auto (fiets, openbaar vervoer) beter ontwikkelen.

Onder de naam SMOG ‘t? ça SMOG? lanceren Bral en Fietsersbond een campagne om alle overheden op te roepen meer werk te maken van een gezonde lucht. De verenigingen roepen alle individuen, bedrijven en organisaties die begaan zijn met gezondheid op om de platformtekst voor deze campagne te ondertekenen op www.bralvzw.be .

Vanavond vrijdag 24 februari voert fietsvereniging PlaceoVélo met de steun van Fietsersbond, GRACQ en Bral, actie voor gezonde lucht. Fietsers zullen dan een gemaskerde optocht houden onder de titel KRITISCH MASKER - MASQUE CRITIQUE - CRITICAL MASK. Afspraak om 18 uur aan de Naamse Poort.

Extra info:

- EEA, 22/2/2012: Provisional data: preliminary emissions data for year 2010 officially reported by countries (zie bijlage 1)

- http://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollutant-emission-limits-exceeded

 - platformtekst ça SMOG?SMOG ‘t? (zie bijlage 2)

- oproep voor Kritisch Masker – Masque Critique – Critical Mask (zie bijlage 3)

Contact :

Piet Van Meerbeek, stafmedewerker leefmilieu, Bral vzw

T02 217 56 33 | M 0478 999 707

Jeroen Verhoeven, stafmedewerker mobiliteit, Bral vzw

T02 217 56 33 | M 0477 46 31 81

Recente persberichten:

Plan de mobilité du Pentagone: "La Ville de Bruxelles doit respecter la loi."

Trois associations environnementales bruxelloises, ARAU, BRAL et Inter-Environnement Bruxelles, ont introduit un recours au Conseil d’Etat au sujet du PLAN de mobilité du Pentagone voté par le Conseil communal de la Ville de Bruxelles le 1er décembre 2014.

"Tour & Taxis: pas de permis pour le bâtiment Meander sans plan cohérent"

Le BRAL, mouvement urbain pour Bruxelles, demande que le nouvel immeuble de bureaux destiné à la Communauté flamande ne bénéficie d’aucun permis aussi longtemps que la principale zone d’habitat du site de Tour & Taxis ne sera pas dotée d’un plan cohérent (T&T). Selon le BRAL, « la planification de cette zone cruciale fait actuellement défaut, un avis que partagent d’ailleurs plusieurs services régionaux ». Pour mémoire, le BRAL suit de près ce dossier de T&T depuis la fin des années 1990. 

Communiqué de presse: Platform Pentagone | Habitants, commerçants, associations se réunissent dans une nouvelle plate-forme

Plusieurs comités d’habitants, commerçants et associations se réunissent dans une nouvelle plateforme : Platform Pentagone. Le but de cette plateforme est de rassembler les critiques constructives qui s’élèvent face à la vision dépassée de la Ville de Bruxelles concernant l’avenir du Pentagone. Les membres de la plateforme appellent comités, associations, commerçants et habitants à souscrire aux 12 revendications ci-dessous afin de jeter les bases d’un avenir plus ambitieux et plus respectueux de l’environnement pour le centre de Bruxelles.

Communiqué de presse: Nouveaux parkings dans le Pentagone: 'nouvelles ambitions, solutions dépassées'

Le BRAL, l'ARAU et IEB s'opposent fermement à la création de nouveaux parkings dans le centre-ville. La Ville doit obtenir de la Région des engagements fermes et concrets de réduction de la pression automobile partout et tout le temps et apporter des solutions créatives aux problèmes de mobilité en donnant la priorité aux transports en commun et à la mobilité douce.

Communiqué de Presse: Porte de Ninove : le tram au milieu de la chaussée de Ninove, une bien meilleure option

Trois ans après la réunion de concertation du 27 septembre 2011, un permis est sur le point d'être délivré par le Fonctionnaire délégué pour le projet controversé d’aménagement des espaces publics, voiries et parc à la Porte de Ninove.

Pages