Communiqué: Bral lanceert appel à projets “8m² for everybody!” (Week van de Mobiliteit)

Communiqués de presse

press releasesIci se trouvent tous les communiqués de presse de Bral. Abonnez-vous à notre newslettre BRALbrief ou à notre flux RSS pour recevoir régulièrement nos communiqués de presse et analyses. Et pour les recevoir directement dans votre boîte aux lettres, envoyez un email à bral@bralvzw.be avec "inscription mailing presse" en objet.

+++ FR ci-dessous +++

Persbericht: Bral lanceert projectoproep “8m² voor iedereen!” (Week van de Mobiliteit)

Na het succes van vorig jaar lanceert Bral vzw dit jaar opnieuw de projectoproep voor de Brusselse Week van de Mobiliteit. Met de slogan  “8m² voor iedereen!”, roept Bral op tot  een ander gebruik van 8m² ‘parkeerplaats’ in de stad.De Brusselse groep Jaune Toujours leende muziek voor de video die de projectoproep bekend maakt, met daarin beelden van enkele projecten van de vorige editie.

Bral herinnert eraan dat 40% van  de Brusselse gezinnen geen auto bezit, en dat die evenveel recht hebben om de openbare ruimte te gebruiken als mensen met een auto.“De bevolking in Brussel zal toenemen, maar de openbare ruimte niet. Het is dan ook een logische conclusie dat er meer plaats moet komen voor mensen, en minder voor auto’s,” zegt Jeroen Verhoeven, mobiliteitsmedewerker bij Bral.18% van de oppervlakte van het Brussels Gewest is verkeersinfrastructuur. Meer dan 70% van een traditionele Brusselse straat - van gevel tot gevel - is bestemd voor gemechaniseerd verkeer en parkeerplaatsen. Dan hou je nog 30% over voor voetgangers, fietsers en andere verplaatsingsmiddelen. Dat is geen eerlijke verdeling. In het Brussels Gewest slorpt de auto alleen bovendien 293ha van de openbare ruimte op. Dat komt overeen met de oppervlakte van Sint-Agatha-Berchem.”

Parkeerbeleid nodig voor een leefbare stad

De doelstelling uit het Brussels mobiliteitsplan Iris 2 om het autoverkeer met 20% te verminderen tegen 2018, kan niet gehaald kan worden zonder een degelijk parkeerbeleid.

Daarom bevat dat plan ook de concretedoelstelling om het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte met 16% naar beneden te halen tegen 2018. Broodnodig voor de leefbaarheid van onze stad, nu en in de toekomst. Bral roept de Brusselaars op om die doelstelling mee te helpen bereiken.

Wil je meer weten over hoe je kan deelnemen aan de projectoproep? Kijk dan op www.bralvzw.be/8m2 of www.8m2.org

Bekijk hieronder zeker ook de video van de projectoproep, met deelnemers van editie 2011:

+++ FR +++

 

Communiqué de presse: Le BRAL lance l'appel à projets “8m² pour chacun!” (Semaine de la Mobilité)

 

Après le succès de l'année dernière, l'asbl Bral lance cette année à nouveau l’appel à projets pour la semaine de la Mobilité avec le slogan « 8m² pour chacun' ! » Le Bral appelle à une autre utilisation des 8 m² destinées aux places de parking dans la ville. Le groupe bruxellois Jaune Toujours prête sa musique pour une vidéo destinée à rendre public l’appel à projets, en présentant les images de quelques projets de l'année dernière.

Le Bral rappelle par ailleurs que 40% des familles bruxelloises ne possèdent pas de voiture et que celles-ci ont le droit de disposer d'un espace public aussi large que les personnes disposant d'une voiture.
 
Selon Jeroen Verhoeven, chargé de mission mobilité du Bral, « la population à Bruxelles va augmenter mais pas l'espace public. Une conclusion logique s'impose, il devra il y avoir plus de places pour les gens et moins pour les voitures ». « 18% de la surface de la Région Bruxelloise sont des infrastructures routières, plus de 70% d’une rue traditionnelle bruxelloise – de façade à façade – sont destinés à un trafic mécanisé et à des places de parkings. Il ne reste donc que 30% pour les piétons, cyclistes et autres moyens de déplacement. Nous trouvons que cela ne représente pas un partage équitable de l'espace urbain. En outre, en Région Bruxelloise, la voiture à elle seule absorbe 293 ha d'espace public. Cela correspond à la surface de Berchem-Sainte-Agathe.»

Une vraie politique de stationnement est nécessaire pour diminuer le trafic automobile.

Bral attire l’attention sur le fait qu’on ne pourra atteindre l’objectif de diminution de 20% du trafic automobile d’ici à 2018 fixé dans le Plan Iris 2 sans mettre en place une solide politique de stationnement. Le Plan Iris 2 présente d’ailleurs comme objectif de réduire le nombre de places de stationnement de 16% d’ici à 2018. Des objectifs essentiels pour la viabilité de la ville, aujourd’hui et à l’avenir.

Vous voulez en savoir plus sur comment participer à cet appel à projet?

Visitez le site bralvzw.be/fr/8m2 ou www.8m2.org

Pour voir la vidéo, cliquez ci-dessous:

Contact :

Jeroen Verhoeven

Stafmedewerker mobiliteit / Chargé de mission mobilité

T 02 217 56 33 | M 0477 46 31 81

Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw

Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel

www.bralvzw.be

Recente persberichten:

Communiqué de Presse: Porte de Ninove : le tram au milieu de la chaussée de Ninove, une bien meilleure option

Trois ans après la réunion de concertation du 27 septembre 2011, un permis est sur le point d'être délivré par le Fonctionnaire délégué pour le projet controversé d’aménagement des espaces publics, voiries et parc à la Porte de Ninove.

Persbericht: “Milieubeweging krijgt gelijk in zaak Uplace”

De Raad van State heeft met haar arrest van 17 juni 2014 opnieuw een bom gelegd onder het megawinkelcomplex van Uplace Machelen. Door dit Arrest verdwijnt de rechtsgrond die het mogelijk maakt om aan de bouw van Uplace te beginnen. Milieuorganisaties BRAL, BBL en Greenpeace zijn tevreden dat hun juridische strijd iets oplevert en dat de Rvs de argumenten volgt die ze al jaren aanhalen, maar betreuren dat er zoveel tijd en geld in een project is gestopt die al van bij het begin gecontesteerd was. De tijd is aangebroken om werk te maken van een geïntegreerd en duurzaam economisch project voor de Brusselse noordrand. 

BRAL, BBL en Greenpeace tevreden met vernietiging milieuvergunning Uplace

De Raad van State heeft met ​het​ arrest van 28 mei 2014 een bom gelegd onder het megawinkelcomplex van Uplace Machelen. De Raad bevestigt​ ​wat de auditeur reeds aangekondigde: de Vlaamse regering heeft in het milieuvergunningsdossier van de NV Uplace een fout gemaakt en zich ​partijdig opgesteld. Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace en ​de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (​BRAL​)​​ ​zijn verheugd over de​ze​ ​ uitspraak ​die mobiliteit en luchtkwaliteit​ ​in de regio ten goede komt​,​ en vragen de volgende regering werk te maken van een kernversterkend beleid door geen nieuwe ​mega​winkelcentra meer toe te laten.

Persbericht: Bewonerscomités EU-wijk: “Eerst de plannen, dan de vergunningen. Niet omgekeerd”

De overlegcommissie van de Stad Brussel moet woensdag 14 mei haar advies geven over de stedenbouwkundige vergunning voor twee kantoortorens op de hoek van de Wetstraat, Etterbeekse steenweg en Jacques de Lalaingstraat. Twee promotoren willen er naast elkaar twee torens van 114 en 96m bouwen: Laeselex (100% kantoren) en Brussels-Europa  (70% kantoren, 21% woningen en 9% handel). De leden van de Coördinatie Europa – de bewonerscomités van de EU-wijk, bijgestaan door de BRAL en IEB – trokken eerder al naar de Raad van State tegen de globale slechte planning en vragen nu aan de Stad Brussel om de bouwvergunningen in afwachting niet af te leveren. 

Communiqué de presse: « Les boulevards du centre : une zone piétonne… pour les voitures »

Ces dernières semaines, le BRAL s’est penché en compagnie d’experts et de membres sur le plan de réaménagement des boulevards du centre. Et la réaction est virulente. « Ce plan est insuffisant à plusieurs niveaux. Le "nouveau cœur" que l’administration envisage pour Bruxelles consiste, en résumé, en une zone piétonne pour les voitures. La Ville n’a aucunement l’ambition de réduire le nombre de véhicules dans le centre », affirme le BRAL. « Les autorités foulent aux pieds le principe STOP, font faire un bon de 10 ans en arrière aux transports en commun et créent, avec leur "miniring", une nouvelle autoroute urbaine et une nouvelle barrière entre les quartiers. »

Pages