Communiqués de presse

press releasesIci se trouvent tous les communiqués de presse de Bral. Abonnez-vous à notre newslettre BRALbrief ou à notre flux RSS pour recevoir régulièrement nos communiqués de presse et analyses. Et pour les recevoir directement dans votre boîte aux lettres, envoyez un email à bral@bralvzw.be avec "inscription mailing presse" en objet.

Persbericht: “Milieubeweging krijgt gelijk in zaak Uplace”

De Raad van State heeft met haar arrest van 17 juni 2014 opnieuw een bom gelegd onder het megawinkelcomplex van Uplace Machelen. Door dit Arrest verdwijnt de rechtsgrond die het mogelijk maakt om aan de bouw van Uplace te beginnen. Milieuorganisaties BRAL, BBL en Greenpeace zijn tevreden dat hun juridische strijd iets oplevert en dat de Rvs de argumenten volgt die ze al jaren aanhalen, maar betreuren dat er zoveel tijd en geld in een project is gestopt die al van bij het begin gecontesteerd was. De tijd is aangebroken om werk te maken van een geïntegreerd en duurzaam economisch project voor de Brusselse noordrand.

De Vlaamse, Brusselse en de internationale milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) en Greenpeace vroegen eind 2011 om de nietigverklaring van dit GRUP omdat de Vlaamse regering hiermee ongeoorloofde risico’s nam door privé-investeerder NV Uplace beloftes te doen die ze niet kon nakomen, en omdat megawinkelcomplex nefast zou zijn voor de mobiliteit en de luchtkwaliteit in de regio rond Brussel. “De Vlaamse regering weigerde keer op keer een antwoord te bieden op onze bezwaren en deed er alles aan om Uplace erdoor te duwen. Na meer dan twee jaar krijgen we nu gelijk. Jammer van al die verloren jaren. Machelen en de Noordrand verdienen beter dan dit”, zegt Erik Grietens van BBL.

Op de belangrijkste argumenten die wij opwierpen krijgen we nu gelijk. De Raad van State bevestigt  dat Uplace Machelen een overgedimensioneerd project is met vooral negatieve effecten, vooral op vlak van mobiliteit. Dat de Vlaamse regering onbezonnen te werk ging en te snel op  de knieën ging voor de euro’s van deze privé-ontwikkelaar, staat nu zwart op wit in dit Arrest”, zegt Joost Vandenbroele van Bral.

Het Arrest vernietigt dat deel van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening Vlaams strategisch gebied rond Brussel (oftewel “GRUP VSGB”) waar ook Uplace in voor kwam. In het vernietigde deel van het RUP VSGB, het zogenaamde cluster C3,  werd dus de basis gelegd voor het project van de nv Uplace. Maar het arrest van de Raad van State vernietigt net dit deel van het RUP VSGB op basis van de problematiek van de mobiliteit en de zogenaamde “flankerende maatregelen”. Vooral de door de Vlaamse regering beloofde investeringen in de bereikbaarheid van het megawinkelcomplex (extra afrit, brug over Woluwelaan, bouw nieuw treinstation Kerklaan, etc...) werden door BRAL, BBL en Greenpeace altijd aangeklaagd. “Tijdens de voorbereidende fase van het RUP VSGB werd er onder andere door ons meermaals op gewezen dat het noodzakelijk was om een groot aantal verkeerstechnische en infrastructurele maatregelen te nemen die ervoor moesten zorgen dat de verkeersleefbaarheid in de regio gegarandeerd bleef. Ook tijdens het openbaar onderzoek wezen we hier op, maar de Vlaamse regering legde onze argumenten telkens zonder afdoende verantwoording naast zich neer”, klinkt het.

Het Vlaams Gewest wilde vooruit gaan en Uplace in het GRUP VSGB al een plaats geven. Maar ze weigerde daarbij vandaag al oplossingen te geven voor het mobiliteitsvraagstuk dat door het RUP zelf wordt gecreëerd. De Vlaamse Regering had hiermee een mobiliteitsknoop gecreeërd om één privépromotor ten gunste te zijn. De lasten (op vlak van gezondheid, maar ook financieel) moesten door de gemeenschap betaald worden”, verduidelijkt Joeri Thijs van Greenpeace.

Door de beslissing van de Raad van State is de noodzakelijke rechtsgrond voor het project Uplace vernietigd. Het Vlaams Gewest dient nu eerst het mobiliteitsvraagstuk op te lossen in de regio Machelen alvorens zij een nieuwe beslissing neemt die het mogelijk maakt dat er een dergelijk groot project kan worden opgericht zoals Uplace. Op 28 mei vernietigde de Raad van State ook al de milieuvergunning van Uplace. Ook dit gebeurde na onder andere een beroep van BRAL, BBL en Greenpeace.

Contact/info:
Erik Grietens (BBL) – erik.grietens@bblv.be -  0474 406 394
Joost Vandenbroele (BRAL) – joost@bralvzw.be - 0473 85 35 37
Joeri Thijs (Greenpeace) joeri.thijs@greenpeace.org – 0496 263 192

Fichier attachéTaille
20140618_pb_uplace_mobiliteit.pdf50.83 Ko

Recente persberichten:

Persbericht: “Milieubeweging krijgt gelijk in zaak Uplace”

De Raad van State heeft met haar arrest van 17 juni 2014 opnieuw een bom gelegd onder het megawinkelcomplex van Uplace Machelen. Door dit Arrest verdwijnt de rechtsgrond die het mogelijk maakt om aan de bouw van Uplace te beginnen. Milieuorganisaties BRAL, BBL en Greenpeace zijn tevreden dat hun juridische strijd iets oplevert en dat de Rvs de argumenten volgt die ze al jaren aanhalen, maar betreuren dat er zoveel tijd en geld in een project is gestopt die al van bij het begin gecontesteerd was. De tijd is aangebroken om werk te maken van een geïntegreerd en duurzaam economisch project voor de Brusselse noordrand. 

BRAL, BBL en Greenpeace tevreden met vernietiging milieuvergunning Uplace

De Raad van State heeft met ​het​ arrest van 28 mei 2014 een bom gelegd onder het megawinkelcomplex van Uplace Machelen. De Raad bevestigt​ ​wat de auditeur reeds aangekondigde: de Vlaamse regering heeft in het milieuvergunningsdossier van de NV Uplace een fout gemaakt en zich ​partijdig opgesteld. Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace en ​de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (​BRAL​)​​ ​zijn verheugd over de​ze​ ​ uitspraak ​die mobiliteit en luchtkwaliteit​ ​in de regio ten goede komt​,​ en vragen de volgende regering werk te maken van een kernversterkend beleid door geen nieuwe ​mega​winkelcentra meer toe te laten.

Persbericht: Bewonerscomités EU-wijk: “Eerst de plannen, dan de vergunningen. Niet omgekeerd”

De overlegcommissie van de Stad Brussel moet woensdag 14 mei haar advies geven over de stedenbouwkundige vergunning voor twee kantoortorens op de hoek van de Wetstraat, Etterbeekse steenweg en Jacques de Lalaingstraat. Twee promotoren willen er naast elkaar twee torens van 114 en 96m bouwen: Laeselex (100% kantoren) en Brussels-Europa  (70% kantoren, 21% woningen en 9% handel). De leden van de Coördinatie Europa – de bewonerscomités van de EU-wijk, bijgestaan door de BRAL en IEB – trokken eerder al naar de Raad van State tegen de globale slechte planning en vragen nu aan de Stad Brussel om de bouwvergunningen in afwachting niet af te leveren. 

Communiqué de presse: « Les boulevards du centre : une zone piétonne… pour les voitures »

Ces dernières semaines, le BRAL s’est penché en compagnie d’experts et de membres sur le plan de réaménagement des boulevards du centre. Et la réaction est virulente. « Ce plan est insuffisant à plusieurs niveaux. Le "nouveau cœur" que l’administration envisage pour Bruxelles consiste, en résumé, en une zone piétonne pour les voitures. La Ville n’a aucunement l’ambition de réduire le nombre de véhicules dans le centre », affirme le BRAL. « Les autorités foulent aux pieds le principe STOP, font faire un bon de 10 ans en arrière aux transports en commun et créent, avec leur "miniring", une nouvelle autoroute urbaine et une nouvelle barrière entre les quartiers. »

Pages