Vélobureau en "map-it" geven ideeën aan Tivoliwijk

Bral gaat voor kwaliteitsvolle publieke ruimte. Hiervoor werken we sinds kort nauw samen met ]pyblik[,  een samengaan van de Brusselse architectuurscholen  La Cambre Horta en Sint-Lucas Architectuur. We werken samen rond de  3 daagse masterclass ]pyblik[. In aanloop van de masterclass analyseerden we al een van de ‘studiegebieden’, de Tivoliwijk in Laken. Gewapend met een VéloBureau en het materiaal verzameld op een “map-it”-sessie gingen we aan de slag met de publieke ruimte. Een eerste kort verslag.

De ‘VéloBureau’ in de Tivoliwijk

De VéloBureau is een bakfiets voorzien van een kopieermachine, tekenmateriaal en zelfs een plant ontbreekt. Hiermee doorkruisten we de wijk op een schone zaterdagochtend en een bewolkte woensdagmiddag. De bedoeling was om mensen hun eigen publieke ruimte te laten hertekenen. Daarvoor stelden we verschillende foto’s van de wijk ter beschikking, die door iedereen mochten bewerkt worden. Het resultaat was verbijsterend. Bijna 100 tekeningen hebben we verzameld, allemaal van de hand van mensen in de wijk. Van groene ruimte tot fonteinen, bruggen tot een skateramp. Ideeën te over.

De map-it sessie

Maar het bleef niet bij die buurtgerichte aanpak. De zaterdag bouwden we voort op het materiaal dat we tegen dan al hadden verzameld. Via een brede oproep vroegen we iedereen die zin had, de pijnpunten en mogelijkheden van de wijk in kaart te brengen. Letterlijk: 3 groepen (goed voor zowat 30 deelnemers) werkten verschillende ideeën uit op kaarten van de wijk. Het resultaat: projecten die de wijk in de toekomst mogelijk kunnen verbeteren.

Opvallend was dat de drie groepen vooral gewerkt hebben rond het mobiliteitsvraagstuk. Ook een terugkerend knelpunt: hoe integreren we (nieuwe) van groene ruimte in het bestaande stadsweefsel?

En nu?

We verzamelen alle informatie, vatten samen, her- en verwerken al onze input en geven dit door aan de studenten van ]pyblik[. Zij verwerken deze info in hun masterclass. In praktijk wil dit zeggen dat urbanisten, landschapsarchitecten en architecten jouw en onze gegevens nemen als uitgangspunt om allerhande ideeën te spuien rond de publieke ruimte in een wijk als Tivoli.

Volg onze website voor een gedetailleerd verslag, ook van onze volgende acties: een rondvaart op de Elsenesesteenweg en de Gemeentestraat in Sint Joost, de twee andere projecten waar we in het kader van dit project rond gaan werken.

Alle info:

Marianne Stevens | 

stafmedewerker publieke ruimte

| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |

|T02 217 56 33 | M 0494 41 14 06|