Persbericht: Winnaar NEO-project: "Structureel interregionaal overleg nu hoogdringend"

Vandaag 28 september hebben de vertegenwoordigers van het Brussels Gewest en het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel de winnaar bekendgemaakt van de NEO-wedstrijd. Dat bureau moet de komende jaren de geplande herinrichting van de Heizelvlakte organiseren. Hierbij hoort voor de Brusselse overheden ook de komst van een mega shoppingcenter.

De negen leden van het “interregionaal platform voor een duurzaam economisch beleid” hebben het voorbije jaar naar aanleiding van het NEO-project en van de privéplannen voor een gelijkaardig mega shoppingproject in Machelen (Uplace) al verschillende keren hun standpunt hierover geformuleerd en doen dat nu opnieuw.

Een duurzame economisch beleid bestaat volgens het platform uit een visie op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse rand rond Brussel die een multifunctionaliteit nastreeft. Die houdt in dat er prioritair werk wordt gemaakt van meer collectieve voorzieningen, van veiliger leef- en werkbuurten, van meer en performanter openbaar vervoer, van de organisatie van economische en culturele activiteiten en van kwalitatieve en gediversifieerde werkgelegenheid. De leefbaarheid en de levenskwaliteit voor alle bewoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de Vlaamse rand rond Brussel moet op de eerste plaats komen.

De initiatiefnemers herhalen dat het voor de brede regio daarom van cruciaal belang is dat er in de besluitvorming rond grote handelsprojecten dringend structureel en consistent interregionaal overleg tussen het Brussels en Vlaams Gewest wordt georganiseerd. Het platform vraagt al enkele maanden om als platform de beide ministerspresidenten gezamenlijk te ontmoeten om zijn standpunten nader toe te lichten. Vandaag vragen wij ook met hoogdringendheid het geselecteerde studiebureau te ontmoeten.

Het platform bestaat momenteel uit Bral (Brusselse Raad voor het Leefmilieu), Bond Beter Leefmilieu, IEB (Inter-Environnement Bruxelles), UCM (Union des Classes Moyennes) - Bruxelles, ACV regio Halle-Vilvoorde, ACV-CSC regio Brussel, ACW Brussel-Halle-Vilvoorde en UNIZO regio Vlaams-Brabant & Brussel.

Voor meer info, contacteer:

Bral vzw, Joost Vandenbroele [0473 85 35 37]

 

 

Fichier attachéTaille
100928_persberichte_reactie_neo.pdf11.11 Ko