Mobilité

Le Bral plaide pour une autre mobilité à Bruxelles. Nous trouvons les rues trop larges alors que les trottoirs et les pistes cyclables sont trop étroits. Nous voulons moins de voitures et donc moins de bruit et de pollution. Nous ne voulons pas de tunnels qui inondent le centre-ville de circulation routière. Nous voulons que les bus et les trams puissent circuler plus vite, et à plus grande fréquence. Un réseau de transport public plus dense/plus complet/au maillage plus complexe, avec des trams et des bus en site propre est à nos yeux essentiel/indispensable. Nous préconisons une politique cyclable proactive et que Bruxelles soit/redevienne accueillante pour les piétons. Nous voulons que le RER serve également à Bruxelles/aux Bruxellois et nous nous opposons à l'élargissementdu ring (R0)

Wil jij met Bral mee naar de klimaattop in Zuid-Afrika?

Niet echt hoor. Kost teveel CO2. Maar symbolisch maken we de reis wel en dat kun jij ook doen. Want op 3 december stappen we met hopelijk 10.000 mensen van Brussel-Noord naar Brussel-Zuid. En zo overbruggen we de 10.000 km tussen Brussel en Durban om een signaal te geven aan de politici. Op zaterdag 3 december laat de Klimaatcoalitie - waar Bral deel van uitmaakt - opnieuw van zich horen met een kleurrijke klimaatmanifestatie door de straten van Brussel. 

 

Persbericht: "Fileleed en vervuiling door bedrijfswagens op kosten van belastingbetaler"

Formateur Di Rupo heeft een unieke kans om tot 4 miljard euro te besparen op de fiscale steun voor bedrijfswagens. “We staan met z’n allen in de file en verliezen een levensjaar door de luchtvervuiling. Toch heeft de overheid een fiscale gunstregeling voor wagengebruik. Er rijden in België honderdduizenden bedrijfswagens nutteloze kilometers op kosten van de belastingbetaler”, zegt Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu. Om dat probleem te verhelpen, stellen de Belgische milieufederaties een hervorming van de fiscaliteit voor bedrijfswagens voor.

PROJET 8M² LE FILM CHAPITRE 1: LE POULAILLER

Avec le slogan ‘8m² pour chacun!’, Bral vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) lançait fin Mai 2011 un appel à projets pour la Semaine de la Mobilité 2011. Le slogan vise à encourager un autre usage de 8m² de stationnement dans la ville. Bral rappelle que 40% des familles bruxelloises n’ont pas de voiture, et qu’elles ont autant  le droit d’utiliser l’espace public que les personnes ayant fait le choix d’en avoir une.
Bral a filmé les projets et les interactions autour de ceux-ci dans la rue. Savourez dans ce premier chapitre l'histoire du poulailler créé par Laura Muyldermans. Restez avec nous pour la suite, et découvrez bientôt aussi les autres projets sur le nouveau canal Vimeo du Bral.

Project 8m²: THE MOVIE - Chapter 1: The Chicken Run

 

Met de slogan ‘8m² voor iedereen!’ lanceerde Bral eind mei 2011 de projectoproep voor de Week van vervoering 2011. De slogan is een oproep voor een ander gebruik van 8m² ‘parkeerplaats’ in de stad. Bral herinnert er aan dat 40% van  de Brusselse gezinnen geen auto heeft, en dat die evenveel recht hebben om de openbare ruimte te gebruiken als mensen met een auto. Bral filmde de projecten. Klik door voor een video van deel 1: The Chicken Run.

Tumult rond de Ninoofsepoort, aka de "Ninoofseknoop"

Na een lange windstilte gingen ze plots in openbaar onderzoek: de plannen voor de heraanleg van Ninoofsepoort. Op het schrappen van een baanvak na (niet te versmaden!) bleek er drie jaar na de eerste kennismaking weinig veranderd. Drie jaar die men niet gebruikte om eens zijn oor te luisteren te leggen bij omwonenden en experts. Het resultaat laat zich raden: véél vragen en véél opmerkingen. Die van BRAL lees je hier.

Het Autoloze Zaterdag-plein (fotoverslag)

Bral en de bewoners en handelaars van het Zaterdagplein hebben voor één dag het Zaterdagplein, het plein dat er geen is, autovrij gemaakt. Het fotoverslag vind je hier. Voor Bral is dit het startschot van lobbywerk om van dit plein opnieuw een echt plein te maken. Want eigenlijk is het Zaterdageplein vandaag gewoon een straat. En als je die straat langs de twee kanten afsluit, ondergaat het verkeer géén hinder en is er weer wat meer speel- en ademruimte voor de Brusselse kinderen. De staatssecretaris van Mobiliteit huldigde mee het nieuwe straatnaambord in.

Save the Euro, Go Carfree Brussels (Joel J.H. Crawford)

Governments across the Euro-zone are struggling with expenditures that exceed revenues. No one really knows what to do except to hope that the consumer economy will begin laying golden eggs again. Maybe. At the moment, governments see large cuts in social programs as the only way to balance the budget. Suppose, however, we wanted to balance the budget without cutting social expenditures. Suppose we also decided to save the planet at the same time. What would we do? - Joel 'Carfree' Crawford speciaal voor Bral over Brussel. 

"De 778 miljoen kilometer van Brussel" (repo tvbrussel)

Volgens cijfers van de FOD Mobiliteit, daalde in 2008 voor het eerst het aantal voertuigkilometers (vkm) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in vergelijking met het jaar daarvoor (-0,5%).  Die daling zette zich verder in 2009 (- 0,5%) en 2010 (-0.8%) . Als het dalingspercentage sinds het begin van deze legislatuur wordt verder gezet, zal de verkeerslast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2018 slechts 5,6% minder zijn dan in 2001, in plaats van de vooropgestelde 20%.

Bral: "De Ring (R0) vervuilt ook Brussel"

 

Als reactie op een recente studie van IRCEL (juni 2011) wijst Bral erop dat we de impact van de R0 op de luchtkwaliteit in Brussel niet mogen onderschatten. IRCEL brengt in de studie enkel de emissies in rekening die op de R0 zelf uitgestoten worden, maar onderzoekt niet waar het verkeer naartoe gaat wanneer het de R0 verlaat of waar het vandaan komt. Want 50 tot 60% van de auto's op de R0 rijdt van en naar Brussel. Wat is de uitstoot op die trajecten? Daar geeft de studie geen antwoord op. 

Pages

S'abonner à Mobilité