Mobilité

Le Bral plaide pour une autre mobilité à Bruxelles. Nous trouvons les rues trop larges alors que les trottoirs et les pistes cyclables sont trop étroits. Nous voulons moins de voitures et donc moins de bruit et de pollution. Nous ne voulons pas de tunnels qui inondent le centre-ville de circulation routière. Nous voulons que les bus et les trams puissent circuler plus vite, et à plus grande fréquence. Un réseau de transport public plus dense/plus complet/au maillage plus complexe, avec des trams et des bus en site propre est à nos yeux essentiel/indispensable. Nous préconisons une politique cyclable proactive et que Bruxelles soit/redevienne accueillante pour les piétons. Nous voulons que le RER serve également à Bruxelles/aux Bruxellois et nous nous opposons à l'élargissementdu ring (R0)

Persbericht: Stikstofvervuiling: Milieu- en mobiliteitsverenigingen dienen klacht in bij EU

Door het enorme aantal dieselwagens kampt ons land met hoge luchtvervuiling. Het Vlaams en Brussels Gewest vragen de Europese Commissie nu om uitstel tot 2015 om de norm voor NO2 te halen maar de Bral (Brusselse Raad voor het Leefmilieu), IEB (Inter-Environnement Bruxelles) en Fietsersbond roepen de Commissie op om het been stijf te houden. Onze overheden zijn te laks om uitstel te verdienen, luidt het. Er is geen echte ambitie om het aantal autoverplaatsingen en het aandeel diesels terug te dringen.

Persbericht: "CEO Mercedes liegt over bedrijfswagens"

De uitspraak van Mark De Haes als CEO van Mercedes-Benz BeLux in de pers gisteren, als zou een extra belasting op bedrijfswagens een negatieve impact hebben op het milieu, doet wenkbrauwen fronsen. Een knap staaltje “greenwashing”, vinden milieuorganisaties. Dat hij zijn uitlatingen deed net op COPD-dag – COPD is een chronische longziekte veroorzaakt door fijn stof en luchtverontreiniging – maakt het extra cynisch.

 

Parkeerbeleid: meer plaats voor mensen, minder voor auto's (8m²)

Met de slogan ‘8m² voor iedereen!’ lanceerde Bral de projectoproep voor de Week van vervoering 2011. De slogan was een oproep om projecten in te dienen voor een ander gebruik van 8m² ‘parkeerplaats’ in de stad. Want ondanks het feit dat 4 op de 10 van de gezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen auto heeft, wordt een groot deel van de openbare ruimte opgeofferd aan auto’s. Gezinnen zonder een auto hebben evenveel recht om de openbare ruimte te gebruiken als mensen met een auto, vindt Bral. 

Bral kaart aan: "Voorrang voor bussen en trams in gevaar"

De ambities van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het verminderen van de auto-overlast zijn met -20% tegen 2018 stevig, en dat moet ook, want de leefbaarheid van de stad kan er alleen maar beter op worden.  Helaas ontbreekt het nog steeds aan beleidsmaatregelen om die ambitie waar te maken. Volgens de beleidsplannen krijgt het openbaar vervoer voorrang op de auto, letterlijk en figuurlijk. Maar krijgt  het openbaar vervoer ook in de praktijk voorrang, of eerder een rood licht?  Bral fluisterde  parlementsleden van meerderheid en oppositie enkele parlementaire vragen in. 

Wil jij met Bral mee naar de klimaattop in Zuid-Afrika?

Niet echt hoor. Kost teveel CO2. Maar symbolisch maken we de reis wel en dat kun jij ook doen. Want op 3 december stappen we met hopelijk 10.000 mensen van Brussel-Noord naar Brussel-Zuid. En zo overbruggen we de 10.000 km tussen Brussel en Durban om een signaal te geven aan de politici. Op zaterdag 3 december laat de Klimaatcoalitie - waar Bral deel van uitmaakt - opnieuw van zich horen met een kleurrijke klimaatmanifestatie door de straten van Brussel. 

 

Persbericht: "Fileleed en vervuiling door bedrijfswagens op kosten van belastingbetaler"

Formateur Di Rupo heeft een unieke kans om tot 4 miljard euro te besparen op de fiscale steun voor bedrijfswagens. “We staan met z’n allen in de file en verliezen een levensjaar door de luchtvervuiling. Toch heeft de overheid een fiscale gunstregeling voor wagengebruik. Er rijden in België honderdduizenden bedrijfswagens nutteloze kilometers op kosten van de belastingbetaler”, zegt Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu. Om dat probleem te verhelpen, stellen de Belgische milieufederaties een hervorming van de fiscaliteit voor bedrijfswagens voor.

PROJET 8M² LE FILM CHAPITRE 1: LE POULAILLER

Avec le slogan ‘8m² pour chacun!’, Bral vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) lançait fin Mai 2011 un appel à projets pour la Semaine de la Mobilité 2011. Le slogan vise à encourager un autre usage de 8m² de stationnement dans la ville. Bral rappelle que 40% des familles bruxelloises n’ont pas de voiture, et qu’elles ont autant  le droit d’utiliser l’espace public que les personnes ayant fait le choix d’en avoir une.
Bral a filmé les projets et les interactions autour de ceux-ci dans la rue. Savourez dans ce premier chapitre l'histoire du poulailler créé par Laura Muyldermans. Restez avec nous pour la suite, et découvrez bientôt aussi les autres projets sur le nouveau canal Vimeo du Bral.

Project 8m²: THE MOVIE - Chapter 1: The Chicken Run

 

Met de slogan ‘8m² voor iedereen!’ lanceerde Bral eind mei 2011 de projectoproep voor de Week van vervoering 2011. De slogan is een oproep voor een ander gebruik van 8m² ‘parkeerplaats’ in de stad. Bral herinnert er aan dat 40% van  de Brusselse gezinnen geen auto heeft, en dat die evenveel recht hebben om de openbare ruimte te gebruiken als mensen met een auto. Bral filmde de projecten. Klik door voor een video van deel 1: The Chicken Run.

Tumult rond de Ninoofsepoort, aka de "Ninoofseknoop"

Na een lange windstilte gingen ze plots in openbaar onderzoek: de plannen voor de heraanleg van Ninoofsepoort. Op het schrappen van een baanvak na (niet te versmaden!) bleek er drie jaar na de eerste kennismaking weinig veranderd. Drie jaar die men niet gebruikte om eens zijn oor te luisteren te leggen bij omwonenden en experts. Het resultaat laat zich raden: véél vragen en véél opmerkingen. Die van BRAL lees je hier.

Het Autoloze Zaterdag-plein (fotoverslag)

Bral en de bewoners en handelaars van het Zaterdagplein hebben voor één dag het Zaterdagplein, het plein dat er geen is, autovrij gemaakt. Het fotoverslag vind je hier. Voor Bral is dit het startschot van lobbywerk om van dit plein opnieuw een echt plein te maken. Want eigenlijk is het Zaterdageplein vandaag gewoon een straat. En als je die straat langs de twee kanten afsluit, ondergaat het verkeer géén hinder en is er weer wat meer speel- en ademruimte voor de Brusselse kinderen. De staatssecretaris van Mobiliteit huldigde mee het nieuwe straatnaambord in.

Pages

S'abonner à Mobilité