Mobilité

Le Bral plaide pour une autre mobilité à Bruxelles. Nous trouvons les rues trop larges alors que les trottoirs et les pistes cyclables sont trop étroits. Nous voulons moins de voitures et donc moins de bruit et de pollution. Nous ne voulons pas de tunnels qui inondent le centre-ville de circulation routière. Nous voulons que les bus et les trams puissent circuler plus vite, et à plus grande fréquence. Un réseau de transport public plus dense/plus complet/au maillage plus complexe, avec des trams et des bus en site propre est à nos yeux essentiel/indispensable. Nous préconisons une politique cyclable proactive et que Bruxelles soit/redevienne accueillante pour les piétons. Nous voulons que le RER serve également à Bruxelles/aux Bruxellois et nous nous opposons à l'élargissementdu ring (R0)

Het Autoloze Zaterdag-plein (fotoverslag)

Bral en de bewoners en handelaars van het Zaterdagplein hebben voor één dag het Zaterdagplein, het plein dat er geen is, autovrij gemaakt. Het fotoverslag vind je hier. Voor Bral is dit het startschot van lobbywerk om van dit plein opnieuw een echt plein te maken. Want eigenlijk is het Zaterdageplein vandaag gewoon een straat. En als je die straat langs de twee kanten afsluit, ondergaat het verkeer géén hinder en is er weer wat meer speel- en ademruimte voor de Brusselse kinderen. De staatssecretaris van Mobiliteit huldigde mee het nieuwe straatnaambord in.

Save the Euro, Go Carfree Brussels (Joel J.H. Crawford)

Governments across the Euro-zone are struggling with expenditures that exceed revenues. No one really knows what to do except to hope that the consumer economy will begin laying golden eggs again. Maybe. At the moment, governments see large cuts in social programs as the only way to balance the budget. Suppose, however, we wanted to balance the budget without cutting social expenditures. Suppose we also decided to save the planet at the same time. What would we do? - Joel 'Carfree' Crawford speciaal voor Bral over Brussel. 

"De 778 miljoen kilometer van Brussel" (repo tvbrussel)

Volgens cijfers van de FOD Mobiliteit, daalde in 2008 voor het eerst het aantal voertuigkilometers (vkm) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in vergelijking met het jaar daarvoor (-0,5%).  Die daling zette zich verder in 2009 (- 0,5%) en 2010 (-0.8%) . Als het dalingspercentage sinds het begin van deze legislatuur wordt verder gezet, zal de verkeerslast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2018 slechts 5,6% minder zijn dan in 2001, in plaats van de vooropgestelde 20%.

Bral: "De Ring (R0) vervuilt ook Brussel"

 

Als reactie op een recente studie van IRCEL (juni 2011) wijst Bral erop dat we de impact van de R0 op de luchtkwaliteit in Brussel niet mogen onderschatten. IRCEL brengt in de studie enkel de emissies in rekening die op de R0 zelf uitgestoten worden, maar onderzoekt niet waar het verkeer naartoe gaat wanneer het de R0 verlaat of waar het vandaan komt. Want 50 tot 60% van de auto's op de R0 rijdt van en naar Brussel. Wat is de uitstoot op die trajecten? Daar geeft de studie geen antwoord op. 

Vélobureau en "map-it" geven ideeën aan Tivoliwijk

 

Bral gaat voor kwaliteitsvolle publieke ruimte. Hiervoor werken we sinds kort nauw samen met ]pyblik[,  een samengaan van de Brusselse architectuurscholen  La Cambre Horta en Sint-Lucas Architectuur. We werken samen rond de  3 daagse masterclass ]pyblik[. In aanloop van de masterclass analyseerden we al een van de ‘studiegebieden’, de Tivoliwijk in Laken. Gewapend met een VéloBureau en het materiaal verzameld op een “map-it”-sessie gingen we aan de slag met de publieke ruimte. Een eerste kort verslag.

Bralopinie: Taxis “presque-mais-pas-encore” Verts

Op donderdag 3 maart kondigde de Brusselse ministerraad maatregelen aan om taxi’s te ‘vergroenen’  Bral verwelkomt warm de maatregel om taxichauffeurs verplicht zuinig te leren rijden, en de intentie om de Brusselse taxi’s te vergroenen. Helaas merken we op dat de ministerraad in tegenstelling tot haar aankondiging, in werkelijkheid absoluut over nog geen enkele maatregel heeft beslist om de taxivoertuigen te vergroenen.

Dossier: Vlaanderen en Brussel leggen knoop in de Rand (VSGB)

Als Vlaanderen plannen smeedt die met Brussel te maken hebben, zit Bral op de eerste rij. En het ruimtelijke plan met de vreselijke afkorting GRUP VSGB heeft gróót belang voor ons Gewest. Brussel ligt er midden in. En dat zorgt voor problemen, want Vlaanderen en Brussel voeren geen gemeenschappelijk ruimtelijk beleid. De hete hangijzers blijven gloeien, vooral mobiliteit. We belichten de gebieden ten noorden van Brussel, met Vilvoorde-Machelen en de Heizel op kop. // Hier vind je ook het volledige bezwaarschrift dat Bral schreef nav het GRUP VSGB.

Bral: “Interdiction du Diesel à Bruxelles en cas d’alerte SMOG"

Aujourd’hui, une concentration trop élevée de particules fines est à nouveau prévue en divers endroits de notre pays. Suite à cela, des limitations de vitesse entrent en vigueur dans la Région bruxelloise. A l’occasion de ces dépassements de pollution, Le Bral (asbl Brusselse Raad voor het Leefmilieu) appelle à ce que le Plan "pic de pollution" soit amélioré et entre beaucoup plus rapidement en vigueur. Ce faisant, il faut se focaliser sur les voitures diesel.

Communiqué de presse: Bruxelles doit recommencer l’étude à propos de l'élargissement du Ring

La Ministre flamande de la Mobilité Hilde Crevits (CD&V) a déclaré en Commission Travaux publics du Parlement flamand (27/1) que la Flandre referait l'étude à laquelle a fait procéder la Région bruxelloise à propos du rétrécissement de l'E40 à Reyers. Pour le BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu), il est clair que ce dossier ne peut pas être abordé indépendamment du dossier flamand relatif à l'élargissement du R0. Pour cette raison, la Région bruxelloise doit à son tour refaire l'étude relative à l'élargissement du R0. Ce faisant, les postulats flamands doivent être revus en profondeur.

Pages

S'abonner à Mobilité