Mobilité

Le Bral plaide pour une autre mobilité à Bruxelles. Nous trouvons les rues trop larges alors que les trottoirs et les pistes cyclables sont trop étroits. Nous voulons moins de voitures et donc moins de bruit et de pollution. Nous ne voulons pas de tunnels qui inondent le centre-ville de circulation routière. Nous voulons que les bus et les trams puissent circuler plus vite, et à plus grande fréquence. Un réseau de transport public plus dense/plus complet/au maillage plus complexe, avec des trams et des bus en site propre est à nos yeux essentiel/indispensable. Nous préconisons une politique cyclable proactive et que Bruxelles soit/redevienne accueillante pour les piétons. Nous voulons que le RER serve également à Bruxelles/aux Bruxellois et nous nous opposons à l'élargissementdu ring (R0)

Toolbox Mobilité: Redessiner votre quartier !

Avec la Toolbox mobilité, la Région de Bruxelles–Capitale vous met tous les outils en main !

Nous aspirons tous à des quartiers où séjourner est agréable et sécurisant.
Or, l’augmentation régulière du trafic a une incidence sur la qualité de vie et la convivialité des quartiers. Il est dès lors important pour les Bruxellois de se réapproprier l’espace public dont ils sont les usagers au quotidien. En développant un projet de mobilité, ils peuvent influencer positivement et de manière durable l’espace public qu’ils partagent avec leurs voisins, et réagir avec eux face à l’augmentation du trafic de transit.

Bral dient opmerkingen in bij het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Brussel-Stad

 

Vorige maand kon iedereen zijn of haar opmerkingen geven bij het ontwerp van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan van de Stad Brussel. Bral liet de gelegenheid niet aan zich voorbijgaan en nam het plan in detail door. Kort samengevat: het GMP bevat heel veel lovenswaardige doelstellingen, die aansluiten bij de gewestelijke ambitie om het autoverkeer in Brussel te doen dalen. Het plan bevat zelfs interessante concrete vertalingen naar acties, maar niet in alle doelstellingen is de Stad even vooruitstreven. Lees onze nota als bijlage.

 

Appel à projet ‘8m² pour tous’ - édition dreamStart

© "man push cart"

Pour la troisième fois déjà, Bral lance l’appel à projet ‘8m² pour tous’. Pour cette édition-ci Bral collaborera avec le projet dreamStart, une initiative émanant de microStart qui soutient des micro-entrepreneurs n’ayant pas accès aux crédits bancaires classiques.  Par cet appel à projet Bral tient à démontrer que l’espace public vaut bien plus que de servir uniquement et simplement de place de parking aux voitures, et peut notamment remplir une fonction sociale mais aussi économique …   

Nieuwe trams van, naar en rond Brussel in 2020

 

In een niet zo heel ver verleden reed er tussen Vilvoorde en Brussel nog een tram. Tram 58 zat tot 1993 volgestouwd met Brusselse en Vilvoordse werknemers en dagjestoeristen. De tram werd vervangen door een bus, bus 58. Trams waren passé. Nog geen 20 jaar later komt de tram nu misschien terug. Als deel van een ambitieus project om de hele Rand rond Brussel – van Heist-op-den-Berg over Willebroek en Boom tot in Ninove tegen 2020 in (tram)verbinding te brengen met Brussel.

Persbericht: Gewestministers moeten snel werk maken van slimme kilometerheffing

De vier milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Brusselse Raad voor het Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie en Inter-Environnement Bruxelles zijn tevreden dat Brusselse mobiliteitsminister Brigitte Grouwels (CD&V) het debat over de slimme kilometerheffing opnieuw opent, want het dossier zit al te lang in de schuif. Deze slimme heffing is noodzakelijk, niet in als melkkoe maar als instrument om de Belg te sturen naar de meest milieuvriendelijke verplaatsingen. Helaas moeten de Gewesten nog veel knopen ontwarren. Tijd om aan het werk te gaan.

Pollutie in Brussel? Park no more!

Het Brussels Gewest probeert de Europese Commissie ervan te overtuigen dat het allemaal wel goed komt met het naleven van de Europese luchtkwaliteitsnormen. Het  Iris 2-mobiliteitsplan zou Europa gerust moeten stellen. Hierin staat dat de verkeersdruk tegen 2015 met 10% en tegen 2018 met 20% moet verminderd zijn. Een aangepast parkeerbeleid zou alvast een stevige stap in de goede richting zijn. Bral analyseert en pleit voor een radicale ommekeer in het Brusselse parkeerbeleid. 

Pages

S'abonner à Mobilité