Mobilité

Le Bral plaide pour une autre mobilité à Bruxelles. Nous trouvons les rues trop larges alors que les trottoirs et les pistes cyclables sont trop étroits. Nous voulons moins de voitures et donc moins de bruit et de pollution. Nous ne voulons pas de tunnels qui inondent le centre-ville de circulation routière. Nous voulons que les bus et les trams puissent circuler plus vite, et à plus grande fréquence. Un réseau de transport public plus dense/plus complet/au maillage plus complexe, avec des trams et des bus en site propre est à nos yeux essentiel/indispensable. Nous préconisons une politique cyclable proactive et que Bruxelles soit/redevienne accueillante pour les piétons. Nous voulons que le RER serve également à Bruxelles/aux Bruxellois et nous nous opposons à l'élargissementdu ring (R0)

"The proof of the Anspach is in the eating"

Veel mensen hebben uitgekeken naar hun nieuwe schepencollege. Maar één college trekt de aandacht van heel het gewest. En één dossier staat extra in de kijker: Stad Brussel en haar centrale lanen. Wat gaat er uiteindelijk gebeuren met Anspach, Beurs en Fontainas, de Brouckère...? Een as die nu werkt als een magneet voor auto's uit heel het Gewest maar die in de toekomst symbool kan worden voor een nieuwe publieke ruimte in Brussel. Een ruimte waarbij mensen opnieuw centraal staan.

3,2,1… stadstol / péage urbain! Het draagvlak groeit

Eind 2007 organiseerden BRAL en Inter-Environnement Bruxelles (IEB) een conferentie over stadstol in het Brusselse parlement. Ondertussen is de congestion charge goed gekend en wijd verspreid. Maar is ook Brussel er klaar voor? Om dat te weten,  moeten we eerst eens kijken hoe ver het staat met de  plannen voor de invoering van het  wegenvignet en de slimme kilometerheffing. 

Parkeren in Brussel: “Werkgeversorganisatie BECI doet aan rampenberichtgeving”

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) weerlegt de rampenberichtgeving  van de Brusselse werkgeversorganisatie BECI over het plan van de Brusselse Regering om 25.000 overmatige parkeerplaatsen in kantoorgebouwen een andere bestemming te geven. De “vernietiging van 750 miljoen euro aan waarde in immobiliën”, berekende BECI vlug.  Ook Bral maakt zich zorgen, maar vooral over de gezondheid van de Brusselaars en de leefbaarheid van de stad.

BRAL présente: EXPO '16 x PARC ANSPACH PARK'

La semaine dernière, seize bureaux d’études et concepteurs individuels ont introduit un projet dans le cadre du concours d’idées sur l’aménagement d’un «Parc Anspach», du nom de l’autoroute urbaine qui, à Bruxelles, relie toujours la gare du Nord à la gare du Midi. En juillet dernier, le BRAL a lancé un appel à idées en vue de transformer le Boulevard Anspach en espace public vert et sans voiture. Tous les projets présentés seront exposés à partir du 2 octobre. Lors de la séance de clôture publique du 11 octobre, le président du jury Bernardo Secchi (Secchi et Viganò) remettra un prix au lauréat du concours et un prix du public. Votez pour le prix de public sur www.parcanspach.be.

Nationaal Distributiecomité (NSECD) geeft ongunstig advies voor shoppingcenter Just Under The Sky

Vooraleer al te veel vreugdevuren af te steken, moeten we er wel op wijzen dat het hier slechts om een advies gaat. Weliswaar ééntje dat je niet zomaar naast je neer kan leggen. Het Nationaal Distributiecomité (NSECD) bestaat namelijk uit ambtenaren van diverse overheidsdiensten en belangenorganisaties van consumenten, grootdistributie, UNIZO en UCM.

31/8 - CampRing 2012: kampeer mee tegen de verbreding van de R0!

Op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september organiseert het platform Modal Shift voor de tweede  keer CampRing, een protestactie op de Vlaams-Brusselse grens, tegen de plannen van de Vlaamse regering om de ring rond Brussel te verbreden. De eerste CampRing vond in 2010 plaats. Toen fietsten 100-en mensen vanuit Brussel en Vlaanderen naar het Laarbeekbos om te protesteren tegen die plannen en sloegen ze hun tenten op naast de R0. Dit jaar worden de tenten opgeslagen aan de rand van het domein De Drie Fonteinen, op grondgebied van Stad Brussel en vlak naast het Viaduct van Vilvoorde. 

25/6: Séminaire Modal Shift: Le Ring de Bruxelles perçu différemment

Comment s’attaquer aux problèmes de congestion rencontrés sur le Ring de Bruxelles ? Depuis plusieurs années, la question est en suspens au niveau des décideurs politiques flamand et bruxellois. En 2012, le gouvernement flamand devra prendre une décision quant au projet d’élargissement du Ring de Bruxelles. Ce projet permettra-t-il de fluidifier le trafic ? Ou de réduire le trafic de transit dans les communes avoisinantes ? N’existe-t-il pas d’autres solutions pour résorber les files ?

"Brussels Wetboek mikt op schone lucht en minder energieverbruik maar mist nog kracht"

De Brusselse regering bereidt een wetboek voor waarin het gewestelijk beleid op vlak van luchtkwaliteit, klimaat en energie gebundeld wordt. Voor een groot stuk gaat het om omzetting van Europese richtlijnen maar er staan ook een aantal interessante nieuwe beleidsinstrumenten in die de strijd tegen vervuiling en energieverspilling nieuw elan moeten geven. Dit wetboek moet eerder gemaakte beslissingen en beloftes, zoals die van het Iris II plan, omzetten in concrete maatregelen. Bral en IERB zijn blij met dit nieuwe geïntegreerde wettelijke kader maar hier en daar kunnen de maatregelen krachtiger en ambitieuzer.

Oproep: 28 bomen omhakken = 28 bomen herplanten (e-mailactie)

Mobiel Brussel diende een aanvraag in bij de Stad Brussel om 28 platanen op de Havenlaan om te hakken. Volgens de specialisten van Mobiel Brussel zijn deze bomen gevaarlijk en/of ziek. Via www.havenlaan.be breng je in een vingerknip de leden van de overlegcommissie op de hoogte dat ook jij wil dat de gekapte bomen onmiddellijk door jonge exemplaren worden vervangen.

Pages

S'abonner à Mobilité