Nature et environnement

Le Bral défend une ville verte qui soit économe en énergie et sobre en déchets. Nous plaidons pour une ville qui utilise moins de ressources naturelles et d’énergie. Nous voulons des normes de prestations énergétiques ambitieuses, et aussi un renforcement des mesures qui luttent contre la pollution de l’air. A long terme, nous envisageons que Bruxelles ne produise plus de déchets. La réutilisation et le recyclage sont des concepts-clé. De nombreux espaces publics, rues et quartiers ne sont pas assez verdurisés, ce qui décourage les habitants de se les approprier. Il existe pourtant une approche originale de Bruxelles qui en fera une ville ramifiée, qui dispose de chaînages verts parcourant la région en continu.

Persbericht: Witte olifant voor Brussels organisch afval

Een studie van Bral vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) toont aan dat selectieve ophaling van keukenafval goed is voor het klimaat én voor de begroting van het Brussels Gewest. Jammer genoeg schuift de regering ophaling van keukenafval op de lange baan. Een perverse steunmaatregel dreigt ons nu op te zadelen met een witte olifant: een dure vergistingsinstallatie met weinig ecologische én economische meerwaarde.

Persbericht: Cancun 2010 - geloof hersteld maar nog veel werk

Na twee intense onderhandelingsweken, blijft het geloof in een globaal klimaatakkoord overeind. De milieubeweging is tevreden met dit bescheiden resultaat, maar benadrukt dat er nog zeer veel werk op de plank ligt. «Het vertrouwen in het multilateraal overleg onder de vleugels van de Verenigde Naties is gered, het klimaat echter nog lang niet », aldus An Lambrechts van Greenpeace. Lees het volledige persbericht, mee ondertekend door Bral, als bijlage.

Persbericht: Stop discussies en start waterzuiveringsstation opnieuw op

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral vzw), de Nederlandstalige milieufederatie van Brussel, wil dat vandaag alle overbodige discussies worden opgeschort of uitgesteld zodat de bevoegde instanties zich kunnen concentreren op de heropstart van het waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord.

Bralopinie: Brussels Gewest lanceert 'de sociale boete'

De Europese Unie verplicht Brussel om de bedroevende sorteerprestaties op te drijven. De Brusselse regering kiest echter niet voor de meest sociale maatregel om hier een antwoord op te geven. De regering aarzelt om de vervuilers iets te laten betalen omdat het sociaal onverantwoord zou zijn. Volgens Bral is er een betere dienstverlening én een beperkte financiële stimulans nodig.

za 21/11 - Brussel in Transitie, een nieuwe beweging

Droom je van appelbomen op de kleine ring, een kanaal waarin je kan zwemmen of een volkstuin bij jou in de buurt? Op zaterdag 21 november leggen bewoners de kiem voor een Transitiestad Brussel. Dit initiatief verzamelt Brusselaars die hun wijk willen voorbereiden op dure energie en klimaatverandering en die hun gemeenschap veerkrachtiger en duurzamer willen maken.

Persbericht: Luchthavenregio gebaat met duurzame oplossing voor files op Ring

In een brief aan Vlaams Minister-President Peeters schreeuwen zeven gemeentes uit de luchthavenregio deze week om hulp. Om de mobiliteitsproblemen op te lossen moeten de plannen om de Brusselse Ring (RO) zonder getalm uitgevoerd worden. Het platform Modal Shift wijst erop dat de plannen die momenteel voorliggen op middel-lange termijn geen soelaas zullen bieden, juist integendeel.

Persbericht: "Hokjesdenken tiert nog welig in Brussel"

Gebrek aan coördinatie en moedwillige tegenwerking zijn nog altijd schering en inslag in het beleid in en rond onze hoofdstad. Dat stelt Bral vzw in een persbericht op basis van de resultaten van haar Observatorium Hokjesdenken. Met het Observatorium lijstte heeft Bral flagrante gevallen van inefficiënt beleid in en over het Brussels gewest op. Klik door voor meer.

Pages

S'abonner à Nature et environnement