Energie et climat

Toute l’info sur: l’énergie, l’électricité, les énergies renouvelables, l’isolation, la société de l’après-pétrole, …

Conférence Jobs4Climate - samedi 7 juin

La Coalition Climat a lancé le 27 mars 2014 sa nouvelle campagne Jobs4Climate. Celle-ci pointe les avantages socio-économiques d’une politique climatique responsable. En l’occurrence, la Coalition Climat a chiffré que des investissements durables dans la rénovation des logements, l’énergie renouvelable, un réseau d’électricité intelligent et des transports respectueux de l’environnement permettraient de créer 60.000 emplois supplémentaires. Il s’agit donc d’investissements bénéfiques pour l’homme et l’environnement ! Ce message a été largement diffusé parmi les 70 organisations membres de la Coalition Climat. Des militantes et militants de ces 70 organisations se rassembleront le 7 juin pour préparer en Coalition un message fort pour le prochain gouvernement.

De groeidiscussie verhult het echte systeemdebat

Bart Sturtewagen - journalist bij de krant De Standaard - stelt in zijn gelijknamig stuk dat ‘de verleiding van geen groei’ een sirenenzang is : verleidelijk maar gevaarlijk (DS 12/10).  Voor hem is er geen twijfel: sociaal en economisch gezien kunnen we niet zonder groei. Vanuit een blind technologisch optimisme rekent hij er op dat de wetenschap ooit alle problemen inzake milieu en energie zal oplossen. Piet Van Meerkbeek van BRAL en Dirk Holemans reageerden op dit artikel met een opiniestuk (DS - 14/10)

Steun aan Brussels European Green Capital 2015? Ja, maar

Brussel is kandidaat om in 2015 de European Green Capital te worden. Bij BRAL waren we niet de enige die bij het horen van dit nieuws de wenkbrauwen fronsten. Hangt er Brussel bijvoorbeeld geen veroordeling van het Europees Hof boven het hoofd voor de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide? BRAL steunt wel degelijk de kandidatuur – die titel kan bepaalde overheden nog meer overtuigen van de ecologische uitdagingen waar we vandaag voor staan - maar wil de regering toch vooral aan enkele zaken herinneren.

Ecobouwers Opendeur | Gezocht: eigenaars van energiezuinige woningen

Ben je eigenaar van een passiefhuis, lage-energiewoning of heb je een deel van je woning energievriendelijk en duurzaam verbouwd? Wil je kandidaat-bouwers een rondleiding geven om je bouw- en woonervaringen met hen te delen? Dan vraagt BBL graag jouw medewerking voor onze campagne Ecobouwers Opendeur. 

Bral in The Bulletin on/over eco-housing

Onze eigenste stafmedewerker Piet Van Meerbeek geeft uitleg over het Brussels beleid inzake passiefbouw en lage energiewoningen in The Bulletin.  “People laughed at our suggestions of more ambition in energy performance only five years ago. That has completely changed. The time has come for low-energy housing in Belgium, as regional governments invest in lower energy consumption”, aldus Piet. Klik door voor het volledige artikel.

Wil jij met Bral mee naar de klimaattop in Zuid-Afrika?

Niet echt hoor. Kost teveel CO2. Maar symbolisch maken we de reis wel en dat kun jij ook doen. Want op 3 december stappen we met hopelijk 10.000 mensen van Brussel-Noord naar Brussel-Zuid. En zo overbruggen we de 10.000 km tussen Brussel en Durban om een signaal te geven aan de politici. Op zaterdag 3 december laat de Klimaatcoalitie - waar Bral deel van uitmaakt - opnieuw van zich horen met een kleurrijke klimaatmanifestatie door de straten van Brussel. 

 

Les revendications en matière de fiscalité environnementale

Les quatre fédérations environnementales belges (Inter-Environnement Wallonie, le Bond Beter Leefmilieu, le Brusselse Raad voor het Leefmilieu et Inter-Environnement Bruxelles) ont mis leurs expertises en commun et réalisé un important travail d’analyse et de prospective qui a débouché sur onze propositions concrètes visant à verdir la fiscalité de notre pays. La mise en œuvre de ces mesures devrait non seulement générer des recettes supplémentaires mais aussi et surtout permettre d’amorcer la nécessaire transition économique répondant aux enjeux du changement climatique et à la raréfaction des matières premières. Elle devrait par ailleurs générer une réduction de coûts importants et souvent négligés dans l’évaluation des recettes et dépenses publiques, par exemple en matière de santé publique.

"Groene fiscaliteit kan overheidsfinanciën gezond maken"

 

Eind augustus 2011 hebben Bral, Bond Beter Leefmilieu, IEW en IEB elf
maatregelen voorgesteld om de fiscaliteit te vergroenen. “De overheid moet
stoppen milieuvervuiling te subsidiëren en moet milieuvervuilend gedrag
correct belasten. Zo kunnen we de levenskwaliteit verhogen. Maar tegelijk 
kunnen we externe kosten vermijden, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en
voor extra infrastructuur. Een vergroening van de fiscaliteit kan tot 8
miljard per jaar opbrengen." Klik door voor alle teksten. 
 

 

Pages

S'abonner à Energie et climat