Nature et environnement

Le Bral défend une ville verte qui soit économe en énergie et sobre en déchets. Nous plaidons pour une ville qui utilise moins de ressources naturelles et d’énergie. Nous voulons des normes de prestations énergétiques ambitieuses, et aussi un renforcement des mesures qui luttent contre la pollution de l’air. A long terme, nous envisageons que Bruxelles ne produise plus de déchets. La réutilisation et le recyclage sont des concepts-clé. De nombreux espaces publics, rues et quartiers ne sont pas assez verdurisés, ce qui décourage les habitants de se les approprier. Il existe pourtant une approche originale de Bruxelles qui en fera une ville ramifiée, qui dispose de chaînages verts parcourant la région en continu.

Brussel-Halle-Brussel: 2 'interregionale fietstochten' vragen meer aandacht voor Fiets-GEN (1 en 7 mei)

Met twee fietstochten op 1 mei op 7 mei willen BRAL | Stadsbeweging voor Brussel en Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei het fiets-GEN promoten als efficiënte fiets-as voor woon-werkverkeer én als recreatieve as. Ze krijgen daarbij de steun van de Fietsersbond, GRACQ en Coördinatie Zenne. Inwoners uit de Rand en Brussel slaan de handen in elkaar om te tonen dat er een alternatief is voor de wagen. Want zowel Vlaanderen als Brussel zijn gebaat bij minder files en minder. Inschrijven kan via www.brusselhallebrussel.be. Op 7 mei fietsen ook minister Pascal Smet (sp.a), staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) en een medewerker van gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) mee.

 

PUBLICATION: L'impact sociétal de la nature en ville (rapport final de la Table Ronde)

Le contact avec la nature est d'une importance cruciale pour notre bien-être. L'une des conclusions des recherches et de la table ronde organisée par l'asbl Bral sur le sujet est que la verdurisation devrait figurer parmi les priorités de chaque projet de rénovation urbaine. Mais comment verduriser les quartiers centraux tout en évitant le phénomène de gentrification ? Une nouvelle publication du Bral nourrit cette réflexion.

Thurn & Taxis-park zonder Thurn & Taxis

Het werd al van de daken geschreeuwd en je las het waarschijnlijk  ook al in de niet- gespecialiseerde pers: 2014 brengt ons  de eerste fase van het  Thurn & Taxis-park.  Muy bien. Voorlopig  gaat het over de inrichting van een stuk van de oude spoorwegbedding dat Thurn & Taxis met het Bockstaelplein linkt.  In een tweede  fase – normaliter in 2015 – wordt dan de herinrichting van die spoorwegbedding voortgezet. Een brug die dit slenkvormige park effectief verbindt met het Bockstaelplein zou de kers op de taart zijn. Beliris onderzoekt de zaak. Timing:  onduidelijk.

Leven zonder vitamine G(roen)? Neen, dank u.

Veel politici en planners beschouwen groen nog als aangename decoratie van de stad. Mooi, sympathiek maar niet essentieel. Vergissing! Onderzoek toont op spectaculaire wijze aan hoe groot de rol van groen is voor het functioneren van de mens. Wetenschappers spreken zelfs van 'Vitamine G(roen)', net zo belangrijk als de vitamines die je eet. Laat je overtuigen.

Persbericht: fijn stof, 2013 al afgelopen in Haren, Gent en Roeselare

Het jaar is nog maar half en nu al overtreedt ons land – nog maar eens - de Europese wetgeving op luchtkwaliteit. In Haren, het Gentse Sint-Kruiswinkel en Roeselare is het jaarlijkse “quotum” van 35 fijn-stofpieken al opgesoupeerd, melden Bond Beter Leefmilieu en Bral. Maar in plaats van het autoverkeer te ontmoedigen en andere structurele maatregelen te nemen om onze gezondheid te beschermen, lobbyt Vlaanderen achter de schermen voor afzwakking van de Europese normen.

Edition spéciale - "Parc Anspach" - 32 pp. sur les boulevards centraux de Bruxelles

Anspach… Le boulevard traversant l’hyper-centre de Bruxelles évoque beaucoup d’associations: frontière entre est et ouest, mur, autoroute urbaine. Grandeur perdue et nuisance sonore. Artère,  pour le trafic routier. Et axe commerçant, plein de magasins sombres. C’est ce qu’en pensent beaucoup de gens.

PARC ANSPACH: Téléchargez la publication ici!

Communiqué de presse: un débat public concernant le réaménagement des boulevards centraux s'impose d'urgence

Il est urgent que Bruxelles organise un débat public concernant l'axe qui relie les gares du Nord et du Midi. «La nouvelle majorité bruxelloise est en place depuis six mois: il est donc grand temps qu'elle nous présente quelque chose de concret», dit le BRAL à l'occasion du lancement de sa toute nouvelle publication bilingue 'ParcAnspachPark: des idées pour l’avenir des boulevards centraux à Bruxelles'. Pour le BRAL, le réaménagement des boulevards centraux doit faire partie d'un réseau de zones à mobilité réduite, implanté dans l'ensemble de la Région bruxelloise. Le boulevard Anspach doit, ce faisant, devenir une référence en ce qui concerne l'aménagement de l'espace public. Le BRAL appuie aussi le Pic Nic The Streets du 9 juin et y sera présent.

Brussel overal groener? Een kwestie van wetten

Tijdens de voorbereiding van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) ontbrak de ambitie niet: er moet 200 hectare publiek groen bij komen, vooral in Molenbeek, Noordwijk en het westen van de Vijfhoek. Maar hoe? Bral stelt een nieuwe, multifunctionele stedenbouw voor, en pleit voor concepten als ‘parkstraat’ of ‘groene schoolomgeving’. 

Begijnenbosdal (N-O-Heembeek): kappen die populieren!

Liep ook binnen op de valreep van 2012: de vraag van de groendienst van de Stad Brussel om de 532 populieren van het Begijnenbosdal  te kappen. In dit dossier werd er nog geen beslissing genomen.  Het is nochtans vrij eenvoudig: de bomen  zijn nu eenmaal  (te) oud en zowel biologisch als landschappelijk niet echt interessant.  Dit is een niet te missen kans om er iets  veel interessanter van te maken. 

Afvalplan Brussel: halfweg maar nog niet (veel) opgeschoten

Wellicht zullen toekomstige generaties met afgrijzen terugkijken op onze verspilling. Wij kijken alvast of het vierde gewestelijke afvalplan de juiste richting uitgaat. Pikante opmerking: vermits de vorige staatssecretaris voor netheid z'n viool aan de muur hing en burgemeester werd, leest deze evaluatie meteen ook als zijn testament. Amen.

Pages

S'abonner à Nature et environnement