Enquêtes Publiques

Choisissez une commune

+ lire la sélection d'enquêtes publiques ci-dessous

 

cliquez sur la carte pour trouver les enquêtes publiques et toutes les coordonnées de votre commune

la sélection d'enquêtes publiques:

(mise à jour tous les 15 jours - service fourni en néerlandais uniquement)

Ontwerp LUCHT-KLIMAAT-ENERGIE PLAN met milieueffectenrapport is in openbaar onderzoek van 25 mei tot en met 31 juli.
de documenten zijn te vinden via www.leefmilieu.brussels/onderzoek-luchtklimaat. (link is external)
Geen overlegcommissie - alleen schriftelijke reacties aan
Leefmilieu  Brussel   -  Openbaar  onderzoek  “Lucht-klimaat-energieplan”
Thurn  &  Taxis  site-  Havenlaan  86C/3000- 1000 Brussel
Of via:  airclimat-luchtklimaat@leefmilieu.brussels

Zomervakantie

Nieuwe openbare onderzoeken kunnen pas starten op 15 augustus.

Vanaf dan maken wij een nieuwe selectie.

ANDERLECHT

IGE vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning voor de bouw van appartementen met ondergrondse parking in de Schollestraat - Henri Simonetlaan. Het effectenrapport zit in het dossier.
Openbaar onderzoek tot en met 3 juli.
Overlegcommissie op 9 juli.

Franse GemeenschapsCommissie vraagt een milieuvergunning 1A voor de regularisatie van een openlucht parking voor 462 wagens. Het bestek van de effectenstudie is in openbaar onderzoek.
Openbaar onderzoek tot en met 2 juli.
Overlegcommissie op 9 juli.

BRUSSEL-VIJFHOEK

Université Saint-Louis vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor verbouwing van kantoor tot zalen en studentenverblijven in de Ommegangstraat 2.
Openbaar onderzoek tot en met 6 juli.
Overlegcommissie op 25 augustus