Développement des quartiers

Tout savoir sur: Contrats de Quartiers Durables, approche locale, monitoring des quartiers, quartiers durables, Agence de Développement Territorial (ADT), ...

Persbericht: “Zuidwijk heeft geen drie nieuwe kantoortorens nodig”

Projectontwikkelaar Atenor werpt met het Victor-project letterlijk en figuurlijk een schaduw over de Zuidwijk. Victor wordt voorgesteld als een gemengd project: 3 torens samen goed voor 100.000 m² kantoren en een toren(tje) met 2.000 m² woningen. Het gaat echter om een speculatief en buitenmaats project dat de noden van de buurt volledig negeert en alleen maar bijkomende problemen zal creëren. De bewoners en verschillende lokale en gewestelijke organisaties (Comité du quartier Midi, Comité de défense de Saint-Gilles, Union des locataires d'Anderlecht-Cureghem en het Centre de rénovation urbaine en ook Bral, IEB en Arau) verzetten zich samen tegen dit voorstel. 

Bral en ]pyblik[ hertekenen Sint-Joost (fotoverslag)

In het kader van de opleiding ]pyblik[ nodigde vzw Bral iedereen uit om op 16 juni samen na te denken over de toekomst van de straten en pleinen in de Liedekerkewijk in Sint-Joost. Bedoeling was om de mogelijkheden te bekijken die de publieke ruimte in de wijk heeft! Het team van het wijkcontract Liedekerke Duurzame Wijk nam deel. Zo hebben zij iets extra om hun toekomstige projecten rond publieke ruimte in het wijkcontract mee te verrijken. Een fotoverslag.

6/4 - Infoavond: Een stedelijk bos in Neder-Over-Heembeek?

De Groene Wandeling van Neder-Over-Heembeek, La Ferme Nos Pilifs en het Comité van de buurtverenigingen nodigen u uit op een informatie- en overlegvergadering over de creatie van een stedelijk bos in NOH.
Een unieke kans voor het Brussels Gewest! Afspraak op 6 april om 20.00 uur in La Ferme Nos Pilifs (Trassersweg).

 

3/6 - debat-infoavond: "Wat na het circus?" (ism Bral)

GC Candelaershuys organiseert op 3 juni i.s.m. Bral en IEB (Inter-Environnement Bruxelles) een discussieavond over huisvestingsprojecten in de wijk Caelevoet in Ukkel. Deze zullen een grote impact hebben op de buurt op het vlak van mobiliteit, waterhuishouding, demografische samenstelling en de open ruimte. Iedereen welkom!

Persbericht: Renovatie Zuidwijk: de saga zet zich voort

De bewoners van het bouwblok A in de wijk rond het Zuidstation zijn in het kader van een recent renovatieproject nog altijd niet gecontacteerd door het Gewest noch door de Gemeente. Meer nog, in tegenstelling tot wat deze zomer werd aangekondigd, blijkt nu dat geen enkele huidige eigenaar zijn eigen huis zelf mag renoveren of er zelfs in mag blijven wonen.

Het Verbindingspark: het vervolg

De overlegcommissie van de Stad Brussel in verband met het wijkcontract Rouppe kon rekenen op een massale belangstelling. Niet in het minst vanwege het controversiële Verbindingspark. Het verdict: de commissie haalde het park uit het wijkcontract. Als bijlage leest het bericht waarmee wij, samen met IEB en het Wijkcomité Verbindingspark, het schepencollege van Brussel vergeefs probeerden te overhalen het park er terug in te zetten. Nu moet het gewest zich nog uitspreken.

Wijkcontract Rouppe: na pleinvrees nu ook groenvrees?

Er staat van alles te gebeuren in het kader van wijkcontract Rouppe. Zo zou een braakliggend terrein een heus park worden. Een logische keuze want het is zowat de enige kans om in een zeer dichtbevolkte wijk iets groens te creëren. Protest is echter niet uit de lucht. Steunbetuigingen gelukkig ook niet.

Zuidwijk, schoolvoorbeeld van onduurzame stadsontwikkeling

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definieert in haar Internationaal ontwikkelingsplan (IOP) de Zuidwijk als het businessdistrict van de toekomst. De gemeente Sint-Gillis sluit zich hierbij aan om het imago van de “nieuwe” Zuidwijk bij te stellen. Toekomstplannen maken is nodig in stedelijke ontwikkeling, maar meer en meer stemmen gaan op die zeggen dat we beter eerst de huidige problemen kunnen aanpakken.

Pages

S'abonner à Développement des quartiers