Logement et immeubles vides

Mots-clés: Droit au logement, politique du logement en général, code du logement, la plate-forme Vide Verdoemme! , Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH), logements sociaux, bureaux vides, allocation-logement, normes d’efficacité énergétique, primes à la rénovation, isolation, ...

14 juin: Rassemblement manifestif 'logement pour tous maintenant!'

Bruxelles connaît une crise du logement importante. De plus en plus d'individus et de familles ont du mal à se loger alors qu'il s'agit d'un droit fondamental. C'est pourquoi la Plateforme Logement, qui regroupe des associations et des syndicats, organise une mobilisation citoyenne. Le samedi 14 juin de 10 h à 19 h, au Carré de Moscou (place Marie Janson), à 1060 Bruxelles.

Grand "Marathon du logement", le 25 mai à Bruxelles !

À Bruxelles, la crise du logement frappe de plus en plus durement les plus pauvres mais aussi les classes moyennes.

Le 25 mai, plusieurs organisations bruxelloises appellent à manifester pour demander la mise en oeuvre urgente de solutions telles que la construction massive de logements publics, notamment sociaux, et l’encadrement des loyers sur le marché privé.
 

Persbericht: 30% sociale woningen in GOMB-project Tivoli: stap in goede richting

BBRoW (Brusselse Bond voor het Recht op Wonen), Bral en IEB (Inter Environnement Bruxelles) reageren tevreden op de beslissing van de GOMB om 30% sociale woningen te realiseren op de Tivoli-site in Laken. Een praktijk die volgens de organisaties zou moeten toegepast worden voor alle grote projecten, zelfs wanneer het over privé-projecten gaat. Niet ver van het kanaal in Laken zullen er op de Tivoli-site, een terrein van 3,8 hectare in handen van de overheid,...

Persbericht: Hôtel Central/Visverkopersstraat: "Brusselse regering mag vergunning niet verlenen"

In het huizenblok van het voormalige Hôtel Central in centrum Brussel hebben twee handelaars, kapperszaak Michel Hairfashion en restaurant de la Bourse, hun pand moeten verlaten. De privé-eigenaar verkiest om twee bloeiende buurtgerichte handelszaken buiten te gooien om er een buitenproportioneel grote handelszaak in onder te brengen. De bal ligt nu in het kamp van de Brusselse regering. Bral vraagt de regering de vergunning niet te verlenen.

2 ans de politique du logement à Bruxelles : le point de vue du RBDH

 

Le rapport 2010 sur l’état de la pauvreté à Bruxelles nous force à regarder la réalité en face : un quart de la population bruxelloise doit se débrouiller avec un revenu inférieur au seuil du risque de pauvreté. Fin 2010, 38.000 ménages étaient inscrits sur les listes d’attente pour obtenir un logement social. Cette situation est intenable. 

Disturb: « Pour survivre, Bruxelles doit se reconstruire »

 

Traumatisée par des décennies de démolition de son patrimoine et de ses quartiers populaires, Bruxelles s’est réfugiée dans une politique du “tout à la rénovation”. Alors que sa population est en train de croitre à une vitesse exponentielle, n’est-il pas temps de revisiter cette manière de concevoir l’aménagement de la ville ?*

 

Bral-dossier: Brussel ontdekt haar noordelijke kolonie: NoH

Stad en Gewest willen bouwen in Neder-Over-Heembeek. Veel. En snel. Dit wordt een testcase voor de nieuwe staatssecretaris van Huisvesting en voor onze mobiliteitsverantwoordelijken. Geprangd tussen het Koninklijk Paleis, het kanaal en Vlaanderen was Neder-Over-Heembeek (NoH) lang een vergeten uithoek van Brussel. Met maar 13 woningen per hectare kan je het gerust landelijk noemen.

In de pers - Bral op Radio1 over leegstaande kantoren in Brussel

Een op de vijf kantoren in Brussel staat te huur. In totaal staat bijna 2 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg, dat zijn 250 grote voetbalvelden. En dat terwijl er in Brussel een schrijnend tekort is aan sociale woningen en woningen voor de middenklasse. Piet Van Meerbeek van Bral en Jean-Michel Jaspers, kantoorarchitect, aan het woord in het radioprogramma "De Ochtend" op Radio 1.

Persbericht - Verenigingen vragen garanties voor kwaliteitsvolle herhuisvesting

De overlegcommissie heeft zich deze week positief uitgesproken over de vergunningsaanvraag om een spoorwegviaduct te realiseren aan de Vooruitgangsstraat . De bijkomenden voorwaarden die ze oplegt aan de aanvrager Infrabel zijn echter onvoldoende. Verenigingen vragen garanties op een financiering van de herhuisvesting in de wijk door Infrabel.

3/6 - debat-infoavond: "Wat na het circus?" (ism Bral)

GC Candelaershuys organiseert op 3 juni i.s.m. Bral en IEB (Inter-Environnement Bruxelles) een discussieavond over huisvestingsprojecten in de wijk Caelevoet in Ukkel. Deze zullen een grote impact hebben op de buurt op het vlak van mobiliteit, waterhuishouding, demografische samenstelling en de open ruimte. Iedereen welkom!

Pages

S'abonner à Logement et immeubles vides