Tour & Taxis

TT du laekenveld

En savoir plus sur l’état du dossier de Tour & Taxis? Lisez les articles ci-dessous, ou contactez Steyn Van Assche: steyn@bralvzw.be

Een vergunning voor Thurn & Taxis (sept 2009)

Of toch zo goed als. In ons maandblad Alert van juni konden jullie al lezen dat de overlegcommissie van de Stad Brussel het licht op groen zette voor wat we een ‘gehalveerde vergunning’ noemden. Met andere woorden: de eigenaars zouden bijna de helft van hun ambities – tijdelijk! – moeten opbergen. Extra ontwikkelingen moesten wachten totdat de Stad klaar was met een Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) voor heel de zone.

Un permis pour Tour & Taxis (sept 2009)

Ou du moins quasiment. Dans notre édition d’Alert du mois de juin vous pouviez déjà lire que la commission de concertation de la ville de Bruxelles a donné son feu vert  à ce que l’on appelait ‘un permis dédoublé’. En d’autres termes: les propriétaires devraient ramener à la moitié leurs ambitions de façon temporaire. De nouveaux développements devraient attendre jusqu’à ce que la Ville achève son Plan Particulier du Sol (PPAS) de toute la zone.
 

Persbericht - Thurn & Taxis: "globale planning ontbreekt"

Dinsdagavond buigt de overlegcommissie van de Stad Brussel zich over de vergunningsaanvraag voor een groot deel van Thurn & Taxis-site, op een steenworp van de Grote Markt. Project T&T, de eigenaar van de hele site, vraagt een vergunning voor onder meer verschillende kantoorgebouwen, 1.400 woningen, een park van 5 hectare en meer dan 4.500 parkeerplaatsen.

BILC: Brusselse regering legt advies overlegcommissie naast zich neer

Belangrijke wending in het verhaal over het BILC (Brussels International Logistics Center), het geplande distributiecentrum aan de Havenlaan: de regering slaat het advies van de overlegcommissie in de wind en beslist dat er geen milieueffectenstudie nodig is. Een bizarre en betreurenswaardige beslissing.

Pages

S'abonner à Tour & Taxis