Tour & Taxis

TT du laekenveld

En savoir plus sur l’état du dossier de Tour & Taxis? Lisez les articles ci-dessous, ou contactez Steyn Van Assche: steyn@bralvzw.be

Thurn & Taxis: stop de versnippering!

Op de valreep van 2012 vroegen de eigenaars van de site van T&T een gedeeltelijke wijziging van hun bouwvergunning uit 2009. Hiermee is het starschot gegeven van een lange reeks wijzigingen. Bral vraagt een duidelijk kader voor deze wijzigingen. Met ander woorden: rond a.u.b. eindelijk het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) af. En gelieve en passant een akkoord te bereiken over het aangekondigde  evolutieve park. 

Thurn & Taxis: parkplannen (eindelijk) publiek!

Hier zijn we met de ‘keten van parken’ op en rond Thurn & Taxis. We schreven er al uitgebreid over in onze Alert van november/december maar nu zijn de plannen voor het park op T&T dus officieel en publiek. Je vindt (o.a.) de synthesenota van de auteur (Michel Desvigne) op de website van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO). Tip van de dag: niet alleen naar de prentjes kijken! Klik door voor de linken.

Persbericht: Havenlaan: En nu aan het Werk !

 

Begin oktober 2011 werd de vergunning voor de heraanleg van de Havenlaan geschorst door de rechtbank van eerste aanleg. Een beslissing die niet door iedereen op gejuich werd onthaald. Zo vreesden de Brusselse fietsers dat het  beloofde fietspad langs het kanaal andermaal op de lange baan geschoven werd. Drie maanden later zijn de ondergetekende comités en verenigingen (incl. alle Brusselse fietsverenigingen)[1] dan ook bijzonder verheugd om samen een evenwichtig plan voor de heraanleg van de Havenlaan te kunnen voorstellen. Zonder meer een historisch akkoord!

 Thurn & Taxis in 2012 opnieuw uit de startblokken

Ondanks een afgeleverde vergunning (2010) en veel plannen lijkt het alweer een hele tijd rustig op en rond Thurn & Taxis (T&T). De Havenlaan even buiten beschouwing gelaten. In die relatieve luwte werden geesten gekneed en plannen bijgespijkerd. Plannen die deze herfst waarschijnlijk en masse uit de grond gaan poppen. Een overzicht! En een kritische kijk!

Verslag infoavond "Park in zicht op Thurn & Taxis"

 

Het Centre Communutaire Maritime  (Molenbeek) liep vol pour la soirée d’infos sur le nouveau parc du site de Tour & Taxis. Michel Desvigne (architecte paysagiste Parisien) presenteerde er dan ook voor het eerst zijn ideeën voor het nieuwe park op en rond de site.  En ging in discussie met de bewoners. Téléchargez le pv ici!
 

"Tour & Taxis: pas de permis pour le bâtiment Meander sans plan cohérent"

Le BRAL, mouvement urbain pour Bruxelles, demande que le nouvel immeuble de bureaux destiné à la Communauté flamande ne bénéficie d’aucun permis aussi longtemps que la principale zone d’habitat du site de Tour & Taxis ne sera pas dotée d’un plan cohérent (T&T). Selon le BRAL, « la planification de cette zone cruciale fait actuellement défaut, un avis que partagent d’ailleurs plusieurs services régionaux ». Pour mémoire, le BRAL suit de près ce dossier de T&T depuis la fin des années 1990. 

La semaine de Tour & Taxis-week (20>24/04)

Een hele week lang heeft Bral haar pijlen gericht op de site van Thurn & Taxis. Debatten, wandelingen, infostands, fietstocht, …  Klik door voor het volledige programma, de verslagen en foto's. // Pendant une semaine entière, le Bral s'est penché sur le site de Thurn & Taxis. Débats, ballades à pied et à vélo, stands info, …  Cliquez-ici pour le programme, les comptes rendus en des photos.

Thurn & Taxis: synthese-brochure (2004)

InTeresseert T&T u een ZIR*? (2004) - Deze publicatie bundelt kort en schematisch de feitelijke gegevens, randvoorwaarden, belangen en uitdagingen waarmee de toekomstige ontwikkelingen op Thurn & Taxis rekening moeten houden. - Cette publication offre, de manière brève et schématique, les faits, les conditions, les enjeux et les défis avec lesquels le développement futur de Tour & Taxis doit compter.

Pages

S'abonner à Tour & Taxis