Groupes d'habitants

Le Bral prône une gouvernance intégrée, participative et transparente de la ville. C’est pourquoi nous aidons les habitants, groupes d’action et comités de quartier qui s’impliquent de manière créative et positive en faveur de Bruxelles. Nous soutenons autant que possible des groupes locaux qui se positionnent au sujet des plans, des permis, des règlements, primes, études, … dans le domaine de l'aménagement du territoire, la mobilité ou l'environnement. Nous ne nous positionnons pas uniquement comme médiateurs neutres ; Nous tenons également des propositions qui nous sont propres et recherchons des alliés pour les partager. La participation n’est pas une garantie de bonne gouvernance, mais un complément crucial à notre démocratie représentative.

Publicatie van Bral: "Ook jij maakt de stad!" (gratis verkrijgbaar) (NL/FR)

Bral geeft een gezicht aan de Brusselaars die zich verenigen in comités om zich op die manier zo efficiënt mogelijk in te zetten voor de stad. Dit doen we aan de hand van een nieuwe tweetalige Bral-brochure. De brochure bevat heel wat praktische informatie voor Brusselaars die zich willen engageren en misschien plannen hebben om een buurt- of bewonerscomité op te richten.

Persbericht: 9 verenigingen zien 9 gebreken in het Brussels afvalplan

Het Brusselse Gewest heeft goede ambities maar als ze de afvalberg effectief wil verkleinen, moet ze dringend voluntaristischer worden en krachtiger maatregelen nemen. Met een halve fiets geraakt ze niet op bestemming. Dat zeggen 9 Brusselse verenigingen in reactie op het nieuwe gewestelijk afvalplan dat in openbaar onderzoek is.

Platform Participatie: bezoek aan Thurn & Taxis en het Ministerie van de Wooncrisis

Platform Participation nodigt je uit voor een analyse van nieuwe tendensen in participatieve democratie en een bezoek aan vernieuwende participatieve processen. Op 14 maart doen we Brussel aan. We bezoeken Thurn & Taxis alwaar we we de bewonersinspraak onder de loep nemen.

Pages

S'abonner à Groupes d'habitants