Comités en verenigingen

Hier vind je alles over: bewonersdynamiek, wijkcomités, actiegroepen, verenigingsleven, sociale cohesie, lokale dossiers, ...

12/6 Selfcity Day: "Commons Baby Light My Fire!"

BRAL organiseert nu vrijdag 12 juni SelfCity Day! De Ateliers Selfcity die we dit voorjaar georganiseerd hebben, samen met Brussels Academy en Crosstalks, en de website www.selfcity.be schetsten een panorama van burgerinitiatieven in Brussel. We zien collectieven die ruilen, delen en herstellen. We zien groepen die zich organiseren met het oog op een betere huisvesting of gezondheidszorg, een andere mobiliteit of voedselvoorziening. We zien veel plekken waar mensen in processen stappen van empowerment en capacitatie, van debat en politieke bewustwording. Die mensen willen op 12 juni samenbrengen. Kom je kijken? 

Laat je plukken! … door het nieuwe plukteam Pajottenland & Zennevallei

Vrijwilligers plukken gratis in ruil voor 50% van de oogst

Kom je er niet toe om je hoogstamfruitbomen geplukt te krijgen? Een droevig zicht, al dat lekkere fruit dat aan de boom rot of op de grond valt. Geen nood, doe beroep op de helpende handen van het plukteam Pajottenland & Zennevallei! Vrijwilligers komen dit najaar je appels, peren, kersen… plukken en de oogst wordt netjes 50/50 verdeeld.
 

A quoi ressemble le Parc Anspach dans les rêves des jeunes de BXl?

Les animatrices de la platform Jeunes Natuurlijk !  ont interrogé des jeunes du centre-ville de 2 maisons de jeunes, Le Toucan et Chicago. Pour eux, les espaces publics sont essentiels pour jouer, bouger, se défouler. Comment imaginent-ils le Boulevard Anspach ?

Anspachpark: een eerste blik op de Anneessenswijk

Het zou niet de eerste keer zijn dat vzw de Buurtwinkel haar werkterrein verlaat. Door gentrificatie-processen was eind jaren ‘90 de Bijstandswijk, waar de Buurtwinkel toen werkzaam was,  zodanig veranderd dat de geïntegreerde wijkwerking verhuisde naar Anneessens. Hier zijn we nu actief met een onthaal- en infopunt, we zijn een vereniging waar armen het woord nemen, we hebben een klusdienst en een opbouwwerkteam leefbaarheid.  Er is dus wel een link te leggen met de Anspachpark-wedstrijd van BRAL. 

25/11 - La spéculation tue la Ville (Collaction / Apéro)

Après 20 ans de résistance, d’abord contre la démolition de tout cet Ilot Central ensuite contre les minables spéculateurs immobiliers, le RESTAURANT DE LA BOURSE a été expulsé et a dû fermer ces portes en cinq jours sans aucune indemnité sans aucune alternative.

Bral-Publication: "Participez à la ville!" (NL/FR) [Disponible gratuitement]

Dans un nouveau brochure "Participez à la ville!" le Bral présente 10 témoinages des groupes d'habitants. Chaque jour, à Bruxelles, des dizaines de comités de quartier et de groupes d’action s’activent pour un quartier plus agréable à vivre. Ils ont choisi de ne pas baisser les bras, d’aller trouver leurs voisins et de s’organiser pour, ensemble, plaider leur cause auprès des responsables politiques et des fonctionnaires. Le but de cette brochure est de vous inspirer, vous les Bruxellois. Sortez de votre coin, tentez quelque chose !

Publicatie van Bral: "Ook jij maakt de stad!" (gratis verkrijgbaar) (NL/FR)

Bral geeft een gezicht aan de Brusselaars die zich verenigen in comités om zich op die manier zo efficiënt mogelijk in te zetten voor de stad. Dit doen we aan de hand van een nieuwe tweetalige Bral-brochure. De brochure bevat heel wat praktische informatie voor Brusselaars die zich willen engageren en misschien plannen hebben om een buurt- of bewonerscomité op te richten.

S'abonner à Comités en verenigingen