8 juli: Big Jump Brussel !

IJver je ook voor zuiver Brussels water? Trek je stoute schoenen (en je zwembroek) aan en spring mee. Koudwatervrees? Kom dan supporteren.
14u - Symbolische afdaling in de Zenne  aan de Zennebrug op de Budasteenweg (Haren) 
14u30 - Fietstocht van naar de Big Jump in Anderlecht. 
Aansluiten kan om 15u aan de Vlaamsepoort
16u - Feestelijke Big Jump in het kanaal van op de steiger aan COOVI op de Veeweydekaai!

Meer dan 100 jaar geleden werd de Zenne, een open riool, weggemoffeld. In plaats van de vervuiling aan te pakken, stopte de overheid ze domweg onder de grond. En daar ligt ze nog steeds, vuil te wezen. Met die andere belangrijke Brusselse waterloop –het kanaal– is het al niet beter gesteld: de waterkwaliteit is bedenkelijk en de band met de stad onbestaande...

Brussel is een waterwoestijn.

De Zenne, het kanaal en bij uitbreiding alle Brusselse beken en vijvers, worden nog altijd stiefmoederlijk behandeld. Daarom springen we op 8 juli zowel in de Zenne als in het kanaal.
We springen voor proper water in alle Brusselse waterlopen en vijvers. Dat betekent in de eerste plaats dat afvalwater gescheiden wordt van grond- en regenwater. Het is een wansmakelijke, inefficiënte en dure grap om elk jaar miljoenen liters relatief proper water door de waterzuiveringsstations te jagen.
Terwijl het afvalwater de stations properder (strengere normen!) moet verlaten, moet het grond- en regenwater weer op een natuurlijke manier door de stad kunnen stromen... ook in de Zennebedding. Waar mogelijk –in de eerste plaats in het Maximiliaanpark– moet de verzonken Zenne weer bovengronds kunnen stromen.
Waar dat al het geval is, moet ze weer natuurlijke oevers krijgen. Sloop die hoge wanden van beton en staal.
Tegelijk moet ook het kanaal meer met de stad verbonden worden met, zeker in het centrum, lagere wanden en dijken om te flaneren, te fietsen, te spelen... en waarom geen zwemdok graven in Anderlecht? In elk geval moet het snel gedaan zijn met het lozen van overtollig afvalwater in het kanaal bij hevige neerslag.