De laatste jaren verliest het beleid greep op de samenleving. Grote projecten raken in het slop. Gelukkig springen bewonerscollectieven in het gat dat ontstaat door die afnemende bestuurskracht. 

BRAL émet un avis favorable concernant les interventions prévues au niveau des boulevards du centre, mais demande qu’un dialogue ouvert et permanent s’ouvre de toute urgence entre la Ville et les habitants. 

Le site de Thurn & Taxis -site de 45 ha dans le centre de Bruxelles- connait une histoire de planification longue et tumultueuse. Des permis d’urbanisation ont été demandés, modifiés, oubliés et parfois exécutés. 

Wat is de rol van de bewoners bij de visie die het Brussels stadsbestuur vandaag aan het uitrollen is in de Vijfhoek? De Stad zou er goed aan doen meer rekening te houden met hun creativiteit. BRAL pleit voor meer ABCD.