Public Inquiries

Choose your Brussels municipality
+ check out the BRAL-selection below

 Klik op de kaart voor de rechtstreekse link naar de lopende openbare onderzoeken in jouw gemeente.

BRAL-selection of running public Inquiries

(updated every two weeks - only available in Dutch)

ANDERLECHT

MIVB vraagt stedenbouwkundige vergunning voor aanleg trambedding met vernieuwing van tramsporen, en voor verbetering van fietsveiligheid in de Fiennestraat tussen Raads- en Baraplein. Het effectenrapport zit in het dossier.
Openbaar onderzoek tot en met 27 oktober.
Overlegcommissie op 13 november.

Leaseinvest Real Estate vraagt een milieuvergunning 1A voor het verder uitbaten van een ondernemmingspark met 727 parkeerplaatsen in de Internationalelaan 55. De volledige effectenstudie zit in het dossier.
Openbaar onderzoek tot en met 1 november.
Overlegcommissie op 13 november.

RSHCAA vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor voorlopige kleedkamers bij het Jesse Owens stadium aan de Olympische dreef.
Openbaar onderzoek tot en met 5 november.
Overlegcommissie op 13 november

Action Belgium vraagt een milieuvergunning voor een kleinhandelszaak met 48 openlucht parkings in de Raymond Vander Bruggenlaan 28.
Openbaar onderzoek tot en met 3 november.
Geen overlegcommissie, alleen schriftelijke reacties.

BRUSSEL - VIJFHOEK

Centre 58 nv vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning 1A voor volledige afbraak van parking 58 en heropbouw van gemengd complex van 62 220 m²: 29 758 m² kantoren, 46 woningen, 1 158 m² handel en 847 parkeerplaatsen in de Zwarte Lievevrouwen-, Bisschops-, Hallenstraat en Kiekenmarkt. De volledige effectenstudie zit in het dossier.
Openbaar onderzoek tot en met 7 november.
Overlegcommissie op 19 november.

Livingstones scrl vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor verbouwing van een kantoorgebouw tot 12 appartementen met 4 parkings voor wagen en 16 fietsenplaatsen in Muggenstraat 3.
Openbaar onderzoek tot en met 24 oktober.
Overlegcommissie op 4 november.

BRUSSEL-HAREN

STS Groep vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning voor sloop van gebouwen en de bouw van 97 appartementen, 6 winkels, een crèche en een ondergrondse parking voor 108 wagens op de hoek van de Haachtsesteenweg en de Witloofstraat. Het effectenrapport zit in het dossier.
Openbaar onderzoek tot en met 7 november.
Overlegcommissie op 18 november.

Stad Brussel organiseert een openbaar onderzoek over het Richtschema Haren (link is external).
Openbaar onderzoek tot en met 31 oktober.
Geen overlegcommissie: alleen schriftelijke reacties kunnen.
 

BRUSSEL-LAKEN

Lakense Haard vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor de renovatie van gebouw 4 in de Modelwijk.
Openbaar onderzoek tot en met 7 november.
Overlegcommissie op 18 november

Woningsfonds Brussel vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing van een vroeger rusthuis naar 22 appartementen in de Steylstraat 44.
Openbaar onderzoek tot en met 7 november.
Overlegcommissie op 18 november

BRUSSEL-NEDER-OVER-HEEMBEEK

Grondregie Stad Brussel vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor een gebouw voor dienst Groene Ruimte en voor 9 woningen in de Beizegemstraat 178 - 194.
Openbaar onderzoek tot en met 7 november.
Overlegcommissie op 18 november.

Van Campenhout nv vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor 24 woningen met 23 ondergrondse parkings op de hoek van de Heembeekse- en Sint-Niklaasstraat.
Openbaar onderzoek tot en met 7 november.
Overlegcommissie op 18 november.

BRUSSEL-NOORD

T&T projects vraagt een wijziging aan de stedenbouwkundige en milieuvergunning voor het Meandergebouw (voor de Vlaamse ambtenaren) : met o.a. kantoorgebouwen, auditoria, woningen, 1614 overdekte parkings en 331 open lucht parkings aan de Picardstraat 3, Havenlaan 86.
Openbaar onderzoek tot en met 22 november.
Overlegcommissie op 3 december.

ELSENE

Gemeente heeft ontwerp gemeentelijke parkeeractieplan opgesteld
Openbaar onderzoek tot en met 20 november.
Er is geen overlegcommissie: alleen schriftelijke opmerken richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

JETTE

Gemeente Jette vraagt de opheffing van BBP van Hospitaalwijk tussen de de Smet de Nayerlaan, Sint-Norbertusstraat en grens met Brussel Stad.
Openbaar onderzoek tot en met 13 november
Overlegcoommissie op 21 november

SINT-JANS-MOLENBEEK

T&T projects vraagt een wijziging aan de stedenbouwkundige en milieuvergunning voor het Meandergebouw (voor de Vlaamse ambtenaren) : met o.a. kantoorgebouwen, auditoria, woningen, 1614 overdekte parkings en 331 open lucht parkings aan de Picardstraat 3, Havenlaan 86.
Openbaar onderzoek tot en met 22 november.
Overlegcommissie bij Stad Brussel op 3 december

UKKEL

Mobiel Brussel vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de gewestelijke fietsroutes 7,8, B en C op grondgebied van de gemeente: Messidor-, W.Churchill-, G.Herinckx-, de Boetendael-, De Fré-, des Beeldhouwerslaan, Heldensquare, Rode-, Grasmus-, Waterkasteel-, Haan-, Wagenstraat, Alsembergsestaanweg, Elzenboomlaan, Alphonse Asselbergs-, Victor Allard-, Merlo-, Baron Guillaume Van Hamme-, Zwartebeek-, Vanderkindere-, Mariannestraat, Waterlosesteenweg, Montjoie-, W.Churchill-, Princesse Paolalaan, Rittweger-, Stallestraat, Dieweg, Vanderaey-, Ring-, Mercurius-, Albert Lancaster-, Jean et Pierre Carsoel-, Zij-, Diesdellelaan,  Copernicusstraat
Openbaar onderzoek tot en met 28 oktober.
Overlegcommissie op 13 november.

GIA partners nv vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning 1B voor afbraak van een kantoorgebouw, vellen van 30 bomen en bouw van 35 appartementen met 51 parkings aan de Gatti de Gamondstraat 145.
Openbaar onderzoek tot en met 27 oktober.
Overlegcommissie op 13 november.

WATERMAAL BOSVOORDE

Gemeente heeft ontwerp gemeentelijk parkeeractieplan opgesteld
Openbaar onderzoek  tot en met 30 november.
Er is geen overlegcommissie: alleen schriftelijke opmerken richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.