Communiqué: Bral lanceert appel à projets “8m² for everybody!” (Week van de Mobiliteit)

Press releases

press releasesHere we publish all press releases of Bral. Subscribe to our BRALbrief newsletter or to our RSS- feed to receive our press releases and other notifications in real time. If  you want to receive each press release directly into your mailbox, please send us an email with subject "subscribe press mailing" to bral@bralvzw.be

+++ FR ci-dessous +++

Persbericht: Bral lanceert projectoproep “8m² voor iedereen!” (Week van de Mobiliteit)

Na het succes van vorig jaar lanceert Bral vzw dit jaar opnieuw de projectoproep voor de Brusselse Week van de Mobiliteit. Met de slogan  “8m² voor iedereen!”, roept Bral op tot  een ander gebruik van 8m² ‘parkeerplaats’ in de stad.De Brusselse groep Jaune Toujours leende muziek voor de video die de projectoproep bekend maakt, met daarin beelden van enkele projecten van de vorige editie.

Bral herinnert eraan dat 40% van  de Brusselse gezinnen geen auto bezit, en dat die evenveel recht hebben om de openbare ruimte te gebruiken als mensen met een auto.“De bevolking in Brussel zal toenemen, maar de openbare ruimte niet. Het is dan ook een logische conclusie dat er meer plaats moet komen voor mensen, en minder voor auto’s,” zegt Jeroen Verhoeven, mobiliteitsmedewerker bij Bral.18% van de oppervlakte van het Brussels Gewest is verkeersinfrastructuur. Meer dan 70% van een traditionele Brusselse straat - van gevel tot gevel - is bestemd voor gemechaniseerd verkeer en parkeerplaatsen. Dan hou je nog 30% over voor voetgangers, fietsers en andere verplaatsingsmiddelen. Dat is geen eerlijke verdeling. In het Brussels Gewest slorpt de auto alleen bovendien 293ha van de openbare ruimte op. Dat komt overeen met de oppervlakte van Sint-Agatha-Berchem.”

Parkeerbeleid nodig voor een leefbare stad

De doelstelling uit het Brussels mobiliteitsplan Iris 2 om het autoverkeer met 20% te verminderen tegen 2018, kan niet gehaald kan worden zonder een degelijk parkeerbeleid.

Daarom bevat dat plan ook de concretedoelstelling om het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte met 16% naar beneden te halen tegen 2018. Broodnodig voor de leefbaarheid van onze stad, nu en in de toekomst. Bral roept de Brusselaars op om die doelstelling mee te helpen bereiken.

Wil je meer weten over hoe je kan deelnemen aan de projectoproep? Kijk dan op www.bralvzw.be/8m2 of www.8m2.org

Bekijk hieronder zeker ook de video van de projectoproep, met deelnemers van editie 2011:

+++ FR +++

 

Communiqué de presse: Le BRAL lance l'appel à projets “8m² pour chacun!” (Semaine de la Mobilité)

 

Après le succès de l'année dernière, l'asbl Bral lance cette année à nouveau l’appel à projets pour la semaine de la Mobilité avec le slogan « 8m² pour chacun' ! » Le Bral appelle à une autre utilisation des 8 m² destinées aux places de parking dans la ville. Le groupe bruxellois Jaune Toujours prête sa musique pour une vidéo destinée à rendre public l’appel à projets, en présentant les images de quelques projets de l'année dernière.

Le Bral rappelle par ailleurs que 40% des familles bruxelloises ne possèdent pas de voiture et que celles-ci ont le droit de disposer d'un espace public aussi large que les personnes disposant d'une voiture.
 
Selon Jeroen Verhoeven, chargé de mission mobilité du Bral, « la population à Bruxelles va augmenter mais pas l'espace public. Une conclusion logique s'impose, il devra il y avoir plus de places pour les gens et moins pour les voitures ». « 18% de la surface de la Région Bruxelloise sont des infrastructures routières, plus de 70% d’une rue traditionnelle bruxelloise – de façade à façade – sont destinés à un trafic mécanisé et à des places de parkings. Il ne reste donc que 30% pour les piétons, cyclistes et autres moyens de déplacement. Nous trouvons que cela ne représente pas un partage équitable de l'espace urbain. En outre, en Région Bruxelloise, la voiture à elle seule absorbe 293 ha d'espace public. Cela correspond à la surface de Berchem-Sainte-Agathe.»

Une vraie politique de stationnement est nécessaire pour diminuer le trafic automobile.

Bral attire l’attention sur le fait qu’on ne pourra atteindre l’objectif de diminution de 20% du trafic automobile d’ici à 2018 fixé dans le Plan Iris 2 sans mettre en place une solide politique de stationnement. Le Plan Iris 2 présente d’ailleurs comme objectif de réduire le nombre de places de stationnement de 16% d’ici à 2018. Des objectifs essentiels pour la viabilité de la ville, aujourd’hui et à l’avenir.

Vous voulez en savoir plus sur comment participer à cet appel à projet?

Visitez le site bralvzw.be/fr/8m2 ou www.8m2.org

Pour voir la vidéo, cliquez ci-dessous:

Contact :

Jeroen Verhoeven

Stafmedewerker mobiliteit / Chargé de mission mobilité

T 02 217 56 33 | M 0477 46 31 81

Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw

Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel

www.bralvzw.be

Recente persberichten:

Persbericht: Foodtrucks in Brussel: Bral en UNIZO blijven op hun honger

De stad Brussel heeft nog tot 30 april een oproep lopen aan kandidaat-standhouders voor het 'Food Truck Parcours'. Maar Bral en UNIZO blijven voorlopig op hun honger zitten. Op het menu staan weinig recepten om de Brusselaars smaak te geven voor het oprichten van een  eigen ambulante handel. Bral en UNIZO pleiten er onder meer voor dat het stadsbestuur samenwerkt met partnerorganisaties zoals Jobyourself en Microstart.

Persbericht: "Plannen centrale lanen Brussel: nieuwe stadsautostrade in hypercentrum"

Bral heeft zich de laatste weken, samen met experts en haar leden, gebogen over het plan voor de centrale lanen en reageert scherp.  “Op verschillende vlakken schiet het plan te kort. Het ‘nieuwe hart voor Brussel’ dat het stadsbestuur voor ogen heeft is, kort samengevat, een voetgangerszone voor automobilisten. De stad heeft niet de ambitie om de autodruk in het centrum te verminderen”, aldus Bral. “Het bestuur lapt het STOP-principe aan haar laars, stuurt het openbaar vervoer 10 jaar achteruit in de tijd en creëert met de miniring een nieuwe stadssnelweg en een nieuwe barrière tussen wijken.”

Persbericht: "Balans van 30 jaar bewonersstrijd in Brussel EU-wijk is negatief"

De balans van 30 jaar bewonersstrijd in de Europese wijk in Brussel is negatief. De Brusselse institutionele realiteit en de dagelijkse stedenbouwpraktijk staat een behoorlijk participatief bestuur in de weg. “De Europese instellingen moeten meer doen voor Brussel. Waarom zou Europa de bewoners geen geld kunnen toestoppen zodat ze zich beter kunnen organiseren? En wanneer de oprichting van een Alliantie Werkgelegenheid-Europa? De Europese instellingen kunnen meer jobs genereren voor de Brusselaars.” Dat schrijft Hilde Geens van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL vzw) naar aanleiding van haar publicatie “Bewonersactie in de Brusselse EU-wijk - Strategieën in de Strijd – van 1986 tot nu”.

Persbericht Bral en BBL: Files eisen hun (stads)tol

“12 euro tol maakt Brussel horendol”, titelde een artikel in DS op 22 januari, naar aanleiding van een strategisch lek van een studie besteld door de Brusselse regering over stadstol. Aangezien geen enkele politieke partij uiteindelijk te vinden lijkt voor een tarief van 12 euro voor stadstol, is het duidelijk dat het lek eerder dient om het draagvlak van een stadstol an sich onderuit te halen in plaats van een eerlijk debat te voeren. Bovendien wees een studie van Touring uit dat automobilisten bereid zijn 10,58 euro te betalen voor vlot verkeer.

Pages