Oproep: 28 bomen omhakken = 28 bomen herplanten (e-mailactie)

Mobiel Brussel heeft een aanvraag ingediend bij de Stad Brussel om 28 platanen op de Havenlaan om te hakken. Volgens de specialisten van Mobiel Brussel zijn deze bomen gevaarlijk en/of ziek. Indien dit werkelijk het geval is, dan dienen die bomen uiteraard geveld te worden. Maar we willen wel dat er onmiddellijk jonge, nieuwe exemplaren geplant worden op dezelfde plaats. En eveneens dat er nieuwe platanen komen daar waar ze reeds enige tijd verdwenen zijn. Dit is voor ons de enige garantie dat het hier niet gaat om een strategie van langzaam leegkappen. Als de definitieve heraanleg binnen vijf jaar een aanvang neemt, zullen deze jonge exemplaren al behoorlijk gegroeid zijn.


Wij roepen iedereen op om vóór 11 mei een e-mail te sturen naar de Dienst Stedenbouw van de Stad Brussel om gehoord te worden tijdens de publieke zitting van het openbare onderzoek. De zitting zal plaatsvinden op 22 mei. Indien u op die dag niet aanwezig kan zijn, is het toch broodnodig om de Dienst Stedenbouw een e-mail te sturen met de vraag gehoord te worden. Ook het aantal schriftelijke klachten wordt in overweging genomen bij de deliberatie van het dossier. Via www.havenlaan.be vraagt het niet veel tijd!