Mobility

Bral advocates for another mobility in Brussels.  We believe the streets are too large while the sidewalks and bicycle paths are narrow.  We want less cars and therefore less noise and air pollution. We do not want tunnels to flood our city center with more traffic.  We preconize that busses and trams should transit faster through the city, and at higher frequency.  A denser, more complex public transport network is for us a first requisite, with trams en busses driving on reserved lines.  We recommend the adoption of  a proactive bike policy, and to make Brussels pedestrian-friendly again.  We want the RER (the inter-regional commuter rail project) is helpful to Brusselians as well, and we firmly reject the enlargement or the ring (R0)

Bral roept op om te reageren op het Brussels Parkeerplan

Vanaf maandag 21 januari tot eind maart is het Brussels Parkeerplan in openbaar onderzoek. Dat betekent dat alle geplande maatregelen en doelstellingen zoals ze geformuleerd zijn door de regering vandaag openbaar zijn. Iedereen kan het plan inkijken en reageren. Bral zal dit uiteraard doen en vraagt iedereen op om haar daarin te volgen. Heb je vragen of heb je hulp nodig om je bezwaren vorm te geven, contacteer ons! Of wil je gewoon een typebezwaarschrift, laat het ons weten! Volgende weken lees je op onze website en op onze Facebook-pagina meer over ons standpunt.

 

"The proof of the Anspach is in the eating"

Veel mensen hebben uitgekeken naar hun nieuwe schepencollege. Maar één college trekt de aandacht van heel het gewest. En één dossier staat extra in de kijker: Stad Brussel en haar centrale lanen. Wat gaat er uiteindelijk gebeuren met Anspach, Beurs en Fontainas, de Brouckère...? Een as die nu werkt als een magneet voor auto's uit heel het Gewest maar die in de toekomst symbool kan worden voor een nieuwe publieke ruimte in Brussel. Een ruimte waarbij mensen opnieuw centraal staan.

3,2,1… stadstol / péage urbain! Het draagvlak groeit

Eind 2007 organiseerden BRAL en Inter-Environnement Bruxelles (IEB) een conferentie over stadstol in het Brusselse parlement. Ondertussen is de congestion charge goed gekend en wijd verspreid. Maar is ook Brussel er klaar voor? Om dat te weten,  moeten we eerst eens kijken hoe ver het staat met de  plannen voor de invoering van het  wegenvignet en de slimme kilometerheffing. 

Parkeren in Brussel: “Werkgeversorganisatie BECI doet aan rampenberichtgeving”

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) weerlegt de rampenberichtgeving  van de Brusselse werkgeversorganisatie BECI over het plan van de Brusselse Regering om 25.000 overmatige parkeerplaatsen in kantoorgebouwen een andere bestemming te geven. De “vernietiging van 750 miljoen euro aan waarde in immobiliën”, berekende BECI vlug.  Ook Bral maakt zich zorgen, maar vooral over de gezondheid van de Brusselaars en de leefbaarheid van de stad.

Vlaams-Brusselse trams: een gezamenlijk project. Hallo Brussel?

In een niet zo heel ver verleden reed er tussen Vilvoorde en Brussel nog een tram. Tram 58 zat tot 1993 volgestouwd met Brusselse en Vilvoordse werknemers en dagjestoeristen. De tram werd vervangen door een bus, bus 58. Trams waren passé. Nog geen 20 jaar later komt de tram nu misschien terug. Als deel van een ambitieus project om de hele Rand rond Brussel – van Heist-op-den-Berg over Willebroek en Boom tot in Ninove - tegen 2020 in (tram)verbinding te brengen met Brussel. Hallo Brussel? 

Persbericht: Liefst 16 inzendingen voor ideeënwedstrijd Anspachpark

Zestien professionele en niet-professionele bureaus en individuele ontwerpers hebben vorige week een ontwerp binnen gestuurd voor de ideeënwedstrijd rond een Anspachpark, genoemd naar de stadsautostrade in Brussel die nu nog het Noord- met het Zuidstation verbindt. In juli lanceerde BRAL een ideeënoproep om de Anspachlaan om te toveren tot een autoloze, groene publieke ruimte. Alle ontwerpen zullen vanaf 2 oktober worden tentoongesteld. Op 11 oktober overhandigt juryvoorzitter Bernardo Secchi de prijs aan de winnaar tijdens het publiek afsluitmoment. Het publiek kan vanaf vandaag via www.anspachpark.be ook stemmen voor de publieksprijs.

BRAL presenteert: EXPO '16 x PARC ANSPACH PARK'

De ideeënoproep Parc Anspach Park, die Bral in juni lanceerde, nadert vandaag zijn ontknoping. Vanaf 2 oktober stellen we de 16 ingediende ontwerpen tentoon. En op 11 oktober reiken we de prijzen van de jury en de publieksprijzen uit. De Italiaanse stedenbouwkundige Bernardo Secchi zal als juryvoorzitter tijdens een publieke avond de winnaar bekend maken en zijn aanbevelingen geven over de toekomst van de lanen. Alle Brusselaars en Brusselse politici worden uitgenodigd op deze publieke avond. Stem op je favoriet op www.anspachpark.be.

Nationaal Distributiecomité (NSECD) geeft ongunstig advies voor shoppingcenter Just Under The Sky

Vooraleer al te veel vreugdevuren af te steken, moeten we er wel op wijzen dat het hier slechts om een advies gaat. Weliswaar ééntje dat je niet zomaar naast je neer kan leggen. Het Nationaal Distributiecomité (NSECD) bestaat namelijk uit ambtenaren van diverse overheidsdiensten en belangenorganisaties van consumenten, grootdistributie, UNIZO en UCM.

31/8 - CampRing 2012: kampeer mee tegen de verbreding van de R0!

Op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september organiseert het platform Modal Shift voor de tweede  keer CampRing, een protestactie op de Vlaams-Brusselse grens, tegen de plannen van de Vlaamse regering om de ring rond Brussel te verbreden. De eerste CampRing vond in 2010 plaats. Toen fietsten 100-en mensen vanuit Brussel en Vlaanderen naar het Laarbeekbos om te protesteren tegen die plannen en sloegen ze hun tenten op naast de R0. Dit jaar worden de tenten opgeslagen aan de rand van het domein De Drie Fonteinen, op grondgebied van Stad Brussel en vlak naast het Viaduct van Vilvoorde. 

Pages

Subscribe to Mobility