Green areas

Everything on : densification, greening, green chainings browsing the city, collective gardening, a ‘branched’ city concept, green network, public spaces.

PUBLICATIE: Sociale impact van stedelijk groen (eindrapport ronde tafel)

Het belang van contact met de natuur voor het welzijn van de mens, is immens. Vergroening hoort dan ook een speerpunt te zijn van elk stadsvernieuwingsproject, zo luidt een van de conclusies van een literatuuronderzoek en ronde tafel van Bral vzw. Maar hoe kunnen we groen brengen in de centrumwijken zonder gentrification te veroorzaken?
Een nieuwe publicatie van Bral brengt meer inzicht.

Omwonenend Ninoofsepoort starten met aanleg park

Een hondertal buurtbewoners van de wijken rond de Ninoofsepoort zijn vorig weekend zelf begonnen met de aanleg van een park. Ze plantten er samen enkele kerstbomen en plaatsen een levensgroot zelfgefabriceerd werfbord, waarop ze zich afvragen of er na de verkiezingen van 2014 schot in de zaak zal komen? Een park aanleggen hoeft niet veel geld te kosten, zo luidt het, en daarom startten de bewoners alvast zelf met FASE 1 van de aanleg. Benieuwd wanneer het beleid zal volgen. BRAL steunt deze actie en pleit mee voor een snelle, efficiënte en duidelijke planning van de Ninoofsepoort en de Brusselse Kanaalzone in het algemeen.

"Beste Els, Beste Khadija,"

"Via deze brief willen we jullie laten weten dat we blij zijn. Jullie recente initiatieven rond groen in de stad vinden wij tof om te zien. De resolutie die jij, Khadija, samen met Mieke Vogels, ingediend hebt om te pleiten voor meer groen in de stad, en duidelijke monitoring van de hoeveelheid groen, daar lusten wij wel pap van. Maar weet je, ..." Bral schrijft een open brief aan Else Ampe en Khadija Zamouri van Open VLD. 

 

Interview | Buurtbewoners Ninoofsepoort: tussen droom en realiteit

Wonen aan de Ninoofsepoort is spannend. Het belangrijke kruispunt op de westelijke kleine ring langs het kanaal kampt met een heuse identiteitscrisis. Er liggen allerhande master- en andere plannen op tafel, maar bevoegdheidsversnippering en het blijvend gebrek aan een langetermijnvisie zorgt ervoor dat de ontwikkeling van dit gebied vooral stil staat. Of denkt David Leyssens daar anders over? Hij woont met zijn gezin in ‘Terrassen aan de Sluis” langs het kanaal en verzamelt al jaren bewoners in dit dichtbevolkt stuk Brussel rond de vraag voor een groot park.

Leven zonder vitamine G(roen)? Neen, dank u.

Veel politici en planners beschouwen groen nog als aangename decoratie van de stad. Mooi, sympathiek maar niet essentieel. Vergissing! Onderzoek toont op spectaculaire wijze aan hoe groot de rol van groen is voor het functioneren van de mens. Wetenschappers spreken zelfs van 'Vitamine G(roen)', net zo belangrijk als de vitamines die je eet. Laat je overtuigen.

Persbericht: Snel publiek debat nodig over heraanleg centrale lanen

Er is in Brussel snel een publiek debat nodig over de heraanleg van de as tussen het Noord- en Zuidstation. “Het nieuwe Brusselse stadsbestuur zit ondertussen een half jaar in het zadel, het wordt tijd om met iets concreets naar buiten te komen”, zegt BRAL bij de lancering van de gloednieuwe tweetalige publicatie ‘ParcAnspachPark: ideeën voor de toekomst van de centrale lanen in Brussel’.  De herinrichting van de centrale lanen moet voor BRAL deel uitmaken van een netwerk van autoluwe zones in het Brussels Gewest en de Anspachlaan moet daarbij een referentie worden op vlak van herinrichting van de publieke ruimte. BRAL steunt Pic Nic the Streets en zal aanwezig zijn op 9 juni.

Vlamingen en Brusselaars werken samen aan ecologische corridors

De open ruimte in de Vlaamse rand en in de periferie van Brussel staat onder druk. Oplossingen op lange termijn dringen zich dan ook op. Aan beide kanten van de gewestgrens wordt hier aan gewerkt. Voor velen achter de schermen, maar eigenlijk heel aanwezig en met concrete resultaten op het terrein. Luc Vander Elst, projectleider Vlaamse Rand van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), en Frank Vermoesen, verantwoordelijk voor het groen netwerk bij Leefmilieu Brussel (BIM), zijn mannen zonder oogkleppen en werken regelmatig samen. 

Pages

Subscribe to Green areas