Nature and environment

Bral advocates for an energy-saving, waste-reduced, green city. We plead for a city that spends less energy and raw materials. We want ambitious energy efficiency standards, and call for stronger measures to fight air pollution. On the long run, we want that Brussels does not produce waste anymore. Re-use and recycling are key concepts. Many public spaces, streets and neighborhoods are not green enough, which discourages people to experience and enjoy them... There is an original approach that will make Brussels a city branched, which features green browsing chaining through the region.

Brussel-Halle-Brussel: 2 'interregionale fietstochten' vragen meer aandacht voor Fiets-GEN (1 en 7 mei)

Met twee fietstochten op 1 mei op 7 mei willen BRAL | Stadsbeweging voor Brussel en Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei het fiets-GEN promoten als efficiënte fiets-as voor woon-werkverkeer én als recreatieve as. Ze krijgen daarbij de steun van de Fietsersbond, GRACQ en Coördinatie Zenne. Inwoners uit de Rand en Brussel slaan de handen in elkaar om te tonen dat er een alternatief is voor de wagen. Want zowel Vlaanderen als Brussel zijn gebaat bij minder files en minder. Inschrijven kan via www.brusselhallebrussel.be. Op 7 mei fietsen ook minister Pascal Smet (sp.a), staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) en een medewerker van gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) mee.

 

PUBLICATIE: Sociale impact van stedelijk groen (eindrapport ronde tafel)

Het belang van contact met de natuur voor het welzijn van de mens, is immens. Vergroening hoort dan ook een speerpunt te zijn van elk stadsvernieuwingsproject, zo luidt een van de conclusies van een literatuuronderzoek en ronde tafel van Bral vzw. Maar hoe kunnen we groen brengen in de centrumwijken zonder gentrification te veroorzaken?
Een nieuwe publicatie van Bral brengt meer inzicht.

Thurn & Taxis-park zonder Thurn & Taxis

Het werd al van de daken geschreeuwd en je las het waarschijnlijk  ook al in de niet- gespecialiseerde pers: 2014 brengt ons  de eerste fase van het  Thurn & Taxis-park.  Muy bien. Voorlopig  gaat het over de inrichting van een stuk van de oude spoorwegbedding dat Thurn & Taxis met het Bockstaelplein linkt.  In een tweede  fase – normaliter in 2015 – wordt dan de herinrichting van die spoorwegbedding voortgezet. Een brug die dit slenkvormige park effectief verbindt met het Bockstaelplein zou de kers op de taart zijn. Beliris onderzoekt de zaak. Timing:  onduidelijk.

Leven zonder vitamine G(roen)? Neen, dank u.

Veel politici en planners beschouwen groen nog als aangename decoratie van de stad. Mooi, sympathiek maar niet essentieel. Vergissing! Onderzoek toont op spectaculaire wijze aan hoe groot de rol van groen is voor het functioneren van de mens. Wetenschappers spreken zelfs van 'Vitamine G(roen)', net zo belangrijk als de vitamines die je eet. Laat je overtuigen.

Persbericht: fijn stof, 2013 al afgelopen in Haren, Gent en Roeselare

Het jaar is nog maar half en nu al overtreedt ons land – nog maar eens - de Europese wetgeving op luchtkwaliteit. In Haren, het Gentse Sint-Kruiswinkel en Roeselare is het jaarlijkse “quotum” van 35 fijn-stofpieken al opgesoupeerd, melden Bond Beter Leefmilieu en Bral. Maar in plaats van het autoverkeer te ontmoedigen en andere structurele maatregelen te nemen om onze gezondheid te beschermen, lobbyt Vlaanderen achter de schermen voor afzwakking van de Europese normen.

Speciale editie: "Anspachpark" - 32 pg's over Brusselse centrale lanen

Anspach… De bekende laan doorheen het hypercentrum van Brussel roept veel associaties op : grens tussen west en oost, muur, stadsautostrade. Verloren grandeur en lawaai. Slagader, voor het autoverkeer dan. En winkelas maar dan met groezelige shops. Alleszins in de ogen van veel mensen. 

ANSPACHPARK: download de speciale editie hier

Persbericht: Snel publiek debat nodig over heraanleg centrale lanen

Er is in Brussel snel een publiek debat nodig over de heraanleg van de as tussen het Noord- en Zuidstation. “Het nieuwe Brusselse stadsbestuur zit ondertussen een half jaar in het zadel, het wordt tijd om met iets concreets naar buiten te komen”, zegt BRAL bij de lancering van de gloednieuwe tweetalige publicatie ‘ParcAnspachPark: ideeën voor de toekomst van de centrale lanen in Brussel’.  De herinrichting van de centrale lanen moet voor BRAL deel uitmaken van een netwerk van autoluwe zones in het Brussels Gewest en de Anspachlaan moet daarbij een referentie worden op vlak van herinrichting van de publieke ruimte. BRAL steunt Pic Nic the Streets en zal aanwezig zijn op 9 juni.

Brussel overal groener? Een kwestie van wetten

Tijdens de voorbereiding van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) ontbrak de ambitie niet: er moet 200 hectare publiek groen bij komen, vooral in Molenbeek, Noordwijk en het westen van de Vijfhoek. Maar hoe? Bral stelt een nieuwe, multifunctionele stedenbouw voor, en pleit voor concepten als ‘parkstraat’ of ‘groene schoolomgeving’. 

Begijnenbosdal (N-O-Heembeek): kappen die populieren!

Liep ook binnen op de valreep van 2012: de vraag van de groendienst van de Stad Brussel om de 532 populieren van het Begijnenbosdal  te kappen. In dit dossier werd er nog geen beslissing genomen.  Het is nochtans vrij eenvoudig: de bomen  zijn nu eenmaal  (te) oud en zowel biologisch als landschappelijk niet echt interessant.  Dit is een niet te missen kans om er iets  veel interessanter van te maken. 

Afvalplan Brussel: halfweg maar nog niet (veel) opgeschoten

Wellicht zullen toekomstige generaties met afgrijzen terugkijken op onze verspilling. Wij kijken alvast of het vierde gewestelijke afvalplan de juiste richting uitgaat. Pikante opmerking: vermits de vorige staatssecretaris voor netheid z'n viool aan de muur hing en burgemeester werd, leest deze evaluatie meteen ook als zijn testament. Amen.

Pages

Subscribe to Nature and environment