Sustainable urban development

Bral advocates for a sustainable and efficient city. A functional and socially mixed city, an Ecopolis that’s green although dense enough. To achieve this we need to protect green areas and zones of public activities. Brussels should also remain a city where it is affordable to live. Too many people is waiting for social housing, while the high real estate prices are driving some people out of the city. We want Brussels (and its hinterland) to perform as a European and international capital, but we require that public participation and transparency are present at each step of urban planning.

Het bezwaarschrift van Bral bij het D-GBP

 

Begin 2011 startte de Brusselse Regering de procedure op voor de gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) van 2001. Het nieuwe « Demografisch» GBP moest tegemoetkomen “aan de uitdaging van de demografische groei en aan de dubbele vaststelling van een tekort aan woningen en een dringende behoefte aan schoolinfrastructuur”. Voorschriften worden herzien, bestemmingen gewijzigd, etc. BRAL vraagt op basis van een grondige lezing van het plan en het milieueffectenverslag om de wijziging van het GBP uit te stellen en eerst een integrale visie te ontwikkelen, zoals dat vandaag gebeurt bij de opmaak van duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan (GPDO). Lees alle argumenten in ons bezwaarschrift opgesteld in het kader  van het openbaar onderzoek (15 mei tot 13 juli) over het D-GBP. 

Persbericht: Pro Winko – Gulden Vlies : ARAU, IEB en Bral vragen 30% sociale woningen en minder parkeerplaatsen

28 juni 2012 kwam het project van promotor Pro Winko op de overlegcommissie van de gemeente Elsene. Een project waarmee het braakliggende terrein aan de Guldenvlieslaan een invulling zou krijgen. Pro memori: het feit dat het terrein al een hele poos braak ligt, is het gevolg van de afbraak van een gemengd bouwblok (woningen & handelszaken) door de vorige eigenaar (Heron Plaza) en de verwikkelingen die daarop volgden.
 

Persbericht: Dossier Uplace: reactie Greenpeace, BBL en Bral op foutieve berichtgeving in de pers

Sommige Vlaamse media berichtten vorige vrijdag over Uplace en de juridische stappen die tegen de bouw van het shoppingcenter zijn gezet. Dat ging gepaard met foutieve informatie op verschillende punten. Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral vzw staan er op om die fouten recht te zetten. 

Persbericht: Schauvliege plooit voor privébelangen Uplace

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege kende een milieuvergunning toe aan het winkelcentrum Uplace. Milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en BRAL vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) zijn verbolgen en vechten deze beslissing aan bij de Raad van State. “Schauvliege plooit voor privé-investeerder Uplace en ontloopt hiermee haar verantwoordelijkheid als milieuminister.”

7/6: Bralcafé over het ... D-GBP! – 19h30 @ MicroMarché

Al meer dan 10 jaar bepaalt het gewestelijk bestemmingsplan de mogelijke functie(s) - kantoren, wonen etc -  van zowat  elk morzel  grond in dit gewest. Onder druk van de bevolkingsgroei en de bijhorende nood aan woningen wil men dit plan nu  aanpassen en omvormen tot een ‘Demografisch’ Gewestelijk BestemmingsPlan.  Het D-GBP is nog tot en met 13 juli in openbaar onderzoek. Je kan de plannen opsnorren op het internet of ze gaan inkijken bij je gemeentelijke administratie. Het is echter véél  eenvoudiger (en leuker) af te zakken naar ons Bralcafé. 

Zaterdag 2/6 - "Fietsen op de grens" (intergewestelijke fietstocht)

Fiets met Bral mee op de grens tussen Brussel en Vlaanderen. Of althans een stukje van die grens. In het kader van het project "Brussel aan de Rand" organiseren we een 4 uur durende  (van 13u tot 17u) fietstocht langs enkele belangrijke en/of interessante locaties op en langs de grens. Wij zorgen voor gidsen, een versnapering en brengen je fiets terug naar de startplaats of naar Brussel-Centrum. Afspraak op de parking van café 't Stopsel in Diegem. Bestemming: Researchpark in Zellik. Op de route: o.a. Uplace, Watersite, Carcoke, N-O-H, Heizel, Maalbeek-Molenbeek, GEN-halte Zellik....

Persbericht: “Interregionaal Platform tegen shoppingcenter NEO op de Heizel”

De 9 leden van het Interregionaal Platform voor een Duurzame Economie dienen formeel bezwaar in tegen de komst van een  shoppingcenter van 72.000 m² op de Heizelvlakte. Het megalomane project strookt niet met het huidige Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), betekent een gevaar voor de bestaande handelskernen in Brussel en de Rand en gaat voor nog meer files en dus luchtverontreiniging zorgen op de Ring rond Brussel. Vandaag start het openbaar onderzoek voor een wijziging van het GBP.

Uitnodiging 21/5 - Wandeling en brainstorm over Simonis en omgeving

BRAL is op zoek naar mensen die in de buurt van Simonis en wijde omgeving wonen of werken, om samen op zoek te gaan naar een betere en originele invulling van de publieke ruimte in de wijk. Heb je nog geen plannen op maandag 21 mei 2012, kom dan zeker naar de wandeling en de brainstorm. Bral gaat voor kwaliteitsvolle publieke ruimte. Hiervoor werken we samen met de Brusselse architectuurscholen Faculté d’Architecture La Cambre Horta en Sint-Lucas Architectuur, die onder de naam ]pyblik[ opleidingen publieke ruimte organiseren.

Communiqué: Bral lanceert appel à projets “8m² for everybody!” (Week van de Mobiliteit)

Na het succes van vorig jaar lanceert Bral vzw dit jaar opnieuw de projectoproep voor de Brusselse Week van de Mobiliteit. Le Bral appelle à une autre utilisation des 8 m² destinées aux places de parking dans la ville. Le groupe bruxellois Jaune Toujours prête sa musique pour une vidéo destinée à rendre public l’appel à projets. Die video bevat beelden van enkele projecten van de vorige editie

Pages

Subscribe to Sustainable urban development