Voor de eerste keer sinds lang kan Brussel een grote grondreserve vorm geven zonder rekening te moeten houden met de desiderata van een privé-promotor. Commons Josaphat vraagt om dit dan zeker wel te doen in samenwerking met de Brusselaars. 

Met de keuze voor een grote voetgangerszone in het centrum van Brussel nam dit stadsbestuur een moedige beslissing. Het is echter nog niet te laat voor een gecoördineerd overleg.

Bral en GC Everna organiseren samen een debatcafé over de plannen voor de Brusselse & Vlaamse rand.

BRALpublication # 4 gives an overview and analysis of a new genereation of residents’ initiatives.