Voor de eerste keer sinds lang kan Brussel een grote grondreserve vorm geven zonder rekening te moeten houden met de desiderata van een privé-promotor. Commons Josaphat vraagt om dit dan zeker wel te doen in samenwerking met de Brusselaars. 

Bond Beter Leefmilieu en stadsbeweging BRAL betreuren de beslissing Vlaamse regering over Uplace: "Uplace zorgt voor verkeersinfarct, luchtvervuiling en klimaatopwarming”. 

Brussels Academy organiseert i.s.m. BRAL en Inter-Environnement Bruxelles 11 middagateliers over de grote Brusselse werven. Komen aan bod tijdens de eerste 6 sessies: Abattoirs, NEO, Ninoofsepoort, Biestebroeck, Josaphat en de Piétonnier. 

BRALpublication # 4 gives an overview and analysis of a new genereation of residents’ initiatives.