Duurzame stadsontwikkeling

Bral pleit voor een duurzame en efficiënte stad. Een functioneel en sociaal gemengde stad, een ecopolis is die groen maar toch ook dicht genoeg is. Om dit te bereiken moeten we groene ruimte en publieke functies beschermen. Brussel moet ook een stad zijn waar wonen een realiteit is. Te veel mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning en de hoge vastgoedprijzen zorgen voor een stadsvlucht. We willen dat Brussel (samen met haar hinterland) als Europese en internationale hoofdstad op de kaart wordt gezet, maar eisen betrokkenheid en transparantie op elk moment van de planning van die stad.

Disturb: « Pour survivre, Bruxelles doit se reconstruire »

 

Traumatisée par des décennies de démolition de son patrimoine et de ses quartiers populaires, Bruxelles s’est réfugiée dans une politique du “tout à la rénovation”. Alors que sa population est en train de croitre à une vitesse exponentielle, n’est-il pas temps de revisiter cette manière de concevoir l’aménagement de la ville ?*

 

Bralopinie: "'Uplace Brussels' draait publiek een rad voor de ogen"

Ook BRAL heeft gevraagd om UPLACE uit het GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) te schrappen. Alle berekeningen, zowel economisch, als op vlak van mobiliteit of leefmilieu, spreken in het nadeel van het project. Het blijft onbegrijpelijk hoe zo een megalomaan project de goedkeuring krijgt van de Vlaamse Regering. Elke duidelijke motivatie ontbreekt. De Vlaamse regering tekent een blanco cheque door Uplace te blijven steunen. De Inspectie Financiën liet al duidelijk weten dat de Vlaamse regering dergelijke grote financiële risico’s beter niet neemt.

Verslag infoavond "Park in zicht op Thurn & Taxis"

 

Het Centre Communutaire Maritime  (Molenbeek) liep vol pour la soirée d’infos sur le nouveau parc du site de Tour & Taxis. Michel Desvigne (architecte paysagiste Parisien) presenteerde er dan ook voor het eerst zijn ideeën voor het nieuwe park op en rond de site.  En ging in discussie met de bewoners. Téléchargez le pv ici!
 

Vélobureau en "map-it" geven ideeën aan Tivoliwijk

 

Bral gaat voor kwaliteitsvolle publieke ruimte. Hiervoor werken we sinds kort nauw samen met ]pyblik[,  een samengaan van de Brusselse architectuurscholen  La Cambre Horta en Sint-Lucas Architectuur. We werken samen rond de  3 daagse masterclass ]pyblik[. In aanloop van de masterclass analyseerden we al een van de ‘studiegebieden’, de Tivoliwijk in Laken. Gewapend met een VéloBureau en het materiaal verzameld op een “map-it”-sessie gingen we aan de slag met de publieke ruimte. Een eerste kort verslag.

Bral in Terzake-reportage over ontbrekend overleg Brussel-Vlaanderen

Als het op ruimtelijke planning gaat, hebben Vlaanderen en Brussel het niet zo op elkaar begrepen. De een doet, de ander zegt dat. De een plant een shoppingcenter, de ander ook, maar een paar kilometer verderop. Maar is er licht aan het einde van tunnel? Zelfs de economische sector, bij monde van VOKA, noemt de houding van de Brusselse en van de Vlaamse regering in deze "vreemd". Bral noemt het nog altijd "onverantwoord", "onbegrijpelijk". We mochten het probleem aankaarten in Terzake.

Academici bevestigen Bral: "Economische groei in Brussel leidt niet tot tewerkstelling"

De nieuwste studie gepubliceerd op brusselsstudies.be ("Economische groei zonder sociale vooruitgang: stand van zaken in Brussel") bevestigt wat Bral onlangs al schreef in Alert (editie jan-februari): ons ontwikkelingsmodel, eenzijdig gefocust op economische groei, leidt niet tot welvaart. Ook niet in Brussel. We selecteren enkele interessante passages uit de tekst. 

26 tot 31/3 – Bral, ]pyblik[ en jij (!) een week in de Tivoliwijk

Bral gaat voor kwaliteitsvolle publieke ruimte. Hiervoor werken we sinds kort nauw samen met de Brusselse architectuurscholen ISACF- Faculté d’Architecture La Cambre Horta en Sint-Lucas Architectuur. We werken samen rond de vernieuwde 3 daagse masterclass ]pyblik[, waarmee we in 2011 drie locaties in Brussel onderhanden gaan nemen.

 

6/4 - Infoavond: Een stedelijk bos in Neder-Over-Heembeek?

De Groene Wandeling van Neder-Over-Heembeek, La Ferme Nos Pilifs en het Comité van de buurtverenigingen nodigen u uit op een informatie- en overlegvergadering over de creatie van een stedelijk bos in NOH.
Een unieke kans voor het Brussels Gewest! Afspraak op 6 april om 20.00 uur in La Ferme Nos Pilifs (Trassersweg).

 

26 jusqu'au 31/3 – Bral, ]pyblik[ et vous (!) dans le quartier Tivoli

Le Bral promeut la qualité des espaces publics dans la ville. Dans cette perspective, nous collaborons depuis peu avec les écoles d’Architecture bruxelloises ISACF - Faculté d’Architecture La Cambre Horta et Sint-Lucas Architectuur, dans le cadre de la formation masterclass ]pyblik[ renouvelée, pour laquelle, en 2011, trois lieux à Bruxelles seront mis à l’étude. 

Pagina's

Abonneren op Duurzame stadsontwikkeling