Duurzame stadsontwikkeling

Bral pleit voor een duurzame en efficiënte stad. Een functioneel en sociaal gemengde stad, een ecopolis is die groen maar toch ook dicht genoeg is. Om dit te bereiken moeten we groene ruimte en publieke functies beschermen. Brussel moet ook een stad zijn waar wonen een realiteit is. Te veel mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning en de hoge vastgoedprijzen zorgen voor een stadsvlucht. We willen dat Brussel (samen met haar hinterland) als Europese en internationale hoofdstad op de kaart wordt gezet, maar eisen betrokkenheid en transparantie op elk moment van de planning van die stad.

Bral en ]pyblik[ hertekenen Sint-Joost (fotoverslag)

In het kader van de opleiding ]pyblik[ nodigde vzw Bral iedereen uit om op 16 juni samen na te denken over de toekomst van de straten en pleinen in de Liedekerkewijk in Sint-Joost. Bedoeling was om de mogelijkheden te bekijken die de publieke ruimte in de wijk heeft! Het team van het wijkcontract Liedekerke Duurzame Wijk nam deel. Zo hebben zij iets extra om hun toekomstige projecten rond publieke ruimte in het wijkcontract mee te verrijken. Een fotoverslag.

Teken met Bral en Natuurpunt mee 'groen netwerk' door Brussel uit

Bral nodigt iedereen uit om op op 5 juni tijdens het milieufeest mee een groen netwerk doorheen de stad te komen uittekenen. De Brallers zullen aanwezig zijn om je met stift, woord en daad bij te staan. Met die kaart en 'ons' groen netwerk gaan we later de deuren van de bevoegde politici platlopen. 

Persbericht: Just Under the Sky - Winkelcentrum hoort niet thuis in zone stedelijke industrie!

De groep Mestdagh wil naast de Van Praetbrug (Werkhuizenkaai) een winkelcentrum bouwen van 56.271 m2 en het voorzien van 1653 parkeerplaatsen. Roepnaam: Just Under the Sky (JUTS). De locatie is onder patrimoniumliefhebbers beter bekend als de site van de oude kachelfabriek van Godin. Op 24 mei buigt de overlegcommissie van de Stad Brussel zich over de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest. Bral verzet zich samen met IEB, ARAU, BrusselFabriek, La Fonderie, Petitions-Patrimoine, het wijkcomité Maria-Christina/Reine/Stephanie, het interwijkencomité van NOH, UNIZO en de Union des Classes Moyennes tegen dit project. 

Shoppingcenter Just under the Sky: stille dood of snelle vlucht?

 

De groep Mestdagh wil naast de Van Praetbrug (Werkhuizenkaai) een winkelcentrum bouwen van 56.271 m2 en het voorzien van 1.653 parkeerplaatsen. Roepnaam van dit kleinood: Just Under the Sky (JUTS). Bral heeft bezwaren, veel bezwaren. Op 24 mei buigt de overlegcommissie van de Stad Brussel zich over de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest én over een vergunning voor de aanleg van het belendend rond punt.

Shoppingcentra buiten de stad? De trend van de toekomst is het binnenstedelijk winkelen

Op 5 mei 2011 organiseerde Bral in samenwerking met de leden van het Interregionaal Platform voor Duurzaam Economisch Beleid een studiemiddag over commerciële centra in Brussel en de rand. Op die dag verspreidden we ook een persbericht. Hier vind je ook 3 'infofiches' van de drie grote geplande shoppingprojecten (Uplace, NEO en Just Under the Sky) én een link naar de website met de presentaties.

 

Bral vraagt update van 30 jaar oude rode affiches

 

U kent ze wel, de rode affiches in de Brusselse straten. Het systeem bestaat sinds 1979 en is sindsdien (zo goed als) onveranderd. Voor Bral wordt het tijd voor een update. In het voorjaar van 2010 startten wij, samen met La Cambre Horta-Faculté d’Architecture ULB, met een grondige analyse van “het systeem van openbare onderzoeken en overlegcommissies”. Tientallen interviews, een studiedag en veel redactioneel werk later, kunnen we eindelijk een reeks aanbevelingen voorleggen. 

Disturb: « Pour survivre, Bruxelles doit se reconstruire »

 

Traumatisée par des décennies de démolition de son patrimoine et de ses quartiers populaires, Bruxelles s’est réfugiée dans une politique du “tout à la rénovation”. Alors que sa population est en train de croitre à une vitesse exponentielle, n’est-il pas temps de revisiter cette manière de concevoir l’aménagement de la ville ?*

 

Bralopinie: "'Uplace Brussels' draait publiek een rad voor de ogen"

Ook BRAL heeft gevraagd om UPLACE uit het GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) te schrappen. Alle berekeningen, zowel economisch, als op vlak van mobiliteit of leefmilieu, spreken in het nadeel van het project. Het blijft onbegrijpelijk hoe zo een megalomaan project de goedkeuring krijgt van de Vlaamse Regering. Elke duidelijke motivatie ontbreekt. De Vlaamse regering tekent een blanco cheque door Uplace te blijven steunen. De Inspectie Financiën liet al duidelijk weten dat de Vlaamse regering dergelijke grote financiële risico’s beter niet neemt.

Pagina's

Abonneren op Duurzame stadsontwikkeling