Duurzame stadsontwikkeling

Bral pleit voor een duurzame en efficiënte stad. Een functioneel en sociaal gemengde stad, een ecopolis is die groen maar toch ook dicht genoeg is. Om dit te bereiken moeten we groene ruimte en publieke functies beschermen. Brussel moet ook een stad zijn waar wonen een realiteit is. Te veel mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning en de hoge vastgoedprijzen zorgen voor een stadsvlucht. We willen dat Brussel (samen met haar hinterland) als Europese en internationale hoofdstad op de kaart wordt gezet, maar eisen betrokkenheid en transparantie op elk moment van de planning van die stad.

Verslag persconferentie Godin-site ("Een alternatief voor Just Under the Sky")

“De oude ambities van Godin inzetten voor de nieuwe ambities van Brussel” - Vakbonden, stads- en milieubewegingen, patrimonium- en zelfstandigenorganisaties en buurtcomités tonen een alternatief voor Just under the Sky. - Een alternatief dat rekening houdt met de geschiedenis van de site, de unieke ligging valoriseert en conform is aan de ambities en plannen van het Gewest. - Dit is misschien niet hét alternatief, maar het toont wel zeer overtuigend aan dat economische activiteiten, collectieve voorzieningen & een structurerende publieke ruimte wel degelijk met elkaar te verzoenen zijn.

Tumult rond de Ninoofsepoort, aka de "Ninoofseknoop"

Na een lange windstilte gingen ze plots in openbaar onderzoek: de plannen voor de heraanleg van Ninoofsepoort. Op het schrappen van een baanvak na (niet te versmaden!) bleek er drie jaar na de eerste kennismaking weinig veranderd. Drie jaar die men niet gebruikte om eens zijn oor te luisteren te leggen bij omwonenden en experts. Het resultaat laat zich raden: véél vragen en véél opmerkingen. Die van BRAL lees je hier.

Persbericht: “Zuidwijk heeft geen drie nieuwe kantoortorens nodig”

Projectontwikkelaar Atenor werpt met het Victor-project letterlijk en figuurlijk een schaduw over de Zuidwijk. Victor wordt voorgesteld als een gemengd project: 3 torens samen goed voor 100.000 m² kantoren en een toren(tje) met 2.000 m² woningen. Het gaat echter om een speculatief en buitenmaats project dat de noden van de buurt volledig negeert en alleen maar bijkomende problemen zal creëren. De bewoners en verschillende lokale en gewestelijke organisaties (Comité du quartier Midi, Comité de défense de Saint-Gilles, Union des locataires d'Anderlecht-Cureghem en het Centre de rénovation urbaine en ook Bral, IEB en Arau) verzetten zich samen tegen dit voorstel. 

Persbericht: Hôtel Central/Visverkopersstraat: "Brusselse regering mag vergunning niet verlenen"

In het huizenblok van het voormalige Hôtel Central in centrum Brussel hebben twee handelaars, kapperszaak Michel Hairfashion en restaurant de la Bourse, hun pand moeten verlaten. De privé-eigenaar verkiest om twee bloeiende buurtgerichte handelszaken buiten te gooien om er een buitenproportioneel grote handelszaak in onder te brengen. De bal ligt nu in het kamp van de Brusselse regering. Bral vraagt de regering de vergunning niet te verlenen.

Interview: City Mine(d) zet zinnen op EU-wijk met PUM-project

City Mine(d) heeft haar zinnen op de EU-wijk gezet. Na de organisatie van een Urban Platform en enkele Map-It sessies 'bezetten' ze samen met buurtbewoners nu een braakliggend terrein, het Eggevoortpark. En de ambities zijn hoog. Een waterpunt is er maar eentje van. Sofie Van Bruystegem van Citymine(d) legt uit.

Delta: de felbegeerde bruid uit het zuiden

De voormalige NMBS-terreinen (kortweg: Delta) naast het VUB /ULB-hoefijzer prikkelen de fantasie. Niet alleen hangt  er een flou artistique rond hun toekomst, ze laten zich ook nog eens moeilijk zien. Bral trok deze zomer zuidwaarts, op expeditie naar de mysterieuze Delta-driehoek en kwam met nieuwe inzichten terug. "Zolang er geen duidelijkheid is over de komst van de EU-commissie heeft verdere plannenmakerij weinig zin."

Van Maerlantsite: symbool voor vastgoedpolitiek van de EU in Brussel

Net voor de zomervakantie 2011 vond er een openbaar onderzoek plaats voor het befaamde Van Maerlantblok in de Europese wijk. Op deze 'tijdelijke' parking midden in de EU-wijk zou er een project komen met beperkte kantooroppervlakte, beperkt aantal parkings, veel woningen en een toren van 25 verdiepingen. Coördinatie Europa – een samenwerking tussen verschillende verenigingen en groepen in de Europese wijk - is extra waakzaam, want Van Maerlant is een symbolische plek. 

Groen licht voor Just Under the Sky: verenigingen en bewoners reageren

 

Op 28 juni gaf de overlegcommissie van de Stad Brussel een positief advies voor de inplanting van een uit de kluiten gewassen winkelcentrum op de oude kachelfabriek van Godin (naast de Van Praetbrug). De talrijke argumenten van verenigingen en bewoners tegen dit project werden hierbij in de wind geslagen en kregen geen beargumenteerd weerwerk. De argumenten van dit platform, het advies van de overlegcommissie zowel als een recente brief aan de betrokken politici vind je als bijlage.

 

Duurzaam en ten dienste van de Brusselaars? Of business as usual? (2 jaar Picqué IV)

 

We zijn twee jaar na de gewestverkiezingen. Zes Brusselse partijen sloten kort daarna een ambitieus akkoord voor de regeerperiode tot 2014. Tijd voor een Bral-stand van zaken. Kan de Brusselse regering haar ambities waarmaken? Evolueert Brussel naar een – dixit het regeerakkoord - duurzame stad ten dienste van de Brusselaars? Of is het nog steeds ‘business as usual’?

Persbericht: Het demografisch gewestelijk bestemmingsplan: een hold-up op het gpdo !

Bral, IEB, ARAU en BBRoW vragen aan de Brusselse regering om onmiddellijk het project van herziening van het GBP stop te zetten. Op dit moment is dit nutteloos : het beantwoordt niet aan de verwachte toename van de Brusselse bevolking en al helemaal niet aan de sociale dualisering.

Pagina's

Abonneren op Duurzame stadsontwikkeling