Downloads en documentatie

documentatieIn deze rubriek plaatsen wij niet enkel de Bral-uitgaven, maar we verwijzen ook naar documenten, studies, onderzoeken, persberichten, links, ... die volgens ons interessant zijn en/of gelinkt zijn aan de Bral-thema's mobiliteit, duurzame stadsontwikkeling, milieu en natuur en participatie.

Nota aanzuigeffect: Meer weginfrastructuur, (g)een goed idee? (Modal Shift)

Modal Shift, een platform verenigd voor een duurzame oplossing van de fileproblemen op de Brusselse ring (R0), publiceerde op 24 juni 2010 een nota die aantoont dat het uitbreiden van weginfrastructuur geen structurele oplossing biedt voor het fileproblemen, omdat er net meer verkeer wordt aangetrokken. Download de volledige nota hier.

Jaarverslag Bral 2009

Bral heeft hoegenaamd niet stil gezeten in 2009. Dit jaar stond natuurlijk in het teken van de gewestverkiezingen en de Staten-Generaal van Brussel. Wij hebben op verschillende manieren proberen te wegen op het regeerakkoord en afgaande op die tekst en op wat politici in de aanloop naar de verkiezingen zeiden, kunnen we zeggen dat dit toch wel enig effect heeft gehad. Maar er is meer: kijk maar naar alle concrete activiteiten die wij georganiseerd hebben rond onze thema's. In dit jaarverslag lees je ook meer over de specifieke structuur van Bral.

Thurn & Taxis: synthese-brochure (2004)

InTeresseert T&T u een ZIR*? (2004) - Deze publicatie bundelt kort en schematisch de feitelijke gegevens, randvoorwaarden, belangen en uitdagingen waarmee de toekomstige ontwikkelingen op Thurn & Taxis rekening moeten houden. - Cette publication offre, de manière brève et schématique, les faits, les conditions, les enjeux et les défis avec lesquels le développement futur de Tour & Taxis doit compter.

Bral-dossier: Een plan voor Brussel! Alles over het GPDO ofte het D-GewOP

Zonder kick-off event gingen in 2009 - begin 2010 de voorbereidingen van het nieuwe Gewestelijk Ontwikkelingsplan – nu het GPDO – van start. Dat plan gaat de krijtlijnen voor het Brussels beleid uitzetten voor de komende decennia. Dat is alvast de bedoeling. Bral geeft af en toe een stand van zaken. Hier posten we of verwijzen we ook door naar alle relevante documentatie/nota's/interpellaties/opinies/aanbestededingen ivm het GPDO

Bral-Publication: "Participez à la ville!" (NL/FR) [Disponible gratuitement]

Dans un nouveau brochure "Participez à la ville!" le Bral présente 10 témoinages des groupes d'habitants. Chaque jour, à Bruxelles, des dizaines de comités de quartier et de groupes d’action s’activent pour un quartier plus agréable à vivre. Ils ont choisi de ne pas baisser les bras, d’aller trouver leurs voisins et de s’organiser pour, ensemble, plaider leur cause auprès des responsables politiques et des fonctionnaires. Le but de cette brochure est de vous inspirer, vous les Bruxellois. Sortez de votre coin, tentez quelque chose !

Publicatie van Bral: "Ook jij maakt de stad!" (gratis verkrijgbaar) (NL/FR)

Bral geeft een gezicht aan de Brusselaars die zich verenigen in comités om zich op die manier zo efficiënt mogelijk in te zetten voor de stad. Dit doen we aan de hand van een nieuwe tweetalige Bral-brochure. De brochure bevat heel wat praktische informatie voor Brusselaars die zich willen engageren en misschien plannen hebben om een buurt- of bewonerscomité op te richten.

Het Memorandum van Bral voor 2009-2014

Een 20-tal pagina's unieke lectuur om de stad en de mensen die erin wonen te doen daveren. 20 pagina's scherpe en originele ideeën over hoe wij vinden dat Brussel moet evolueren. Wij richten ons met deze tekst rechtstreeks tot het beleid, maar willen hier ook andere, geëngageerde Brusselaars mee inspireren. Met meer dan 10 exclusieve fotocollages die tonen hoe Brussel er zou uit zien als Bral aan de macht was.

Pagina's

Abonneren op Downloads en documentatie