Downloads en documentatie

documentatieIn deze rubriek plaatsen wij niet enkel de Bral-uitgaven, maar we verwijzen ook naar documenten, studies, onderzoeken, persberichten, links, ... die volgens ons interessant zijn en/of gelinkt zijn aan de Bral-thema's mobiliteit, duurzame stadsontwikkeling, milieu en natuur en participatie.

BRAL in de weer voor de Brusselse regering (Jaarverslag 2012)

Ook in 2012 gaven we weer volop onze steun aan de Brusselse regering. En dan vooral in het helpen verwezenlijken van haar doelstelling 20% minder auto’s door Brussel te laten rollen. Zo hielpen we actief ‘de picknickers’ de Anspachlaan enkele keren autovrij te maken. En om duidelijk te maken wat je allemaal wel niet kan doen wanneer er minder auto’s rijden over de centrale lanen verdiepten we het straatprotest met de wedstrijd  Anspachpark/Parc Anspach.

Het bezwaarschrift van Bral bij het D-GBP

 

Begin 2011 startte de Brusselse Regering de procedure op voor de gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) van 2001. Het nieuwe « Demografisch» GBP moest tegemoetkomen “aan de uitdaging van de demografische groei en aan de dubbele vaststelling van een tekort aan woningen en een dringende behoefte aan schoolinfrastructuur”. Voorschriften worden herzien, bestemmingen gewijzigd, etc. BRAL vraagt op basis van een grondige lezing van het plan en het milieueffectenverslag om de wijziging van het GBP uit te stellen en eerst een integrale visie te ontwikkelen, zoals dat vandaag gebeurt bij de opmaak van duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan (GPDO). Lees alle argumenten in ons bezwaarschrift opgesteld in het kader  van het openbaar onderzoek (15 mei tot 13 juli) over het D-GBP. 

Jaarverslag 2011

Bral, voor sommigen een luis in de pels, voor anderen een steun of duw in de rug, een constructieve gesprekspartner en voor nog anderen een betweter. Zoveel mogelijk samen met wijkcomités of individuele Brusselaars die bij dossiers betrokken zijn, reageren we op officiële overlegmomenten, organiseren we zelf publieke debatmomenten of laten we onze stem horen. De grote stedenbouwkundige dossiers T&T, Heizel, N-O-Heembeek, RAC, etc... zijn daar mooie voorbeelden van. Maar er was meer, veel meer! We schreven onder meer een jaarverslag! Lees het hier.

Les revendications en matière de fiscalité environnementale

Les quatre fédérations environnementales belges (Inter-Environnement Wallonie, le Bond Beter Leefmilieu, le Brusselse Raad voor het Leefmilieu et Inter-Environnement Bruxelles) ont mis leurs expertises en commun et réalisé un important travail d’analyse et de prospective qui a débouché sur onze propositions concrètes visant à verdir la fiscalité de notre pays. La mise en œuvre de ces mesures devrait non seulement générer des recettes supplémentaires mais aussi et surtout permettre d’amorcer la nécessaire transition économique répondant aux enjeux du changement climatique et à la raréfaction des matières premières. Elle devrait par ailleurs générer une réduction de coûts importants et souvent négligés dans l’évaluation des recettes et dépenses publiques, par exemple en matière de santé publique.

"Groene fiscaliteit kan overheidsfinanciën gezond maken"

 

Eind augustus 2011 hebben Bral, Bond Beter Leefmilieu, IEW en IEB elf
maatregelen voorgesteld om de fiscaliteit te vergroenen. “De overheid moet
stoppen milieuvervuiling te subsidiëren en moet milieuvervuilend gedrag
correct belasten. Zo kunnen we de levenskwaliteit verhogen. Maar tegelijk 
kunnen we externe kosten vermijden, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en
voor extra infrastructuur. Een vergroening van de fiscaliteit kan tot 8
miljard per jaar opbrengen." Klik door voor alle teksten. 
 

 

Van Maerlantsite: symbool voor vastgoedpolitiek van de EU in Brussel

Net voor de zomervakantie 2011 vond er een openbaar onderzoek plaats voor het befaamde Van Maerlantblok in de Europese wijk. Op deze 'tijdelijke' parking midden in de EU-wijk zou er een project komen met beperkte kantooroppervlakte, beperkt aantal parkings, veel woningen en een toren van 25 verdiepingen. Coördinatie Europa – een samenwerking tussen verschillende verenigingen en groepen in de Europese wijk - is extra waakzaam, want Van Maerlant is een symbolische plek. 

Duurzaam en ten dienste van de Brusselaars? Of business as usual? (2 jaar Picqué IV)

 

We zijn twee jaar na de gewestverkiezingen. Zes Brusselse partijen sloten kort daarna een ambitieus akkoord voor de regeerperiode tot 2014. Tijd voor een Bral-stand van zaken. Kan de Brusselse regering haar ambities waarmaken? Evolueert Brussel naar een – dixit het regeerakkoord - duurzame stad ten dienste van de Brusselaars? Of is het nog steeds ‘business as usual’?

Jaarverslag 2010

Het jaarverslag 2010. Bral neemt in 2010 de tijd om zichzelf onder de loep te nemen. We werken onze meerjarenplanning verder uit, nemen ons ledenbeleid onder de loep en starten de hervorming van onze communicatie. Veel intern werk aan de orde dus, maar ondertussen zetten we onze Brusselse activiteiten uiteraard niet stop! Bral is naar goeie gewoonte aanwezig op verschillende fronten. U leest er alles over in de pdf als bijlage!

45 jaar Noordwijk / Quartier Nord online!

Op herhaalde vraag van velen (architecten, stedenbouwkundigen, sociale wetenschappers, geografen, journalisten, ambtenaren, beleidsverantwoordelijken...) en omdat het boek ''Le plan Manhattan ou que crèvent les expulsés' (1975)' al lang is uitgeput, besliste onze oud-voorzitter Albert Martens om dit werk op het internet te zetten, voor iedereen vrij toegankelijk. Het werd een website dat vanaf nu als grootste bron over de Noordwijk-saga geldt!

Gewestplan Brussel 1979

Het Brussels Gewestplan 1979 kwam tot stand in verwarrende omstandigheden. Bral volgde alles op de voet stond altijd klaar op de eerste rij om commentaar én opbouwende kritiek te geven. Naar aanleiding van die belangrijke gebeurtenis in de Brusselse stedenbouw publiceerde Bral een extra editie van het maanblad Brallerlei. Een overzicht over de totstandkoming van het Gewestplan anno 1979 én de Bralstandpunten op 15 pagina’s vind je hier.

Pagina's

Abonneren op Downloads en documentatie