Parkeren in Brussel | Stadskanker RAC | Stad met dieselitis | Pyblik | Opinie Peugeot (Alert 374)

Pollutie in Brussel? Park no more!

Het Brussels Gewest probeert de Europese Commissie ervan te overtuigen dat het allemaal wel goed komt met het naleven van de Europese luchtkwaliteitsnormen. Het  Iris 2-mobiliteitsplan zou Europa gerust moeten stellen. Hierin staat dat de verkeersdruk tegen 2015 met 10% en tegen 2018 met 20% moet verminderd zijn. Een aangepast parkeerbeleid zou alvast een stevige stap in de goede richting zijn. Bral analyseert en pleit voor een radicale ommekeer in het Brusselse parkeerbeleid. 

Meer lezen

Stadskanker RAC: hoe lang nog?

Het Rijksadministratief Centrum (RAC) is vandaag een stadskanker van jewelste. Eén van de gebouwen op de site wordt dan wel klaargemaakt om de kantoren van de Federale Politie te huisvesten en de eerste appartementen zijn vergund, maar de toekomst van het grootste deel van de site is nog altijd onduidelijk. Onenigheid tussen Gewest en Stad Brussel ligt aan de basis.

Meer lezen

Deze stad lijdt aan dieselitis

Kanker, hartziektes, astma en allergieën, … Luchtvervuiling tast ook jouw gezondheid aan. Je denkt daarbij misschien spontaan aan fijn stof of ozon maar wetenschappers, politici en ook wij richten onze pijlen steeds meer op een ander doelwit: dieselroet. Hoog tijd om het aantal (diesel)wagens te verminderen.

Meer lezen

Vergeet het GPDO. Privé en Europa boven.

 

De eerste semi-publieke fase van de opmaak van het GPDO (het door Picqué IV aangekondigde Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling) zit erop. De uitkomst van de zogeheten ‘prospectieve ateliers’, en alles wat ons daar ter ore kwam, stemt ons echter allesbehalve gerust.

Meer lezen

6/2 - ]pyblik[ en Bral - Publieke ruimte in de schijnwerpers

Publieke ruimte neemt letterlijk en figuurlijk een belangrijke plaats in in ons dagelijks leven. Stap je deur uit en je wordt er mee geconfronteerd! Bral ging in 2011 in zee met ]Pyblik[ om de stem van de Brusselaars te laten horen bij het ontwerpen en (her)inrichten van de publieke ruimte. Op 6 februari stellen we samen met de mensen van de masterclass ]pyblik[ (La Cambre) de eerste resultaten van dit project voor.

Meer lezen

En ook nog in deze ALERT!

* Interview met het Helmetcomité uit Schaarbeek

* Opiniebijdrage van Peugeot over autobezit en -gebruik

BijlageGrootte
alert_374_januari-februari_2012.pdf3.17 MB