2 jaar Picqué IV: het BRAL-rapport (+ 13 fiches) | "La situation est intenable" (RBDH) | "Genoeg gepland" (Fietsersbond) (Alert 371)

Duurzaam en ten dienste van de Brusselaars? Of business as usual? (BRAL over 2 jaar Picqué IV)

 

We zijn twee jaar na de gewestverkiezingen. Zes Brusselse partijen sloten kort daarna een ambitieus akkoord voor de regeerperiode tot 2014. Tijd voor een Bral-stand van zaken. Kan de Brusselse regering haar ambities waarmaken? Evolueert Brussel naar een – dixit het regeerakkoord - duurzame stad ten dienste van de Brusselaars? Of is het nog steeds ‘business as usual’?

Meer lezen

2 ans de politique du logement à Bruxelles : le point de vue du RBDH

 

Le rapport 2010 sur l’état de la pauvreté à Bruxelles nous force à regarder la réalité en face : un quart de la population bruxelloise doit se débrouiller avec un revenu inférieur au seuil du risque de pauvreté. Fin 2010, 38.000 ménages étaient inscrits sur les listes d’attente pour obtenir un logement social. Cette situation est intenable. 

Meer lezen

Regering, pak een andere fiets! (Fietsersbond over 2 jaar fietsbeleid)

 

“Plannen genoeg voor de fiets maar een fietser fietst niet op een plan, hé. Het Gewest moet de spierballen tonen. Alleen is het autodenken nog veel te sterk.” Roel De Cleen van de Fietsersbond neemt de uitvoering van onze Brusselse plannenjungle in het vizier.

 

Meer lezen
 

>> Klik hier voor de 13 thematische regeringsfiches <<

De frontpagina van Alert 371!