Bewonersgroepen

Bral pleit voor een stad met een geïntegreerd, participatief en transparant bestuur. Daarom helpen wij bewoners, actiegroepen en wijkcomités die zich op een positieve en creatieve manier inzetten voor Brussel. We ondersteunen zo veel mogelijk lokale groepen die in aanraking komen met plannen, vergunningen, reglementen, premies, studies, etc. op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit of milieu. We treden niet zomaar op als neutrale bemiddelaar. We nemen ook een eigen standpunt in en zoeken gelijkgezinden on die mee te delen. Participatie is geen garantie voor kwaliteit of goed bestuur, maar wel een cruciale aanvulling op onze representatieve democratie.

Mobiliteitsplan voor de Vijfhoek: “Stad Brussel moet de wet respecteren”

*** version FR ici ***

De drie stads- en milieuverenigingen ARAU, BRAL en IEB, bijgestaan door acht bewoners uit het centrum van Brussel (ondersteund door de bewonersgroepen van  hun respectievelijke wijken: Rouppe, Begijnhofwijk, Vismet, Sint-Katelijne, Nieuwe Graanmarkt, Marollen, Vrijheidswijk en Sint-Goriks) hebben bij de Raad van State een beroep aangetekend tegen het mobiliteitsplan voor Vijfhoek van de Stad Brussel.

Bral lanceert www.selfcity.be, trefpunt voor bottom-up initiatieven

Bral stelt voor: selfcity.be, een nieuwe website voor en over al wie interesse heeft in initiatieven van onderuit, in en rond Brussel. Met deze site willen we een panorama bieden op autogestion, commons, bottom-up initiatieven en zelforganisaties en tegelijk een analyse maken van de pro's, de contra's, de pluspunten en de zwaktes.

Persbericht: Team ontwerpers gaat debat aan over Anspachpark (+ openluchtfilm op Beursplein)

Op de dag van de Architectuur zondag 13/10 organiseerde het collectief 1V4M2A een tentoonstelling over de toekomst van de centrale lanen in Brussel. 's Avonds was er ook een filmvoorstelling op het Beursplein. Hiermee wilden de ontwerpers eindelijk het debat over deze belangrijke as aangaan met de buurt en de bewoners van heel Brussel. “Volgens ons is hoog tijd om mensen te informeren over dit cruciale dossier” zegt Tine Vleugels van 1V4M2A.

 

"Beste Els, Beste Khadija,"

"Via deze brief willen we jullie laten weten dat we blij zijn. Jullie recente initiatieven rond groen in de stad vinden wij tof om te zien. De resolutie die jij, Khadija, samen met Mieke Vogels, ingediend hebt om te pleiten voor meer groen in de stad, en duidelijke monitoring van de hoeveelheid groen, daar lusten wij wel pap van. Maar weet je, ..." Bral schrijft een open brief aan Else Ampe en Khadija Zamouri van Open VLD. 

 

Nieuws: Overlegcommissies veranderen in september

In het federaal regeerakkoord van eind 2011 stonden een aantal punten opgesomd waaraan Brussel volgens de toenmalige onderhandelaars moest werken om bepaalde zaken minder complex te maken. De regering en het parlement hebben al een flink stuk van dat huiswerk gedaan, o.a. voor het hoofdstuk stedenbouw en mobiliteit. Vanaf september 2013 zijn er nieuwe regels van kracht.

Interview | Buurtbewoners Ninoofsepoort: tussen droom en realiteit

Wonen aan de Ninoofsepoort is spannend. Het belangrijke kruispunt op de westelijke kleine ring langs het kanaal kampt met een heuse identiteitscrisis. Er liggen allerhande master- en andere plannen op tafel, maar bevoegdheidsversnippering en het blijvend gebrek aan een langetermijnvisie zorgt ervoor dat de ontwikkeling van dit gebied vooral stil staat. Of denkt David Leyssens daar anders over? Hij woont met zijn gezin in ‘Terrassen aan de Sluis” langs het kanaal en verzamelt al jaren bewoners in dit dichtbevolkt stuk Brussel rond de vraag voor een groot park.

Coördinatie Europa: "Wetstraat nog steeds vooral een project voor de promotoren" (overlegcommisie 22/05)

Morgen 22 mei buigt de overlegcommissie van de Stad Brussel zich over de tweede versie van de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) voor het stadsproject Wet (Wetstraat). De eerste versie werd grondig aangepast een impactstudie die er onder onder druk van verschillende verenigingen, waaronder Bral, was gekomen. We herhalen hier onze belangrijkste bezwaren.

Met Bral naar Rotterdam (2 dagen, all-in, 100 euro). Je kunt mee.

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari gaat BRAL op uitstap/studiereis naar Rotterdam. Zin om mee te gaan? We hebben enkele plaatsen vrijgehouden voor jullie, onze achterban. De prijs is zéér vriendschappelijk, nl. 100 euro all-in (trein, rondleidingen, hotel, eten, huur fiets). Bekijk het programma eens en stuur ons een mailtje als je meewilt. Er zijn nog 6 plaatsen. Wie eerst komt, eerst maalt. 

Steun gezocht voor behoud Wijkcontract Rouppe (petitie)

Bral steunt de oproep van een groep bewoners uit de wijk rond de Stalingradlaan om volgende petitie te ondertekenen.  De wijk tussen de Beurs en het Zuidstation maakt deel uit van wijkcontract Rouppe, dat ondertussen na 6 jaar werd goedgekeurd door de Stad en het Gewest. De buurt zou groener en enkele straten autoluwer worden.  Maar de bewoners vrezen dat er aan die basisprincipes – die Bral altijd mee heeft ondersteund – zal worden geraakt. Ze roepen de burgemeester op om samen met de nieuwe bestuursploeg zijn beloftes en afspraken na te komen.

Anspachpark: een eerste blik op de Anneessenswijk

Het zou niet de eerste keer zijn dat vzw de Buurtwinkel haar werkterrein verlaat. Door gentrificatie-processen was eind jaren ‘90 de Bijstandswijk, waar de Buurtwinkel toen werkzaam was,  zodanig veranderd dat de geïntegreerde wijkwerking verhuisde naar Anneessens. Hier zijn we nu actief met een onthaal- en infopunt, we zijn een vereniging waar armen het woord nemen, we hebben een klusdienst en een opbouwwerkteam leefbaarheid.  Er is dus wel een link te leggen met de Anspachpark-wedstrijd van BRAL. 

Pagina's

Abonneren op Bewonersgroepen