Ga mee op pad met STAPAS voor betere voetwegen

Je stapt graag, maar je vindt dat de voetwegen in jouw buurt wel wat beter mogen? Wil je meehelpen het stappen in Brussel aangenamer en veiliger te maken? Wil je meehelpen om meer mensen het gemak en het plezier van stappen te laten ontdekken?  Ga dan mee op pad met STAPAS en help mee de stappersvriendelijke wegen in kaart te brengen. Trage Wegen vzw maakt een inventaris op van het netwerk van voetgangersvriendelijke wegen in het Gewest en heeft daarbij jouw hulp nodig! Zo werk je mee aan de totstandkoming van een digitale routeplanner voor voetgangers. Vanaf juni organiseert Trage Wegen infosessies om uit te leggen hoe jij je steentje bij kan dragen. 

Persbericht: Snel publiek debat nodig over heraanleg centrale lanen

Er is in Brussel snel een publiek debat nodig over de heraanleg van de as tussen het Noord- en Zuidstation. “Het nieuwe Brusselse stadsbestuur zit ondertussen een half jaar in het zadel, het wordt tijd om met iets concreets naar buiten te komen”, zegt BRAL bij de lancering van de gloednieuwe tweetalige publicatie ‘ParcAnspachPark: ideeën voor de toekomst van de centrale lanen in Brussel’.  De herinrichting van de centrale lanen moet voor BRAL deel uitmaken van een netwerk van autoluwe zones in het Brussels Gewest en de Anspachlaan moet daarbij een referentie worden op vlak van herinrichting van de publieke ruimte. BRAL steunt Pic Nic the Streets en zal aanwezig zijn op 9 juni.

De Grote Woning Marathon, op 25 mei in Brussel!

De wooncrisis slaat ongenadig toe bij de armsten onder de Brusselaars maar laat zich ook steeds meer voelen bij de Brusselse middenklasse.

Op 25 mei, roepen verschillende Brusselse organisaties op om te betogen. Ze vragen dringende actie voor enerzijds een massale constructie van publieke, en meer bepaald sociale, woningen, en anderzijds voor een regulatie van de huurprijzen op de privémarkt.
 

Bral over het Demografisch GBP: “20.000 theoretische woningen voor Brussel”

Vorige donderdag 2 mei 2013 werd Charles Picqué uitgezwaaid met de definitieve goedkeuring van  het Demografisch Gewestelijk Bestemmingsplan. Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) is het plan dat bepaalt wat men waar mag doen in Brussel. Dit ‘demografische’ GBP is geen nieuw GBP maar een aanpassing van het oude. Belangrijkste reden:  het hoofd bieden aan de galopperende bevolkingsgroei.  Quod non.  Maar de doelstellingen van het plan zullen niet worden bereikt, zegt Bral. De Brusselse milieuvereniging betwijfelt of dit plan soelaas zal bieden voor de steeds groeiende druk op de woningmarkt.

Uitnodiging 14/5: Kureghem’s Groen en Blauw netwerk. Publieke ruimte voor jou! Neem deel!

In het kader van ]Pyblik[, een opleiding rond publieke ruimte, organiseert Bral een ontmoeting over water en groene ruimte in Kureghem. We nodigen iedereen graag uit op 14 mei voor een “tabledance”. Samen gaan we onderzoeken welke groene ruimten belangrijk zijn voor iedereen. Aan de hand van foto’s discussiëren we over de toekomst van plekken die mogelijks zullen veranderen (Grondelstraat, de groene passage naast het voetbalveld, de ruimte aan het Albertplein). En waarom niet dromen over water in onze quartier?

GPDO: Waar wil deze regering met Brussel naar toe?

Het GPDO, de moeder aller Brusselse plannen, die de krijtlijnen van deze stad uitzet voor de toekomst op middellange- en lange termijn (2020-2040), is momenteel in fase van finalisering. Bral baande zich een weg doorheen het 400 pagina’s tellende document en bereidt een officiële bezwaarschrift voor. Naast Bral moet het GPDO trouwens nog een klip omzeilen: de moeder aller verkiezingen. Wat zijn de gevolgen? En maakt het plan wel keuzes? 

De milieubeweging en de economische en ecologische crisis (BBL)

De ecologische crisis is minstens even zorgwekkend als de huidige financiële crisis. En toch gaat er ontstellend weinig politieke aandacht naar uit. Vele mensen en organisaties liggen er nochtans wel van wakker. Zij wachten niet op politieke daadkracht en ondernemen zelf stappen om tot een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving te komen. De milieubeweging kan een belangrijke rol spelen om mee de kiemen van verandering te voeden en de ecologische crisis terug nadrukkelijk op de politieke agenda te krijgen. 

Persbericht: Stedenbouwkundige lasten: verplicht 15% sociale huisvesting en draag die over aan de overheid

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW), de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en le Mouvement Ouvrier Chrétien Bruxellois (MOC
Bruxelles) sturen een Open Brief naar de Brusselse regering. De aanleiding is het ontwerp regeringsbesluit over de stedenbouwkundige lasten. Wij vragen 4 dingen aan de regering. Lees de volledige Open Brief als bijlage.

Pagina's

Abonneren op Front page feed