Josaphat: testcase voor grondbeleid in Brussel?

© MSA

Het gaat hier niet om het bekende park in Schaarbeek maar om de aanpalende spoorwegsite van 24 ha. En daar heeft men plannen voor. Grote plannen. Dat op zich is al interessant, maar het wordt nog interessanter wanneer we weten dat dit één van de weinige grondreserves is die  het Brussels Gewest zelf in handen heeft. Het kan dus eindelijk eens een keer min of meer zijn zin doen. Bral is dan ook zeer nieuwsgierig hoe de regering daarmee om gaat, wat ze nu juist plannen en hoe publiek dit terrein zal blijven. 

Avance Bruxelles vooruit ! Vers une mobilité active et un espace public de qualité

Le collectif « avance BRUXELLES vooruit!» a été créé en réaction à l’attentisme actuel de la Région bruxelloise par rapport aux mesures à prendre pour améliorer la qualité de vie en ville, la qualité de l’air, la mobilité et les espaces publics. Le collectif avance 5 revendications très concrètes qui s’appuient sur des expériences menées dans d’autres villes, avec success.

Edito: Alert gaat er even uit

Jullie hoorden het her en der al waaien: Bral staat bij haar 40-jarig bestaan voor een belangrijk keerpunt.  We maakten namelijk nieuwe strategische keuzes. En dat om  beter in te kunnen spelen op de uitdagingen waar Brussel voor staat:  stijgende armoede, dualisering,  internationalisering, werkloosheid, lage scholing, mobiliteit, huisvesting … (foto: Inside Out XL - Copyricht: Paula Bouffioux)

Jaarverslag 2013

Eind 2013 bestaat Bral 40 jaar. Na 40 jaar stadsacties is het vandaag tijd om ook intern een aantal dingen te veranderen. Vanuit een grondige reflectie over de Brusselse stadsontwikkeling, over hoe Bral en Brussel op elkaar inspelen of juist niet, hebben we nieuwe invalshoeken en nieuwe speerpunten geselecteerd waarrond we onze werking de komende jaren gaan uitbouwen. Die ommezwaai is vandaag nog niet helemaal zichtbaar maar wel volop bezig. Maar ..... eerst kijken we nog even terug: lees hier waar BRAL zich in 2013 voor heeft ingezet! 

Persbericht: Foodtrucks in Brussel: Bral en UNIZO blijven op hun honger zitten

De stad Brussel heeft nog tot 30 april een oproep lopen aan kandidaat-standhouders voor het 'Food Truck Parcours'. Maar Bral en UNIZO blijven voorlopig op hun honger zitten. Op het menu staan weinig recepten om de Brusselaars smaak te geven voor het oprichten van een  eigen ambulante handel. Bral en UNIZO pleiten er onder meer voor dat het stadsbestuur samenwerkt met partnerorganisaties zoals Jobyourself en Microstart.

Persbericht: "Plannen centrale lanen Brussel: nieuwe stadsautostrade in hypercentrum"

Bral heeft zich de laatste weken, samen met experts en haar leden, gebogen over het plan voor de centrale lanen en reageert scherp.  “Op verschillende vlakken schiet het plan te kort. Het ‘nieuwe hart voor Brussel’ dat het stadsbestuur voor ogen heeft is, kort samengevat, een voetgangerszone voor automobilisten. De stad heeft niet de ambitie om de autodruk in het centrum te verminderen”, aldus Bral. “Het bestuur lapt het STOP-principe aan haar laars, stuurt het openbaar vervoer 10 jaar achteruit in de tijd en creëert met de miniring een nieuwe stadssnelweg en een nieuwe barrière tussen wijken.”

Participatieve Duurzame wijken: neem deel aan de nieuwe projectoproep

Wijkcomposten, projecten rond zachte mobiliteit, recyclage, duurzame ontwikkeling, project rond sociale economie, repair café, ... Overal in het Brussels Gewest komen burgers, verenigingen, handelaars, enz. in actie om hun wijk aangenamer te maken om in te wonen, meer oog te laten hebben voor het milieu en meer solidair te maken. Samen helpen ze van Brussel een duurzamere stad te maken.

Klimaatcoalitiecampagne

Eind maart 2014 zijn zeventig middenveldorganisaties verenigd in de klimaatcoalitie - waaronder de grootste vakbonden, milieu- en Noord-Zuidorganisaties (en ook BRAL) - de campagne 'Jobs4climate'. Het initiatief belicht de jobcreatie door duurzame investeringen. Investeringen in energierenovaties, een slim elektriciteitsnet, hernieuwbare energie en milieuvriendelijk vervoer leveren tot 60.000 bijkomende jobs op in België.
Tegelijk kunnen ze de luchtvervuiling terugdringen, de afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen afbouwen en de klimaatverandering afremmen. Op de website www.jobs4climate.be staan ludieke filmpjes die de campagneboodschap ondersteunen.

Steun BennyMee

Op 25 mei kiezen we weer onze volksvertegenwoordigers. Feest voor de democratie! Helaas haken de kiezers massaal af. Ryckevelde, beweging voor Europees burgerschap en de Wakkere Burger willen daar iets aan doen. Met steun van meer dan 40 andere organisaties, waaronder Bral, lanceren ze de campagne ‘Benny Mee’. 

Pagina's

Abonneren op Front page feed